เนื้อเพลง The Worst Day Ever คำอ่านไทย Simple Plan

6 a.m.
(6 อะ เอ็ม)
The clock is ringing
(เดอะ คล็อค อีส รีงอิง)
I need to spend an hour snoozing
(ไอ เน ทู ซเพ็นด แอน เอาร สนูซซิง)
‘Cause I don’t think I’m gonna make it
(คอส ไอ ด้อนท์ ธิงค แอม กอนนะ เมค อิท)

I punch in
(ไอ พันช อิน)
I’m still sleeping
(แอม ซทิล ซลีพพิง)
Watch the clock
(ว็อช เดอะ คล็อค)
But it’s not moving
(บัท อิทซ น็อท มูฝอิง)
‘Cause every day is never ending
(คอส เอฝริ เด อีส เนฝเออะ เอนดิง)
I need to work I’m always spending
(ไอ เน ทู เวิค แอม ออลเว ซเพ็นดิง)

And I feel like
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
And I feel like the summer is leaving again
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค เดอะ ซัมเมอะ อีส ลีฝอิงส อะเกน)
I feel like
(ไอ ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
I feel like you’re gone
(ไอ ฟีล ไลค ยัวร์ กอน)
And every day is the worst day ever
(แอ็นด เอฝริ เด อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

Yesterday was the worst day ever
(เยซเทอะดิ วอส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)
And tomorrow won’t be better
(แอ็นด ทุมอโร ว็อนท บี เบทเทอะ)
It’s history repeating [on and on]
(อิทซ ฮีซโทะริ รีปพิธดิง [ ออน แอ็นด ออน ])
Summer plans are gone forever
(ซัมเมอะ แพล็น แซร์ กอน เฟาะเรฝเออะ)
I traded them in for dishpan water
(ไอ เทรด เฑ็ม อิน ฟอ ดิชแพน วอเทอะ)
And every day is never ending
(แอ็นด เอฝริ เด อีส เนฝเออะ เอนดิง)
I need to work I’m always spending
(ไอ เน ทู เวิค แอม ออลเว ซเพ็นดิง)

And I feel like
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
And I feel like the summer is leaving again
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค เดอะ ซัมเมอะ อีส ลีฝอิงส อะเกน)
I feel like
(ไอ ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
I feel like you’re gone
(ไอ ฟีล ไลค ยัวร์ กอน)
And every day is the worst day ever
(แอ็นด เอฝริ เด อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

Whoa, every day is the worst day ever
(โว้ว , เอฝริ เด อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

It’s so long
(อิทซ โซ ล็อง)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)
It’s so long
(อิทซ โซ ล็อง)
I can’t go on
(ไอ แค็นท โก ออน)

And I feel like
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
Over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
I feel like the summer is leaving again
(ไอ ฟีล ไลค เดอะ ซัมเมอะ อีส ลีฝอิงส อะเกน)
I feel like
(ไอ ฟีล ไลค)
I’m living the worst day
(แอม ลีฝอิง เดอะ เวิซท เด)
I feel like you’re gone
(ไอ ฟีล ไลค ยัวร์ กอน)
And every day is the worst day ever
(แอ็นด เอฝริ เด อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)
Whoa, every day is the worst day ever
(โว้ว , เอฝริ เด อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

Whoa, is the worst day ever
(โว้ว , อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

Whoa, is the worst day ever
(โว้ว , อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

Whoa, is the worst day ever
(โว้ว , อีส เดอะ เวิซท เด เอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Worst Day Ever คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น