เนื้อเพลง Otherside คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Chorus:
(โครัซ :)
How long how long will I slide
(เฮา ล็อง เฮา ล็อง วิล ไอ ซไลด)
Separate my side I don’t
(เซพอะริท ไม ไซด ไอ ด้อนท์)
I don’t believe it’s bad
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิทซ แบ็ด)
Slit my throat
(ซลิท ไม ธโรท)
It’s all I ever
(อิทซ ซอร์ ไอ เอฝเออะ)

I heard your voice through a photograph
(ไอ เฮิด ยุร ฝอยซ ธรู อะ โฟโทะกราฟ)
I thought it up it brought up the past
(ไอ ธอท ดิธ อัพ อิท บรอท อัพ เดอะ พาซท)
Once you know you can never go back
(วันซ ยู โน ยู แค็น เนฝเออะ โก แบ็ค)
I’ve got to take it on the otherside
(อิฝ ก็อท ทู เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)

Centuries are what it meant to me
(เซ็นจูรี่ แซร์ ฮว็อท ดิธ เม็นท ทู มี)
A cemetery where I marry the sea
(อะ เซมอิทริ ฮแว ไอ แมริ เดอะ ซี)
Stranger things could never change my mind
(ซทเรนเจอะ ธิง คูด เนฝเออะ เชนจ ไม ไมนด)
I’ve got to take it on the otherside
(อิฝ ก็อท ทู เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
Take it on the otherside
(เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
Take it on
(เทค อิท ออน)
Take it on
(เทค อิท ออน)

Chorus
(โครัซ)

Pour my life into a paper cup
(โพ ไม ไลฟ อีนทุ อะ เพเพอะ คัพ)
The ashtray’s full and I’m spillin’ my guts
(ดิ แอ๊ชเทรสฺ ฟูล แอ็นด แอม สปิลลิน ไม กัท)
She wants to know am I still a sl*t
(ชี ว็อนท ทู โน แอ็ม ไอ ซทิล อะ…)
I’ve got to take it on the otherside
(อิฝ ก็อท ทู เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)

Scarlet starlet and she’s in my bed
(ซคาเล็ท ซทาเล็ท แอ็นด ชี ซิน ไม เบ็ด)
A candidate for my soul mate bled
(อะ แคนดิเดท ฟอ ไม โซล เมท บเล็ด)
Push the trigger and pull the thread
(พุฌ เดอะ ทรีกเกอะ แอ็นด พุล เดอะ ธเร็ด)
I’ve got to take it on the otherside
(อิฝ ก็อท ทู เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
Take it on the otherside
(เทค อิท ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
Take it on
(เทค อิท ออน)
Take it on
(เทค อิท ออน)

Chorus
(โครัซ)

Turn me on take me for a hard ride
(เทิน มี ออน เทค มี ฟอ รา ฮาด ไรด)
Burn me out leave me on the otherside
(เบิน มี เอาท ลีฝ มี ออน ดิ ออเดอร์ไซด์)
I yell and tell it that
(ไอ เย็ล แอ็นด เท็ล อิท แดท)
It’s not my friend
(อิทซ น็อท ไม ฟเร็นด)
I tear it down I tear it down
(ไอ เทีย อิท เดาน นาย เทีย อิท เดาน)
And then it’s born again
(แอ็นด เฑ็น อิทซ บอน อะเกน)

Chorus
(โครัซ)

How long I don’t believe it’s bad
(เฮา ล็อง ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิทซ แบ็ด)
Slit my throat
(ซลิท ไม ธโรท)
It’s all I ever
(อิทซ ซอร์ ไอ เอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Otherside คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น