เนื้อเพลง The Way You Make Me Feel คำอ่านไทย Ronan Keating

Couldn’t feel much better
(คูดซึ่น ฟีล มัช เบทเทอะ)
Than the way
(แฑ็น เดอะ เว)
I feel tonight
(ไอ ฟีล ทุไนท)
Feel like I
(ฟีล ไลค ไก)
Could live forever
(คูด ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Feel like I
(ฟีล ไลค ไก)
Could fly
(คูด ฟไล)
When I thought
(ฮเว็น นาย ธอท)
I’d get it wrong, yeah
(อาย เก็ท ดิธ ร็อง , เย่)
You somehow
(ยู ซัมฮาว)
Make things right
(เมค ธิง ไรท)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
That’s the way
(แฑ็ท เดอะ เว)
You make me feel
(ยู เมค มี ฟีล)
Better than
(เบทเทอะ แฑ็น)
I’ve ever known it
(อิฝ เอฝเออะ โนน หนิด)
Better than
(เบทเทอะ แฑ็น)
It’s ever been
(อิทซ เอฝเออะ บีน)
I can’t seem
(ไอ แค็นท ซีม)
To control it, no
(ทู ค็อนทโรล อิท , โน)
The way you make me feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
Like the sun coming up
(ไลค เดอะ ซัน คัมอิง อัพ)
In the morning
(อิน เดอะ มอนิง)
Like holding the world
(ไลค โฮลดิง เดอะ เวิลด)
In your hands
(อิน ยุร แฮ็นด)
In a way I could
(อิน อะ เว ไอ คูด)
Never imagine [yeah]
(เนฝเออะ อิแมจอิน [ เย่ ])
The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel
(เมค มี ฟีล)

I couldn’t feel much better
(ไอ คูดซึ่น ฟีล มัช เบทเทอะ)
Than when
(แฑ็น ฮเว็น)
I’m here with you
(แอม เฮียร วิฑ ยู)
You make everything
(ยู เมค เอ๊วี่ติง)
Seem so easy
(ซีม โซ อีสอิ)
I’m telling you the truth
(แอม เทลลิง ยู เดอะ ทรูธ)
You never try
(ยู เนฝเออะ ทไร)
To please me
(ทู พลีส มี)
But somehow
(บัท ซัมฮาว)
You always do
(ยู ออลเว ดู)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel, yeah
(เมค มี ฟีล , เย่)
The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel
(เมค มี ฟีล)

The simple things
(เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง)
You do to me
(ยู ดู ทู มี)
Simple things you say
(ซิ๊มเพิ่ล ธิง ยู เซ)
I sometimes can’t believe
(ไอ ซัมไทม์ แค็นท บิลีฝ)
It’s for real
(อิทซ ฟอ ริแอ็ล)

[Repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel, yeah
(เมค มี ฟีล , เย่)
The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel
(เมค มี ฟีล)
The way you
(เดอะ เว ยู)
Make me feel
(เมค มี ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Make Me Feel คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น