เนื้อเพลง I Don’t Believe คำอ่านไทย Rox

I’m sitting here and thinking about this messy situation
(แอม ซีททิง เฮียร แอ็นด ติ้งกิง อะเบาท ที เมซซิ ซิชิวเอฌัน)
And how your stupid words have brought us only complications
(แอ็นด เฮา ยุร ซทยูทิด เวิด แฮ็ฝ บรอท อัซ โอ๊นลี่ คอมพลิเคฌัน)
I should have known when you gave me the eye
(ไอ ฌูด แฮ็ฝ โนน ฮเว็น ยู เกฝ มี ดิ ไอ)
You just had your way didn’t need to try
(ยู จัซท แฮ็ด ยุร เว ดิ๊นอิน เน ทู ทไร)
And you just had so many words but nothing real to say
(แอ็นด ยู จัซท แฮ็ด โซ เมนอิ เวิด บัท นัธอิง ริแอ็ล ทู เซ)
And that was something that I found but it was just too late
(แอ็นด แดท วอส ซัมติง แดท ไอ เฟานด บัท ดิธ วอส จัซท ทู เลท)
It seems I only think of you
(อิท ซีม ซาย โอ๊นลี่ ธิงค อ็อฝ ยู)
That’s the crazy thing with all you put me through and
(แฑ็ท เดอะ คเรสิ ธิง วิฑ ออล ยู พัท มี ธรู แอ็นด)

I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
It was me that made the first move
(อิท วอส มี แดท เมด เดอะ เฟิซท มูฝ)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
That you did it to me once again
(แดท ยู ดิด ดิท ทู มี วันซ อะเกน)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
You could leave something so good
(ยู คูด ลีฝ ซัมติง โซ กุด)
What more can I do I leave it up to you
(ฮว็อท โม แค็น นาย ดู ไอ ลีฝ อิท อัพ ทู ยู)

It seems the less you speak
(อิท ซีม เดอะ เล็ซ ยู ซพีค)
The more I want you here with me
(เดอะ โม ไอ ว็อนท ยู เฮียร วิฑ มี)
But something funny tells me that ain’t how it’s gonna be
(บัท ซัมติง ฟันนิ เท็ล มี แดท เอน เฮา อิทซ กอนนะ บี)
So I pretend as though I never cared
(โซ ไอ พริเทนด แอ็ส โธ ไอ เนฝเออะ คา)
And forget those times that we both have shared
(แอ็นด เฟาะเกท โฑส ไทม แดท วี โบธ แฮ็ฝ แฌ)
And you go out your way to break another sorry heart
(แอ็นด ยู โก เอาท ยุร เว ทู บเรค แอะนัธเออะ ซอริ ฮาท)
Like you did to me you planned it from the very start
(ไลค ยู ดิด ทู มี ยู แพลน ดิท ฟร็อม เดอะ เฝริ ซทาท)
I better get a grip of myself
(ไอ เบทเทอะ เก็ท ดา กริพ อ็อฝ ไมเซลฟ)
This is killing me with no one else
(ที ซิส คีลลิง มี วิฑ โน วัน เอ็ลซ)
This is killing me with no one else
(ที ซิส คีลลิง มี วิฑ โน วัน เอ็ลซ)

I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
It was me that made the first move
(อิท วอส มี แดท เมด เดอะ เฟิซท มูฝ)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
That you did it to me once again
(แดท ยู ดิด ดิท ทู มี วันซ อะเกน)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
You could leave something so good
(ยู คูด ลีฝ ซัมติง โซ กุด)
What more can I do, I leave it up to you
(ฮว็อท โม แค็น นาย ดู , ไอ ลีฝ อิท อัพ ทู ยู)

I love when you avoid my calls
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู อะฝอยด ไม คอล)
I love you were the one to start and end this song
(ไอ ลัฝ ยู เวอ ดิ วัน ทู ซทาท แอ็นด เอ็นด ที ซ็อง)
Coz otherwise you get me with your dangerous smile
(คอซ อัฑเออะไวส ยู เก็ท มี วิฑ ยุร เดนเจอะรัซ ซไมล)
But now you’ve gone and left me with nothing
(บัท เนา ยู๊ฟ กอน แอ็นด เล็ฟท มี วิฑ นัธอิง)

I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
It was me that made the first move
(อิท วอส มี แดท เมด เดอะ เฟิซท มูฝ)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
That you did it to me once, you did it to me once again
(แดท ยู ดิด ดิท ทู มี วันซ , ยู ดิด ดิท ทู มี วันซ อะเกน)
I don’t believe
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ)
You could leave something so good
(ยู คูด ลีฝ ซัมติง โซ กุด)
What more can I do, I leave it down to you
(ฮว็อท โม แค็น นาย ดู , ไอ ลีฝ อิท เดาน ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Believe คำอ่านไทย Rox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น