เนื้อเพลง Xo คำอ่านไทย Eden

xo-eden
She’s in love with the concept
ชี เอส อิน ลัฝ วิธ คอนเซ็พท
As if we’re all just how she imagined
แอส อิ๊ฟ วี รี ออล จั๊สท ฮาว ชี อิมแม๊จิ้น
Cause “we’re in love but just don’t know it yet”
ค๊อส ” วี รี อิน ลัฝ บั๊ท จั๊สท ด็อน ที โนว์ อิท เย๊ท “
Well, tell me how am I supposed to see the magic?
เวลล , เทลล มี ฮาว แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ซี แม๊จิค ?
Cause I don’t believe in it no more
ค๊อส ไอ ด็อน ที บีลี๊ฝ อิน อิท โน โม
But I won’t tell her
บั๊ท ไอ ว็อน ที เทลล เฮอ
Cause I always imagined
ค๊อส ไอ ออลเว อิมแม๊จิ้น
It’s easier if she thinks she won
อิท เอส อีสไซน์ อิ๊ฟ ชี ทริ๊งค ชี ว็อน
So I’m a let her, and she said
โซ ไอ เอ็ม เล็ท เฮอ , แอนด์ ชี เซ็ด
I don’t think I love you no more
ไอ ด็อน ที ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู โน โม
You never seem to call me lately
ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู คอลลํ มี เลทลิ
Girl I don’t think you know me at all
เกิร์ล ไอ ด็อน ที ทริ๊งค ยู โนว์ มี แอ็ท ออล
Cause I never thought I’d have to say this
ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ ดี แฮ็ฝ ทู เซย์ ดิส
No I don’t love you, and I never did
โน ไอ ด็อน ที ลัฝ ยู , แอนด์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ดิด
Look at us burning down in flames for kicks but just know
ลุ๊ค แอ็ท อัซ เบรินนิง เดาน อิน เฟลม ฟอร์ คิ๊ค บั๊ท จั๊สท โนว์
I’m not singing for your XO
ไอ เอ็ม น็อท ซิงกิง ฟอร์ ยุร เอ็กโซ
I’m just singing cause it’s over
ไอ เอ็ม จั๊สท ซิงกิง ค๊อส อิท เอส โอ๊เฝ่อร
Came and went like the summer time
เคม แอนด์ เว็นท ไล๊ค ซั๊มเม่อร์ ไทม์
Was that a sunset or sunrise
วอส แด้ท ซันเซส ออ ซีนไลท์
Looking back like where’d the time go
ลุคอิง แบ็ค ไล๊ค แวร์ ดี ไทม์ โก
So much for trying to keep this moving slow
โซ มัช ฟอร์ ทไรอิง ทู คี๊พ ดิส มูฝอิง สโลว์
Cause I don’t believe in her no more
ค๊อส ไอ ด็อน ที บีลี๊ฝ อิน เฮอ โน โม
But I remember
บั๊ท ไอ รีเม๊มเบ่อร์
How we talked sh*t like we knew what we wanted
ฮาว วี ท๊อล์ค ชิด ไล๊ค วี นยู ว๊อท วี ว้อนท
I still remember what she said
ไอ สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ชี เซ็ด
I don’t think I love you no more
ไอ ด็อน ที ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู โน โม
You never seem to call me lately
ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู คอลลํ มี เลทลิ
But I don’t think she knew me at all
บั๊ท ไอ ด็อน ที ทริ๊งค ชี นยู มี แอ็ท ออล
Cause I never thought I’d have to say this
ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ ดี แฮ็ฝ ทู เซย์ ดิส
But I’m no liar, and I never hid
บั๊ท ไอ เอ็ม โน ไลอ้าร , แอนด์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ฮิด
Anything, you should have seen it coming to this just know
เอนอิธิง , ยู เชิด แฮ็ฝ ซีน อิท คัมอิง ทู ดิส จั๊สท โนว์
I’m not singing for an ex though
ไอ เอ็ม น็อท ซิงกิง ฟอร์ เอ็คซ โธ
I’m just singing cause it’s over
ไอ เอ็ม จั๊สท ซิงกิง ค๊อส อิท เอส โอ๊เฝ่อร

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xo คำอ่านไทย Eden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น