เนื้อเพลง Cel U Lar Device คำอ่านไทย Erykah Badu

cel-u-lar-device-erykah-badu

 
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง


Ever since I left the city you
เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ เล๊ฟท ซิ๊ที่ ยู
Got a reputation for yourself now
ก็อท อะ.-เรพิวเทฌัน ฟอร์ ยุรเซลฟ นาว
Everybody knows and I feel left out
เอวี่บอดี้ โนว์ แอนด์ ไอ ฟีล เล๊ฟท เอ๊าท
Boy, you got me down, and got me stressed out
บอย , ยู ก็อท มี เดาน , แอนด์ ก็อท มี สเทรสส เอ๊าท
Cause ever since I left the city, you
ค๊อส เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ เล๊ฟท ซิ๊ที่ , ยู
Started gettin’ dressed and goin’ out more
สท๊าร์ท เกดดิน เดรส แอนด์ โกอิน เอ๊าท โม
Glasses of champagne out on the dance floor
กลาซซิส อ็อฝ แฌ็มเพน เอ๊าท ออน แด๊นซ์ ฟลอร์
Hangin’ with some dudes I’ve never seen before
แฮนจิ้น วิธ ซัม ดยูด ไอ แฮฟ เน๊เฝ่อร์ ซีน บีฟอร์


You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
(Two and four, witness!)
(ทู แอนด์ โฟ , วิทเหนส !)


Some people just said let it go
ซัม พี๊เพิ่ล จั๊สท เซ็ด เล็ท อิท โก
And on and on and such and such
แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ซัช แอนด์ ซัช
But they don’t ride around with us
บั๊ท เด ด็อน ที ไรด์ อะราวนฺดฺ วิธ อัซ
No, no, no
โน , โน , โน
Ain’t that too bad we love to hang
เอน ที แด้ท ทู แบ้ด วี ลัฝ ทู แฮง
And for a while, it stays the same
แอนด์ ฟอร์ อะ.-ไวล์ , อิท สเทย์ เซม
But now you tryna change the game
บั๊ท นาว ยู ทายนา เช้งจํ เกม
No, no, no
โน , โน , โน


You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง


Late night when you need my love
เหลท ไน๊ท เว็น ยู นี๊ด มาย ลัฝ
Late night when you need my love
เหลท ไน๊ท เว็น ยู นี๊ด มาย ลัฝ
Late night when you need my love
เหลท ไน๊ท เว็น ยู นี๊ด มาย ลัฝ
Late night when you need my love
เหลท ไน๊ท เว็น ยู นี๊ด มาย ลัฝ


You’ve reached the Erykah Badu hotline
ยู แฮฟ รี๊ช อีรี่คาช บาดู ฮอทไลน์
If you’re calling for Erykah, press 1
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ฟอร์ อีรี่คาช, เพรส 1
If you’re calling to wish her a happy birthday,
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู วิ๊ช เฮอ อะ.-แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์ ,
Kwanzaa, MLK, Black History Month, Juneteenth, or Hanukkah, press 2
ควานซา, เอ็มแอลเค, แบล๊ค ฮิสทรี่ มั้นธ , จูนทีน, ออ ฮานูคคา, เพรส 2
If you’re calling because you just saw her on B.E.T, MTV, or any
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง บิคอส ยู จั๊สท ซอว์ เฮอ ออน บีอีที, เอ็มทีวี , ออ เอ๊นี่
other social media outlet, and you’re checking to make sure
อ๊อเธ่อร์ โซแฌ็ล มีเดียะ เอ๊าทเหล็ท , แอนด์ ยู รี เช็คติ้ง ทู เม้ค ชัวร์
you’re still in good standing, press 3
ยู รี สทิลล อิน กู๊ด ซแทนดิง , เพรส 3
If you’re calling to beg for some sh*t in general, press 4
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู เบ๊ก ฟอร์ ซัม ชิด อิน เจ๊นเนอรัล , เพรส โฟ
If you’re calling to beg for some sh*t,
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู เบ๊ก ฟอร์ ซัม ชิด ,
ut this is that pre-call before the actual begging, press 5
บั๊ท ดิส อิส แด้ท พรี -คอลลํ บีฟอร์ แอ๊คช่วล เบกกิง , เพรส 5
If you’ve already made that pre-call
อิ๊ฟ ยู แฮฟ ออลเร๊ดี้ เมด แด้ท พรี -คอลลํ
and this is the actual call that you beg, press 6
แอนด์ ดิส อิส แอ๊คช่วล คอลลํ แด้ท ยู เบ๊ก , เพรส 6
If you’re calling to ask for some free tickets in a city near you,
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู อาสคฺ ฟอร์ ซัม ฟรี ทิ๊คเค๊ท อิน อะ.-ซิ๊ที่ เนียร์ ยู ,
and know she don’t really f*ck with you like that? Press 7
แอนด์ โนว์ ชี ด็อน ที ริแอ็ลลิ เอฟ *ck วิธ ยู ไล๊ค แด้ท ?เพรส 7
If you’re calling to book Erykah, to flip the first burger at your company BBQ,
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู บุ๊ค อีรี่คาช, ทู ฟลิพ เฟิร์สท เบอร์เกอ แอ็ท ยุร คัมพะนิ บีบีคิว,
or to DJ at your little cousins slip-and-slide party, press 8
ออ ทู ดีเจ แอ็ท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เค๊าซิน สลิ๊พ -แอนด์ -สไล๊ด พ๊าร์ที่ , เพรส 8
If you’re calling to say peace,
อิ๊ฟ ยู รี คอลลิง ทู เซย์ พี๊ซ ,
and don’t really fit into any of those descriptions
แอนด์ ด็อน ที ริแอ็ลลิ ฟิท อิ๊นทู เอ๊นี่ อ็อฝ โฑส ดิซครีพฌัน
Text me, because I don’t really answer voicemail
เท๊กซท์ มี , บิคอส ไอ ด็อน ที ริแอ็ลลิ แอ๊นเซ่อร ว๊อยเมลล์


You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง


Ever since I left the city you
เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ เล๊ฟท ซิ๊ที่ ยู
Got a reputation for yourself now
ก็อท อะ.-เรพิวเทฌัน ฟอร์ ยุรเซลฟ นาว
Everybody knows and I feel left out
เอวี่บอดี้ โนว์ แอนด์ ไอ ฟีล เล๊ฟท เอ๊าท
Boy, you got me down, and got me stressed out
บอย , ยู ก็อท มี เดาน , แอนด์ ก็อท มี สเทรสส เอ๊าท
Cause ever since I left the city, you
ค๊อส เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ เล๊ฟท ซิ๊ที่ , ยู
Started gettin’ dressed and goin’ out more
สท๊าร์ท เกดดิน เดรส แอนด์ โกอิน เอ๊าท โม
Glasses of champagne out on the dance floor
กลาซซิส อ็อฝ แฌ็มเพน เอ๊าท ออน แด๊นซ์ ฟลอร์
Hangin’ with some dudes I’ve never seen before
แฮนจิ้น วิธ ซัม ดยูด ไอ แฮฟ เน๊เฝ่อร์ ซีน บีฟอร์


You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง


Them people just said let it go
เด็ม พี๊เพิ่ล จั๊สท เซ็ด เล็ท อิท โก
And on and on and such and such
แอนด์ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ซัช แอนด์ ซัช
But they don’t ride around with us
บั๊ท เด ด็อน ที ไรด์ อะราวนฺดฺ วิธ อัซ
Oh, no, no
โอ , โน , โน
Ain’t that too bad we love to hang
เอน ที แด้ท ทู แบ้ด วี ลัฝ ทู แฮง
And for a while, it stays the same
แอนด์ ฟอร์ อะ.-ไวล์ , อิท สเทย์ เซม
But now you tryna change the game
บั๊ท นาว ยู ทายนา เช้งจํ เกม
Oh, no, no
โอ , โน , โน


You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
You used to call me on my cellular device at night
ยู ยู๊ส ทู คอลลํ มี ออน มาย เซลลิวเลอะ ดีไฝ๊ซ์ แอ็ท ไน๊ท
And I know when that hotline bling, that could only mean one thing
แอนด์ ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง
I know when that hotline bling, that could only mean one thing
ไอ โนว์ เว็น แด้ท ฮอทไลน์ บริง, แด้ท เคิด โอ๊นลี่ มีน วัน ทริง

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cel U Lar Device คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น