เนื้อเพลง It Might Be You คำอ่านไทย Stephen Bishop

Time
(ไทม)
I’ve been passing time watching trains go by
(อิฝ บีน พาซซิง ไทม วัทชิง ทเรน โก ไบ)
All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Lying on the sand, watching seabirds fly
(ลายยิง ออน เดอะ แซ็นด , วัทชิง ซีปเบริดสฺ ฟไล)
Wishing there would be
(วิชชิ้ง แฑ วูด บี)
Someone waiting home for me
(ซัมวัน เวททิง โฮม ฟอ มี)
Something’s telling me it might be you
(ซัมติง เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)
It’s telling me it might be you
(อิทซ เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)
All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)

Looking back as lovers go walking past
(ลุคอิง แบ็ค แอ็ส ลัฝเออะ โก วอคกิง พาซท)
All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)
Wondering how they met and what makes it last
(วันเดอะริง เฮา เฑ เม็ท แอ็นด ฮว็อท เมค ซิท ลาซท)
If I found the place
(อิฟ ฟาย เฟานด เดอะ พเลซ)
Would I recognise the face
(วูด ดาย เรคอ็อกไนส เดอะ เฟซ)
Something’s telling me it might be you
(ซัมติง เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)
Yeah it’s telling me it might be you
(เย่ อิทซ เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)

So many quiet walks to take
(โซ เมนอิ คไวเอ็ท วอค ทู เทค)
So many dreams to wake
(โซ เมนอิ ดรีม ทู เวค)
And we’ve so much love to make
(แอ็นด หวีบ โซ มัช ลัฝ ทู เมค)
Oh, I think we’ve gonna need some time
(โอ , ไอ ธิงค หวีบ กอนนะ เน ซัม ไทม)
May be all we need is time
(เม บี ออล วี เน อีส ไทม)

And it’s telling me it might be you
(แอ็นด อิทซ เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)
All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)

I’ve been saving love songs and lullabies
(อิฝ บีน เซฝอิง ลัฝ ซ็อง แซน ลัลลาบายสฺ)
And there’re so much more
(แอ็นด ตรีเรลลา โซ มัช โม)
No one’s ever heard before
(โน วัน เอฝเออะ เฮิด บิโฟ)

Something’s telling me it might be you
(ซัมติง เทลลิง มี อิท ไมท บี ยู)
Yeah, it’s telling me it must be you
(เย่ , อิทซ เทลลิง มี อิท มัซท บี ยู)
And I’m feeling it’ll just be you
(แอ็นด แอม ฟีลอิง อิว จัซท บี ยู)
All of my life
(ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)

May be it’s you [it’s you]
(เม บี อิทซ ยู [ อิทซ ยู ])
May be it’s you [it’s you]
(เม บี อิทซ ยู [ อิทซ ยู ])
I’ve been waiting for all of my life
(อิฝ บีน เวททิง ฟอ ออล อ็อฝ ไม ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Might Be You คำอ่านไทย Stephen Bishop

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น