เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย Darren Hayes

Gimme a reason
(กีมมิ อะ รี๊ซั่น)
Why I’m feeling so blue
(ฮไว แอม ฟีลอิง โซ บลู)
Everytime I close my eyes, all I see is you
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส ไม ไอ , ออล ไอ ซี อีส ยู)
Gimme a reason
(กีมมิ อะ รี๊ซั่น)
Why I can’t feel my heart
(ฮไว ไอ แค็นท ฟีล ไม ฮาท)
Everytime you leave my side, I just fall apart
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลีฝ ไม ไซด , ไอ จัซท ฟอล อะพาท)

And when you’re fast asleep, I wonder where you go
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟัซท อัซลีพ , ไอ วันเดอะ ฮแว ยู โก)
Can you tell me, I wanna know
(แค็น ยู เท็ล มี , ไอ วอนนา โน)

Because I miss you
(บิคอส ไอ มิซ ยู)
And this is all I wanna say
(แอ็นด ที ซิส ซอร์ ไอ วอนนา เซ)
I guess I miss you, beautiful
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , บยูทิฟุล)
These three words have said it all
(ฑิส ธรี เวิด แฮ็ฝ เซ็ด ดิท ออล)
You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
I think about you when you’re gone
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู ฮเว็น ยัวร์ กอน)
I guess I miss you, nothing’s wrong
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , นัธอิง ร็อง)
I don’t need to carry on
(ไอ ด้อนท์ เน ทู แคริ ออน)

Gimme a reason
(กีมมิ อะ รี๊ซั่น)
Why I can’t concentrate
(ฮไว ไอ แค็นท คอนเซ็นทเรท)
The world is turning upside down
(เดอะ เวิลด อีส เทินนิง อัพไซต์ เดาน)
Spinning round and round
(สปินนิ่ง เรานด แอ็นด เรานด)
Gimme a reason
(กีมมิ อะ รี๊ซั่น)
Why I now understand
(ฮไว ไอ เนา อันเดิซแทนด)
The beauty and simplicity of everything surrounding me
(เดอะ บยูทิ แอ็นด ซิมพลีซอิทิ อ็อฝ เอ๊วี่ติง ซะเรานดิงส มี)

You got a way of spreading magic everywhere
(ยู ก็อท ดา เว อ็อฝ สเพรดติง แมจอิค เอวี่แวร์)
Anywhere I go, I know you’re always there
(เอนอิฮแว ไอ โก , ไอ โน ยัวร์ ออลเว แฑ)
It sounds ridiculous, but when you leave a room
(อิท เซานด ริดีคอิวลัซ , บัท ฮเว็น ยู ลีฝ อะ รุม)
There’s a part of me that just wants to follow you too
(แฑ ซา พาท อ็อฝ มี แดท จัซท ว็อนท ทู ฟอลโล ยู ทู)

Because I miss you
(บิคอส ไอ มิซ ยู)
And this is all I wanna say
(แอ็นด ที ซิส ซอร์ ไอ วอนนา เซ)
I guess I miss you, beautiful
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , บยูทิฟุล)
These three words have said it all
(ฑิส ธรี เวิด แฮ็ฝ เซ็ด ดิท ออล)
You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
I think about you when you’re gone
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู ฮเว็น ยัวร์ กอน)
I guess I miss you, nothing’s wrong
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , นัธอิง ร็อง)
I don’t need to carry on
(ไอ ด้อนท์ เน ทู แคริ ออน)

It’s such a hard life in most of the time
(อิทซ ซัช อะ ฮาด ไลฟ อิน โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม)
I’m just surviving
(แอม จัซท เซอวายวิ่ง)
That’s why I want you to know
(แฑ็ท ฮไว ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
In the world where sincerity has lost its meaning
(อิน เดอะ เวิลด ฮแว ซินเซริทิ แฮ็ส ล็อซท อิทซ มีนนิง)
You fill my world with so much hope
(ยู ฟิล ไม เวิลด วิฑ โซ มัช โฮพ)

And I miss you
(แอ็นด ดาย มิซ ยู)
This is all I wanna say
(ที ซิส ซอร์ ไอ วอนนา เซ)
I guess I miss you, beautiful
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , บยูทิฟุล)
These three words have said it all
(ฑิส ธรี เวิด แฮ็ฝ เซ็ด ดิท ออล)
You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
I think about you when you’re gone
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู ฮเว็น ยัวร์ กอน)
I guess I miss you, nothing’s wrong
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , นัธอิง ร็อง)
I don’t need to carry on
(ไอ ด้อนท์ เน ทู แคริ ออน)

You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
And this all I wanna say
(แอ็นด ที ซอร์ ไอ วอนนา เซ)
I guess I miss you, beautiful
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , บยูทิฟุล)
These three words have said it all
(ฑิส ธรี เวิด แฮ็ฝ เซ็ด ดิท ออล)

You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
And this is all I wanna do
(แอ็นด ที ซิส ซอร์ ไอ วอนนา ดู)
I know it doesn’t sound too cool
(ไอ โน อิท ดัสอินท เซานด ทู คูล)
But maybe I’m in love with you
(บัท เมบี แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

You know I miss you
(ยู โน ไอ มิซ ยู)
And this all I wanna say
(แอ็นด ที ซอร์ ไอ วอนนา เซ)
I guess I miss you, nothing’s wrong
(ไอ เก็ซ ซาย มิซ ยู , นัธอิง ร็อง)
I don’t need to carry on
(ไอ ด้อนท์ เน ทู แคริ ออน)

I just miss you
(ไอ จัซท มิซ ยู)
Yeah, it’s true
(เย่ , อิทซ ทรู)
I miss you, baby
(ไอ มิซ ยู , เบบิ)
And when you’re walking out that door
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ วอคกิง เอาท แดท โด)
I know I miss you
(ไอ โน ไอ มิซ ยู)
You make me wanna ask for more
(ยู เมค มี วอนนา อาซค ฟอ โม)
I just miss you
(ไอ จัซท มิซ ยู)
Yeah, it’s true
(เย่ , อิทซ ทรู)
I miss you, baby
(ไอ มิซ ยู , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น