เนื้อเพลง The Ghost of You คำอ่านไทย My Chemical Romance

I never said I’d lie and wait forever
(ไอ เนฝเออะ เซ็ด อาย ไล แอ็นด เวท เฟาะเรฝเออะ)
If I died, we’d be together
(อิฟ ฟาย ได , เว็ด บี ทุเกฑเออะ)
I can’t always just forget her
(ไอ แค็นท ออลเว จัซท เฟาะเกท เฮอ)
But she could try
(บัท ชี คูด ทไร)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Or the last thing I see
(ออ เดอะ ลาซท ธิง ไอ ซี)
You are
(ยู อาร์)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Could I? Should I?
(คูด ดาย ฌูด ดาย)
And all the things that you never ever told me
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ยู เนฝเออะ เอฝเออะ โทลด มี)
And all the smiles that are never ever…
(แอ็นด ออล เดอะ ซไมล แดท อาร์ เนฝเออะ เอฝเออะ)
Ever…
(เอฝเออะ)

Get the feeling that you’re never
(เก็ท เดอะ ฟีลอิง แดท ยัวร์ เนฝเออะ)
All alone and I remember now
(ออล อะโลน แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เนา)
At the top of my lungs in my arms she dies
(แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ไม ลัง ซิน ไม อาม ชี ได)
She dies
(ชี ได)

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Or the last thing I see
(ออ เดอะ ลาซท ธิง ไอ ซี)
You are
(ยู อาร์)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Could I? Should I?
(คูด ดาย ฌูด ดาย)
And all the things that you never ever told me
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ยู เนฝเออะ เอฝเออะ โทลด มี)
And all the smiles that are ever gonna haunt me
(แอ็นด ออล เดอะ ซไมล แดท อาร์ เอฝเออะ กอนนะ ฮอนท มี)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Could I? Should I?
(คูด ดาย ฌูด ดาย)
And all the wounds that are ever gonna scar me
(แอ็นด ออล เดอะ วูนด แดท อาร์ เอฝเออะ กอนนะ ซคา มี)
For all the ghosts that are never gonna catch me
(ฟอ ออล เดอะ โกซท แดท อาร์ เนฝเออะ กอนนะ แค็ช มี)

If I fall
(อิฟ ฟาย ฟอล)
If I fall [down]
(อิฟ ฟาย ฟอล [ เดาน ])

At the end of the world
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Or the last thing I see
(ออ เดอะ ลาซท ธิง ไอ ซี)
You are
(ยู อาร์)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
And all the things that you never ever told me
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง แดท ยู เนฝเออะ เอฝเออะ โทลด มี)
And all the smiles that are ever gonna haunt me
(แอ็นด ออล เดอะ ซไมล แดท อาร์ เอฝเออะ กอนนะ ฮอนท มี)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Never coming home
(เนฝเออะ คัมอิง โฮม)
Could I? Should I?
(คูด ดาย ฌูด ดาย)
And all the wounds that are ever gonna scar me
(แอ็นด ออล เดอะ วูนด แดท อาร์ เอฝเออะ กอนนะ ซคา มี)
For all the ghosts that are never gonna…
(ฟอ ออล เดอะ โกซท แดท อาร์ เนฝเออะ กอนนะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Ghost of You คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น