เนื้อเพลง Beep คำอ่านไทย P*ssycat Dolls feat Will.i.am

Ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)
Ha, ha-ha, ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา)
Ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)
Ha, ha-ha, ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s funny how a man only thinks about the…
(อิทซ ฟันนิ เฮา อะ แม็น โอ๊นลี่ ธิงค อะเบาท เดอะ)
You got a real big heart, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ดา ริแอ็ล บิก ฮาท , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
You got real big brains, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ริแอ็ล บิก บเรน , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
Girl, there ain’t no pain in me looking at your…
(เกิล , แฑ เอน โน เพน อิน มี ลุคอิง แอ็ท ยุร)

[PCD]
([ พีซีดี ])
I don’t give a…
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ)
Keep looking at my…
(คีพ ลุคอิง แอ็ท ไม)
‘Cause it don’t mean a thing if you’re looking at my…
(คอส อิท ด้อนท์ มีน อะ ธิง อิฟ ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ไม)
I’m a do my thang while you’re playing with your…
(แอม มา ดู ไม เตง ฮไวล ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุร)
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)

Every boy’s the same
(เอฝริ บอย เดอะ เซม)
Since up in the seventh grade
(ซินซ อัพ อิน เดอะ เซฝเอ็นธ กเรด)
They been trying to get with me
(เฑ บีน ทไรอิง ทู เก็ท วิฑ มี)
Trying to [Ha, ha-ha, ha, ha-ha]
(ทไรอิง ทู [ ฮา , ฮา ฮา , ฮา , ฮา ฮา ])
They always got a plan
(เฑ ออลเว ก็อท ดา แพล็น)
To be my one and only man
(ทู บี ไม วัน แอ็นด โอ๊นลี่ แม็น)
Want to hold me with their hands
(ว็อนท ทู โฮลด มี วิฑ แฑ แฮ็นด)
Want to [Ha, ha-ha, ha, ha-ha]
(ว็อนท ทู [ ฮา , ฮา ฮา , ฮา , ฮา ฮา ])
I keep turning them down
(ไอ คีพ เทินนิง เฑ็ม เดาน)
But, they always come around
(บัท , เฑ ออลเว คัม อะเรานด)
Asking me to go around
(อาคกิ้ง มี ทู โก อะเรานด)
That’s not the way it’s going down
(แฑ็ท น็อท เดอะ เว อิทซ โกอิ้ง เดาน)

‘Cause they only want
(คอส เฑ โอ๊นลี่ ว็อนท)
Only want my ha, ha-ha
(โอ๊นลี่ ว็อนท ไม ฮา , ฮา ฮา)
Ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา)
Only want what they want
(โอ๊นลี่ ว็อนท ฮว็อท เฑ ว็อนท)
But, na, ah-ah
(บัท , นา , อา อา)
Na, ah-ah
(นา , อา อา)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s funny how a man only thinks about the…
(อิทซ ฟันนิ เฮา อะ แม็น โอ๊นลี่ ธิงค อะเบาท เดอะ)
You got a real big heart, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ดา ริแอ็ล บิก ฮาท , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
You got real big brains, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ริแอ็ล บิก บเรน , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
Girl, there ain’t no pain in me looking at your…
(เกิล , แฑ เอน โน เพน อิน มี ลุคอิง แอ็ท ยุร)

[PCD]
([ พีซีดี ])
I don’t give a…
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ)
Keep looking at my…
(คีพ ลุคอิง แอ็ท ไม)
‘Cause it don’t mean a thing if you’re looking at my…
(คอส อิท ด้อนท์ มีน อะ ธิง อิฟ ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ไม)
I’m a do my thang while you’re playing with your…
(แอม มา ดู ไม เตง ฮไวล ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุร)
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)

Do you know that no
(ดู ยู โน แดท โน)
Don’t mean yes, it means no
(ด้อนท์ มีน เย็ซ , อิท มีน โน)
So just hold up, wait a minute
(โซ จัซท โฮลด อัพ , เวท ดา มินยูท)
Let me put my two cents in it
(เล็ท มี พัท ไม ทู เซ็นท ซิน หนิด)
One, just be patient
(วัน , จัซท บี เพเฌ็นท)
Don’t be rushing
(ด้อนท์ บี รูซชิง)
Like you’re anxious
(ไลค ยัวร์ แองฌัซ)
And two, you’re just too aggressive
(แอ็นด ทู , ยัวร์ จัซท ทู แอ็กเรซซิฝ)
Tryin’ to get your [Ahh]
(ทายอิน ทู เก็ท ยุร [ อา ])

Do you know that I know?
(ดู ยู โน แดท ไอ โน)
And I don’t want to go there
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู โก แฑ)

Only want
(โอ๊นลี่ ว็อนท)
Only want my ha, ha-ha
(โอ๊นลี่ ว็อนท ไม ฮา , ฮา ฮา)
Ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา)
Only want what they want
(โอ๊นลี่ ว็อนท ฮว็อท เฑ ว็อนท)
But, na, ah-ah
(บัท , นา , อา อา)
Na, ah-ah
(นา , อา อา)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s funny how a man only thinks about the…
(อิทซ ฟันนิ เฮา อะ แม็น โอ๊นลี่ ธิงค อะเบาท เดอะ)
You got a real big heart, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ดา ริแอ็ล บิก ฮาท , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
You got real big brains, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ริแอ็ล บิก บเรน , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
Girl, there ain’t no pain in me looking at your…
(เกิล , แฑ เอน โน เพน อิน มี ลุคอิง แอ็ท ยุร)

[PCD]
([ พีซีดี ])
I don’t give a…
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ)
Keep looking at my…
(คีพ ลุคอิง แอ็ท ไม)
‘Cause it don’t mean a thing if you’re looking at my…
(คอส อิท ด้อนท์ มีน อะ ธิง อิฟ ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ไม)
I’m a do my thang while you’re playing with your…
(แอม มา ดู ไม เตง ฮไวล ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุร)
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
Boomp-boomp, Omp-omp
(บูมพฺ บูมพฺ , ออมพฺ ออมพฺ)
Boomp, boomp-boomp
(บูมพฺ , บูมพฺ บูมพฺ)
Boomp-boomp, Omp-omp
(บูมพฺ บูมพฺ , ออมพฺ ออมพฺ)
Boomp, boomp-boomp
(บูมพฺ , บูมพฺ บูมพฺ)
[Repeated]
([ ริพีท ])

[PCD]
([ พีซีดี ])
Ooh, you’ve got it bad I can tell
(อู้ , ยู๊ฟ ก็อท ดิธ แบ็ด ดาย แค็น เท็ล)
You want it bad, but oh well
(ยู ว็อนท ดิธ แบ็ด , บัท โอ เว็ล)
Dude, what you got for me
(ดยูด , ฮว็อท ยู ก็อท ฟอ มี)
Is something I
(อีส ซัมติง ไอ)
Something I don’t need
(ซัมติง ไอ ด้อนท์ เน)
Hey!
(เฮ !)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s funny how a man only thinks about the…
(อิทซ ฟันนิ เฮา อะ แม็น โอ๊นลี่ ธิงค อะเบาท เดอะ)
You got a real big heart, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ดา ริแอ็ล บิก ฮาท , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
You got real big brains, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ริแอ็ล บิก บเรน , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
Girl, there ain’t no pain in me looking at your…
(เกิล , แฑ เอน โน เพน อิน มี ลุคอิง แอ็ท ยุร)

[PCD]
([ พีซีดี ])
I don’t give a…
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ)
Keep looking at my…
(คีพ ลุคอิง แอ็ท ไม)
‘Cause it don’t mean a thing if you’re looking at my…
(คอส อิท ด้อนท์ มีน อะ ธิง อิฟ ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ไม)
I’m a do my thang while you’re playing with your…
(แอม มา ดู ไม เตง ฮไวล ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุร)
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
It’s funny how a man only thinks about the…
(อิทซ ฟันนิ เฮา อะ แม็น โอ๊นลี่ ธิงค อะเบาท เดอะ)
You got a real big heart, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ดา ริแอ็ล บิก ฮาท , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
You got real big brains, but I’m looking at your…
(ยู ก็อท ริแอ็ล บิก บเรน , บัท แอม ลุคอิง แอ็ท ยุร)
Girl, there ain’t no pain in me looking at your…
(เกิล , แฑ เอน โน เพน อิน มี ลุคอิง แอ็ท ยุร)

[PCD]
([ พีซีดี ])
I don’t give a…
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ)
Keep looking at my…
(คีพ ลุคอิง แอ็ท ไม)
‘Cause it don’t mean a thing if you’re looking at my…
(คอส อิท ด้อนท์ มีน อะ ธิง อิฟ ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท ไม)
I’m a do my thang while you’re playing with your…
(แอม มา ดู ไม เตง ฮไวล ยัวร์ พเลนิ่ง วิฑ ยุร)
Ha, ha-ha, ha-ha, ha-ha
(ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา , ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beep คำอ่านไทย P*ssycat Dolls feat Will.i.am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น