เนื้อเพลง Somewhere Out There คำอ่านไทย Our Lady Peace

Last time I talked to you
(ลาซท ไทม ไอ ทอค ทู ยู)
You were lonely and out of place
(ยู เวอ โลนลิ แอ็นด เอาท อ็อฝ พเลซ)
You were looking down on me
(ยู เวอ ลุคอิง เดาน ออน มี)
Lost out in space
(ล็อซท เอาท อิน ซเพซ)
We laid underneath the stars
(วี เลด อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
Strung out and feeling brave
(ซทรัง เอาท แอ็นด ฟีลอิง บเรฝ)
I watched the red orange glow
(ไอ ว็อช เดอะ เร็ด ออเร็นจ กโล)
I watched you float away
(ไอ ว็อช ยู ฟโลท อะเว)
Down here in the atmosphere
(เดาน เฮียร อิน ดิ แอทม็อซเฟีย)
Garbage and city lights
(กาบิจ แอ็นด ซีทอิ ไลท)
You’ve gone to save your tired soul
(ยู๊ฟ กอน ทู เซฝ ยุร ไทร โซล)
You’ve gone to save our lives
(ยู๊ฟ กอน ทู เซฝ เอ๊า ไลฝ)
I turned on the radio
(ไอ เทิน ออน เดอะ เรดิโอ)
To find you on satellite
(ทู ไฟนด ยู ออน แซทเอะไลท)
I’m waiting for this sky to fall
(แอม เวททิง ฟอ ที ซไค ทู ฟอล)
I’m waiting for a sign
(แอม เวททิง ฟอ รา ไซน)
All we are
(ออล วี อาร์)
Is all so far
(อีส ซอร์ โซ ฟา)

You’re falling back to me
(ยัวร์ ฟ๊อลิง แบ็ค ทู มี)
You’re a star that I can see
(ยัวร์ อะ ซทา แดท ไอ แค็น ซี)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling out of reach
(ยัวร์ ฟ๊อลิง เอาท อ็อฝ รีช)
Defying gravity
(ดีฟฟายอิงค์ กเรฝอิทิ)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
Hope you remember me
(โฮพ ยู ริเมมเบอะ มี)
When you’re home sick
(ฮเว็น ยัวร์ โฮม ซิค)
and need a change
(แอ็นด เน อะ เชนจ)
I miss your purple hair
(ไอ มิซ ยุร เพ๊อร์เพิ่ล แฮ)
I miss the way you taste
(ไอ มิซ เดอะ เว ยู เทซท)
I know you’ll come back someday
(ไอ โน โยว คัม แบ็ค ซัมเดย์)
On a bed of nails I’ll wait
(ออน อะ เบ็ด อ็อฝ เนล อิล เวท)
I’m praying that you don’t burn out
(แอม เพลยอิง แดท ยู ด้อนท์ เบิน เอาท)
Or fade away
(ออ เฝด อะเว)
All we are
(ออล วี อาร์)
Is all so far
(อีส ซอร์ โซ ฟา)

You’re falling back to me
(ยัวร์ ฟ๊อลิง แบ็ค ทู มี)
You’re a star that I can see
(ยัวร์ อะ ซทา แดท ไอ แค็น ซี)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling out of reach
(ยัวร์ ฟ๊อลิง เอาท อ็อฝ รีช)
Defying gravity
(ดีฟฟายอิงค์ กเรฝอิทิ)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling back to me
(ยัวร์ ฟ๊อลิง แบ็ค ทู มี)
You’re a star that I can see
(ยัวร์ อะ ซทา แดท ไอ แค็น ซี)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
You’re falling out of reach
(ยัวร์ ฟ๊อลิง เอาท อ็อฝ รีช)
Defying gravity
(ดีฟฟายอิงค์ กเรฝอิทิ)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling back to me
(ยัวร์ ฟ๊อลิง แบ็ค ทู มี)
You’re a star that I can see
(ยัวร์ อะ ซทา แดท ไอ แค็น ซี)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling out of reach
(ยัวร์ ฟ๊อลิง เอาท อ็อฝ รีช)
Defying gravity
(ดีฟฟายอิงค์ กเรฝอิทิ)
I know you’re out there
(ไอ โน ยัวร์ เอาท แฑ)
Somewhere out there
(ซัมแวร์ เอาท แฑ)
You’re falling back to me
(ยัวร์ ฟ๊อลิง แบ็ค ทู มี)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
You’re falling out of reach
(ยัวร์ ฟ๊อลิง เอาท อ็อฝ รีช)
I know
(ไอ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somewhere Out There คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น