เนื้อเพลง Breathe Slow คำอ่านไทย Alesha

I’m running out of patients
(แอม รันนิง เอาท อ็อฝ เพเฌ็นท)
‘cos I can’t believe what the hell
(คอซ ซาย แค็นท บิลีฝ ฮว็อท เดอะ เฮ็ล)
I’m hearing
(แอม เฮียริง)
And speaking of hell
(แอ็นด ซพีคอิง อ็อฝ เฮ็ล)
It don’t compare to this heat
(อิท ด้อนท์ ค็อมแพ ทู ที ฮีท)
That I am feeling
(แดท ไอ แอ็ม ฟีลอิง)

I love you too much
(ไอ ลัฝ ยู ทู มัช)
It shows
(อิท โฌ)
All my emotions go
(ออล ไม อิโมฌัน โก)
Out of control oh whoa whoa
(เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล โอ โว้ว โว้ว)
Good for you bad for me
(กุด ฟอ ยู แบ็ด ฟอ มี)
When I can hardly see
(ฮเว็น นาย แค็น ฮาดลิ ซี)
From the tears that flow oh whoa
(ฟร็อม เดอะ เทีย แดท ฟโล โอ โว้ว)

Can’t forget to breathe slow
(แค็นท เฟาะเกท ทู บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Before I lose it get comp- oh oh oh ‘sure
(บิโฟ ไอ ลูส อิท เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

I am gunna breathe slow
(ไอ แอ็ม กันนา บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Ladies never lose comp- oh oh oh ‘sure
(เลดิส เนฝเออะ ลูส คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

Not gunna lie
(น็อท กันนา ไล)
Or even try
(ออ อีเฝ็น ทไร)
You’ve got my wheel spinning
(ยู๊ฟ ก็อท ไม ฮวีล สปินนิ่ง)
And I ain’t the one to show
(แอ็นด ดาย เอน ดิ วัน ทู โฌ)
The gun
(เดอะ กัน)
‘cos that means you will be
(คอซ แดท มีน ยู วิล บี)
Winning oh yeah
(วีนนิง โอ เย่)

I love you too much
(ไอ ลัฝ ยู ทู มัช)
It shows
(อิท โฌ)
All my emotions go
(ออล ไม อิโมฌัน โก)
Out of control oh whoa whoa
(เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล โอ โว้ว โว้ว)
Good for you bad for me
(กุด ฟอ ยู แบ็ด ฟอ มี)
When I can hardly see
(ฮเว็น นาย แค็น ฮาดลิ ซี)
From the tears that flow oh whoa
(ฟร็อม เดอะ เทีย แดท ฟโล โอ โว้ว)

Ooh oh ooh
(อู้ โอ อู้)
Can’t forget to breathe slow
(แค็นท เฟาะเกท ทู บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Before I lose it get comp- oh oh oh ‘sure
(บิโฟ ไอ ลูส อิท เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

I am gunna breathe slow
(ไอ แอ็ม กันนา บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Ladies never lose comp- oh oh oh ‘sure
(เลดิส เนฝเออะ ลูส คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

Somebody better hold me back
(ซัมบอดี้ เบทเทอะ โฮลด มี แบ็ค)
You’re lucky I know how to act
(ยัวร์ ลัคคิ ไอ โน เฮา ทู แอ็คท)
[so lucky ain’t gunna attack]
([ โซ ลัคคิ เอน กันนา แอ็ทแทค ])
I’m being calm and cool
(แอม บีอิง คาม แอ็นด คูล)
But believe me you
(บัท บิลีฝ มี ยู)
It’s taking everything to just
(อิทซ เทคอิง เอ๊วี่ติง ทู จัซท)
Breathe breathe breathe …
(บรีฑ บรีฑ บรีฑ)

Can’t forget to breathe slow
(แค็นท เฟาะเกท ทู บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Before I lose it get comp- oh oh oh ‘sure
(บิโฟ ไอ ลูส อิท เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

I am gunna breathe slow
(ไอ แอ็ม กันนา บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Ladies never lose comp- oh oh oh ‘sure
(เลดิส เนฝเออะ ลูส คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

Can’t forget to breathe slow
(แค็นท เฟาะเกท ทู บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Before I lose it get comp- oh oh oh ‘sure
(บิโฟ ไอ ลูส อิท เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

I am gunna breathe slow
(ไอ แอ็ม กันนา บรีฑ ซโล)
Count from one to ten
(เคานท ฟร็อม วัน ทู เท็น)
With my eyes closed
(วิฑ ไม ไอ คโลส)
‘cos ladies take it in
(คอซ เลดิส เทค อิท อิน)
And get comp- oh oh oh ‘sure
(แอ็นด เก็ท คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)
Ladies never lose comp- oh oh oh ‘sure
(เลดิส เนฝเออะ ลูส คอมพฺ โอ โอ โอ ฌุร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe Slow คำอ่านไทย Alesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น