เนื้อเพลง Phone Down คำอ่านไทย Erykah Badu

phone-down-erykah-badu

 
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน


I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
As we cruise through the city
แอส วี ครู้ยสํ ทรู ซิ๊ที่
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
You ain’t gonna text no one when you wit me
ยู เอน ที กอนนะ เท๊กซท์ โน วัน เว็น ยู วิท มี
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
So you can show me attention
โซ ยู แคน โชว์ มี แอ็ทเทนฌัน
And I’ll cut mine off too
แอนด์ ไอ วิว คัท ไมน์ ออฟฟ ทู
Boy that’ll help when I listen
บอย แด้ท วิว เฮ้ลพ เว็น ไอ ลิ๊สซึ่น
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Baby we don’t need it
เบ๊บี้ วี ด็อน ที นี๊ด อิท
Every time you get a message
เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู เก็ท เม๊สเสจ
Act like you don’t see it
แอ๊คท ไล๊ค ยู ด็อน ที ซี อิท
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Tell me do you copy
เทลล มี ดู ยู ค๊อพพี่
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Boy that ain’t gon’ stop me
บอย แด้ท เอน ที ก็อน สท๊อพ มี


I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน


Make you not wanna check that again
เม้ค ยู น็อท วอนนา เช็ค แด้ท อะเกน
I could make you put your phone down
ไอ เคิด เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Ridin in a drop hair blowin’ in the wind
ริดอิน อิน ดรอพ แฮร์ โบลวิน อิน วินด
Baby I will put my phone down
เบ๊บี้ ไอ วิล พุท มาย โฟน เดาน
Cause when you talk imma listen
ค๊อส เว็น ยู ท๊อล์ค แอมมา ลิ๊สซึ่น
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Leave it at the crib guarantee you wouldn’t miss it
ลี๊ฝ อิท แอ็ท คริบ แกแรนที ยู วู๊ดดึน ที มิซ อิท
I could make you put your phone down
ไอ เคิด เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
And it wouldn’t leave your pocket
แอนด์ อิท วู๊ดดึน ที ลี๊ฝ ยุร พ๊อคเค่ท
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Probably wouldn’t even know how to unlock it
พรอบอับลิ วู๊ดดึน ที อี๊เฝ่น โนว์ ฮาว ทู อันลอค อิท
I could make you put your phone down
ไอ เคิด เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I see your friend callin but forget em’
ไอ ซี ยุร เฟรน คอลลิน บั๊ท ฟอร์เก๊ท เอ็ม
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
Your mama probably think you out there missin’
ยุร มามะ พรอบอับลิ ทริ๊งค ยู เอ๊าท แดร์ มิซซิน


I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน


Ahh
อา
I can make you put your phone down
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน เดาน
I can make you, I can make you
ไอ แคน เม้ค ยู , ไอ แคน เม้ค ยู
I can make you put your phone
ไอ แคน เม้ค ยู พุท ยุร โฟน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phone Down คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น