เนื้อเพลง Caint Use My Phone (Suite) คำอ่านไทย Erykah Badu

caint-use-my-phone-suite-erykah-badu

 
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน


You better use telepathy cause you can’t use my phone
ยู เบ๊ทเท่อร์ ยู๊ส ทิเลพอะธิ ค๊อส ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
Put a message in a bottle, but you can’t use my phone
พุท อะ.-เม๊สเสจ อิน อะ.-บ๊อทเทิ่ล , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You better use Morse code cause you can’t use my phone
ยู เบ๊ทเท่อร์ ยู๊ส มอซ โค้ด ค๊อส ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
Get a towel and some smoke cause you can’t use my phone
เก็ท อะ.-เท๊าเว่ล แอนด์ ซัม สโม๊ค ค๊อส ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน


You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
You can call her, but you can’t use my phone
ยู แคน คอลลํ เฮอ , บั๊ท ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
Yeah yeah yeah
เย่ เย่ เย่
Better use telepathy cause you can’t use my phone
เบ๊ทเท่อร์ ยู๊ส ทิเลพอะธิ ค๊อส ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
Get a towel and some smoke cause you can’t use my phone
เก็ท อะ.-เท๊าเว่ล แอนด์ ซัม สโม๊ค ค๊อส ยู แคน ที ยู๊ส มาย โฟน
Callin’, callin’, callin’, callin’, callin’, callin’
คอลลิน , คอลลิน , คอลลิน , คอลลิน , คอลลิน , คอลลิน
Badu, Badu, Badu, Badu, Badu, Badu, Badu, Badu
บาดู, บาดู, บาดู, บาดู, บาดู, บาดู, บาดู, บาดู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caint Use My Phone (Suite) คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น