เนื้อเพลง Why Don’t You & I คำอ่านไทย Santana feat Chad Kroeger

Since the moment I spotted you
(ซินซ เดอะ โมเม็นท ไอ ซพอททิด ยู)
Like walking around with little wings on my shoes
(ไลค วอคกิง อะเรานด วิฑ ลิ๊ทเทิ่ล วิง ออน ไม ฌู)
My stomach’s filled with the b*tterflies… uhm…and it’s alright
(ไม ซทัมแอ็ค ฟิล วิฑ เดอะ บี *tterflies อึมมมม แอ็นด อิทซ ออลไร๊ท)
Bouncing round from cloud to cloud
(เบานซิง เรานด ฟร็อม คเลาด ทู คเลาด)
I got the feeling like I’m never gonna come down
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีลอิง ไลค แอม เนฝเออะ กอนนะ คัม เดาน)
If I said I didn’t like it then you know I’d lied…uhhh
(อิฟ ฟาย เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ไลค อิท เฑ็น ยู โน อาย ไล อากรีเอดสฺ)

Pre-Chorus
(พรี โครัซ)
Everytime I try to talk to you
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ทอค ทู ยู)
I get tongue-tied
(ไอ เก็ท ทัง ไท)
Turns out – that everything I say to you
(เทิน เอาท แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ ทู ยู)
Comes out wrong and never comes out right
(คัม เอาท ร็อง แอ็นด เนฝเออะ คัม เอาท ไรท)

Chorus
(โครัซ)
So I’ll say why don’t you and I get together and take on the world and be together forever
(โซ อิล เซ ฮไว ด้อนท์ ยู แอ็นด ดาย เก็ท ทุเกฑเออะ แอ็นด เทค ออน เดอะ เวิลด แอ็นด บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Heads we will and tails we’ll try again
(เฮ็ด วี วิล แอ็นด เทล เว็ล ทไร อะเกน)
So I say why don’t you and I hold each other and fly to the moon and go straight on to heaven
(โซ ไอ เซ ฮไว ด้อนท์ ยู แอ็นด ดาย โฮลด อีช อัฑเออะ แอ็นด ฟไล ทู เดอะ มูน แอ็นด โก ซทเรท ออน ทู เฮฝเอ็น)
Cause without you they’re never gonna let me in
(คอส วิเฑาท ยู เดรว เนฝเออะ กอนนะ เล็ท มี อิน)

When’s this fever going to break?
(ฮเว็น ที ฟีเฝอะ โกอิ้ง ทู บเรค)
I think I’ve handled more than any man can take
(ไอ ธิงค อิฝ แฮ๊นเดิ้ล โม แฑ็น เอนอิ แม็น แค็น เทค)
I’m like a love-sick puppy chasing you around…uhh
(แอม ไลค เก ลัฝ ซิค พั๊พพี่ เชซิง ยู อะเรานด อา)
And it’s alright
(แอ็นด อิทซ ออลไร๊ท)
Bouncing round from cloud to cloud
(เบานซิง เรานด ฟร็อม คเลาด ทู คเลาด)
I got the feeling like I’m never gonna come down
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีลอิง ไลค แอม เนฝเออะ กอนนะ คัม เดาน)
If I said I didn’t like it then you know I’d lied…uhh
(อิฟ ฟาย เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ไลค อิท เฑ็น ยู โน อาย ไล อา)

Pre-Chorus
(พรี โครัซ)
Everytime I try to talk to you
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทไร ทู ทอค ทู ยู)
I get tongue-tied
(ไอ เก็ท ทัง ไท)
Turns out – that everything I say to you
(เทิน เอาท แดท เอ๊วี่ติง ไอ เซ ทู ยู)
Comes out wrong and never comes out right
(คัม เอาท ร็อง แอ็นด เนฝเออะ คัม เอาท ไรท)

Chorus
(โครัซ)
So I’ll say why don’t you and I get together and take on the world and be together forever
(โซ อิล เซ ฮไว ด้อนท์ ยู แอ็นด ดาย เก็ท ทุเกฑเออะ แอ็นด เทค ออน เดอะ เวิลด แอ็นด บี ทุเกฑเออะ เฟาะเรฝเออะ)
Heads we will and tails we’ll try again
(เฮ็ด วี วิล แอ็นด เทล เว็ล ทไร อะเกน)
So I say why don’t you and get together and fly to the moon and go straight on to heaven
(โซ ไอ เซ ฮไว ด้อนท์ ยู แอ็นด เก็ท ทุเกฑเออะ แอ็นด ฟไล ทู เดอะ มูน แอ็นด โก ซทเรท ออน ทู เฮฝเอ็น)
Cause without you they’re never gonna let me in
(คอส วิเฑาท ยู เดรว เนฝเออะ กอนนะ เล็ท มี อิน)

And slowly I begin to realize this is never gonna end
(แอ็นด ซโลลิ ไอ บีกีน ทู รีแอะไลส ที ซิส เนฝเออะ กอนนะ เอ็นด)
Right about the same time you walk by
(ไรท อะเบาท เดอะ เซม ไทม ยู วอค ไบ)
And I say ‘Oh here we go again’ …ohh
(แอ็นด ดาย เซ โอ เฮียร วี โก อะเกน โอ้)

Pre Chorus
(พรี โครัซ)

Chorus
(โครัซ)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Don’t You & I คำอ่านไทย Santana feat Chad Kroeger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น