เนื้อเพลง All You Wanted คำอ่านไทย Michelle Branch

I wanted to be like you
(ไอ ว็อนท ทู บี ไลค ยู)
I wanted everything
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่ติง)
So I tried to be like you
(โซ ไอ ทไร ทู บี ไลค ยู)
And I got swept away
(แอ็นด ดาย ก็อท ซเว็พท อะเว)

I didn’t know that it was so cold
(ไอ ดิ๊นอิน โน แดท ดิธ วอส โซ โคลด)
And you needed someone
(แอ็นด ยู นีด ซัมวัน)
to show you the way
(ทู โฌ ยู เดอะ เว)
So I took your hand and we figured out
(โซ ไอ ทุค ยุร แฮ็นด แอ็นด วี ฟีกยุร เอาท)
That when the time comes
(แดท ฮเว็น เดอะ ไทม คัม)
I’d take you away
(อาย เทค ยู อะเว)

If you want to
(อิฟ ยู ว็อนท ทู)
I can save you
(ไอ แค็น เซฝ ยู)
I can take you away from here
(ไอ แค็น เทค ยู อะเว ฟร็อม เฮียร)
So lonely inside
(โซ โลนลิ อีนไซด)
So busy out there
(โซ บีสอิ เอาท แฑ)
And all you wanted
(แอ็นด ออล ยู ว็อนท)
was somebody who cares
(วอส ซัมบอดี้ ฮู แค)

I’m sinking slowly
(แอม ซีงคิง ซโลลิ)
So hurry hold me
(โซ เฮอริ โฮลด มี)
Your hand is all I have to keep me hanging on
(ยุร แฮ็นด อีส ซอร์ ไอ แฮ็ฝ ทู คีพ มี แฮงอิง ออน)
Please can you tell me
(พลีส แค็น ยู เท็ล มี)
So I can finally see
(โซ ไอ แค็น ไฟแน็ลลิ ซี)
Where you go when you’re gone
(ฮแว ยู โก ฮเว็น ยัวร์ กอน)

If you want to
(อิฟ ยู ว็อนท ทู)
I can save you
(ไอ แค็น เซฝ ยู)
I can take you away from here
(ไอ แค็น เทค ยู อะเว ฟร็อม เฮียร)
So lonely inside
(โซ โลนลิ อีนไซด)
So busy out there
(โซ บีสอิ เอาท แฑ)
And all you wanted
(แอ็นด ออล ยู ว็อนท)
was somebody who cares
(วอส ซัมบอดี้ ฮู แค)

All you wanted was somebody who cares
(ออล ยู ว็อนท วอส ซัมบอดี้ ฮู แค)
If you need me you know I’ll be there
(อิฟ ยู เน มี ยู โน อิล บี แฑ)
Oh, yeah
(โอ , เย่)

[x2]
([ x2 ])
If you want to
(อิฟ ยู ว็อนท ทู)
I can save you
(ไอ แค็น เซฝ ยู)
I can take you away from here
(ไอ แค็น เทค ยู อะเว ฟร็อม เฮียร)
So lonely inside
(โซ โลนลิ อีนไซด)
So busy out there
(โซ บีสอิ เอาท แฑ)
And all you wanted
(แอ็นด ออล ยู ว็อนท)
was somebody who cares
(วอส ซัมบอดี้ ฮู แค)

Please can you tell me
(พลีส แค็น ยู เท็ล มี)
So I can finally see
(โซ ไอ แค็น ไฟแน็ลลิ ซี)
Where you go when you’re gone
(ฮแว ยู โก ฮเว็น ยัวร์ กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All You Wanted คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น