เนื้อเพลง Born To Try คำอ่านไทย Delta Goodrem

Doing everything that I believe in
(ดูอิง เอ๊วี่ติง แดท ไอ บิลีฝ อิน)
Going by the rules that I’ve been taught
(โกอิ้ง ไบ เดอะ รูล แดท อิฝ บีน ทอท)
More understanding of what’s around me
(โม อันเดิซแทนดิง อ็อฝ ฮว็อท อะเรานด มี)
And protected from the walls of love
(แอ็นด พโระเทคท ฟร็อม เดอะ วอล อ็อฝ ลัฝ)

All that you see is me
(ออล แดท ยู ซี อีส มี)
And all I truly believe
(แอ็นด ออล ไอ ทรูลิ บิลีฝ)

That I was born to try
(แดท ไอ วอส บอน ทู ทไร)
I’ve learned to love
(อิฝ เลิน ทู ลัฝ)
Be understanding
(บี อันเดิซแทนดิง)
And believe in life
(แอ็นด บิลีฝ อิน ไลฟ)
But you’ve got to make choices
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ชอยซ)
Be wrong or right
(บี ร็อง ออ ไรท)
Sometimes you’ve got to sacrifice the things you like
(ซัมไทม์ ยู๊ฟ ก็อท ทู แซคริไฟซ เดอะ ธิง ยู ไลค)

But I was born to try
(บัท ไอ วอส บอน ทู ทไร)

No point in talking what you should have been
(โน พอยนท อิน ทอคอิง ฮว็อท ยู ฌูด แฮ็ฝ บีน)
And regretting the things that went on
(แอ็นด รีเกรสทิง เดอะ ธิง แดท เว็นท ออน)
Life’s full of mistakes, destinies and fate
(ไลฟ ฟูล อ็อฝ มิซเทค , เดซตีนิสฺ แซน เฟท)
Remove the clouds look at the bigger picture
(ริมูฝ เดอะ คเลาด ลุค แกท เดอะ บี๊กเกอร์ พีคเชอะ)

And all that you see is me
(แอ็นด ออล แดท ยู ซี อีส มี)
And all I truly believe
(แอ็นด ออล ไอ ทรูลิ บิลีฝ)

That I was born to try
(แดท ไอ วอส บอน ทู ทไร)
I’ve learned to love
(อิฝ เลิน ทู ลัฝ)
Be understanding
(บี อันเดิซแทนดิง)
And believe in life
(แอ็นด บิลีฝ อิน ไลฟ)
But you’ve got to make choices
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ชอยซ)
Be wrong or right
(บี ร็อง ออ ไรท)
Sometimes you’ve got to sacrifice the things you like
(ซัมไทม์ ยู๊ฟ ก็อท ทู แซคริไฟซ เดอะ ธิง ยู ไลค)

But I was born to try
(บัท ไอ วอส บอน ทู ทไร)

All that you see is me
(ออล แดท ยู ซี อีส มี)
All I truly believe
(ออล ไอ ทรูลิ บิลีฝ)
All that you see is me
(ออล แดท ยู ซี อีส มี)
And all I truly believe
(แอ็นด ออล ไอ ทรูลิ บิลีฝ)

That I was born to try
(แดท ไอ วอส บอน ทู ทไร)

I’ve learned to love
(อิฝ เลิน ทู ลัฝ)
Be understanding
(บี อันเดิซแทนดิง)
And believe in life
(แอ็นด บิลีฝ อิน ไลฟ)
But you’ve got to make choices
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ชอยซ)
Be wrong or right
(บี ร็อง ออ ไรท)
Sometimes you’ve got to sacrifice the things you like
(ซัมไทม์ ยู๊ฟ ก็อท ทู แซคริไฟซ เดอะ ธิง ยู ไลค)

But I was born to try
(บัท ไอ วอส บอน ทู ทไร)

But you’ve got to make choices
(บัท ยู๊ฟ ก็อท ทู เมค ชอยซ)
Be wrong or right
(บี ร็อง ออ ไรท)
Sometimes you’ve got to sacrifice the things you like
(ซัมไทม์ ยู๊ฟ ก็อท ทู แซคริไฟซ เดอะ ธิง ยู ไลค)

But I was born to try
(บัท ไอ วอส บอน ทู ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Born To Try คำอ่านไทย Delta Goodrem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น