เนื้อเพลง Down to Earth คำอ่านไทย Justin Bieber

I never thought that it’d be easy
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท อิทด บี อีสอิ)
Cause we both so distant now
(คอส วี โบธ โซ ดีซแท็นท เนา)
And the walls are closing in on us
(แอ็นด เดอะ วอล แซร์ โครสซิง อิน ออน อัซ)
And we’re wondering how
(แอ็นด เวีย วันเดอะริง เฮา)
No one has a solid answer
(โน วัน แฮ็ส ซา ซอลอิด อานเซอะ)
But just walking in the dark
(บัท จัซท วอคกิง อิน เดอะ ดาค)
And you can see the look on my face
(แอ็นด ยู แค็น ซี เดอะ ลุค ออน ไม เฟซ)
It just tears me apart
(อิท จัซท เทีย มี อะพาท)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
So we fight [so we fight] through the hurt [through the hurt]
(โซ วี ไฟท [ โซ วี ไฟท ] ธรู เดอะ เฮิท [ ธรู เดอะ เฮิท ])
And we cry and cry and cry and cry
(แอ็นด วี คไร แอ็นด คไร แอ็นด คไร แอ็นด คไร)
And we live [and we live] and we learn [and we learn]
(แอ็นด วี ไลฝ [ แอ็นด วี ไลฝ ] แอ็นด วี เลิน [ แอ็นด วี เลิน ])
And we try and try and try and try
(แอ็นด วี ทไร แอ็นด ทไร แอ็นด ทไร แอ็นด ทไร)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So it’s up to you and it’s up to me
(โซ อิทซ อัพ ทู ยู แอ็นด อิทซ อัพ ทู มี)
That we meet in the middle on our way back down to Earth
(แดท วี มีท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ออน เอ๊า เว แบ็ค เดาน ทู เอิธ)
Down to Earth, down to Earth
(เดาน ทู เอิธ , เดาน ทู เอิธ)
On our way back down to Earth
(ออน เอ๊า เว แบ็ค เดาน ทู เอิธ)
Back down to Earth, back down to Earth, back down to Earth, back down to Earth,
(แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ ,)
Back down to Earth, back down to Earth, back down to Earth, back down to Earth
(แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ , แบ็ค เดาน ทู เอิธ)

Momma you were always somewhere
(มอมมายู เวอ ออลเว ซัมแวร์)
And daddy I live out of town
(แอ็นด แดดดิ ไอ ไลฝ เอาท อ็อฝ ทาวน์)
So tell me how could I ever be normal somehow?
(โซ เท็ล มี เฮา คูด ดาย เอฝเออะ บี นอแม็ล ซัมฮาว)
You tell me this is for the best
(ยู เท็ล มี ที ซิส ฟอ เดอะ เบ็ซท)
So tell me why am I in tears?
(โซ เท็ล มี ฮไว แอ็ม ไอ อิน เทีย)
[Whoa] So far away, and now I just need you here
([ โว้ว ] โซ ฟา อะเว , แอ็นด เนา ไอ จัซท เน ยู เฮียร)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

We fell so far away from where we used to be
(วี เฟ็ล โซ ฟา อะเว ฟร็อม ฮแว วี ยูซ ทู บี)
Now we’re standing and where do we go
(เนา เวีย ซแทนดิง แอ็นด ฮแว ดู วี โก)
When there’s no road to get to your heart
(ฮเว็น แฑ โน โรด ทู เก็ท ทู ยุร ฮาท)
Let’s start over again
(เล็ท ซทาท โอเฝอะ อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Fell so far away
(เฟ็ล โซ ฟา อะเว)
From where we used to be
(ฟร็อม ฮแว วี ยูซ ทู บี)
And now we’re standing
(แอ็นด เนา เวีย ซแทนดิง)
And where do we go when there’s no road
(แอ็นด ฮแว ดู วี โก ฮเว็น แฑ โน โรด)
To get to your heart
(ทู เก็ท ทู ยุร ฮาท)
So let’s start over again
(โซ เล็ท ซทาท โอเฝอะ อะเกน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I never thought it’d be easy
(ไอ เนฝเออะ ธอท อิทด บี อีสอิ)
Cause we both so distant now
(คอส วี โบธ โซ ดีซแท็นท เนา)
And the walls are closing in on us
(แอ็นด เดอะ วอล แซร์ โครสซิง อิน ออน อัซ)
And we’re wondering how
(แอ็นด เวีย วันเดอะริง เฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down to Earth คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น