เนื้อเพลง You May Be Right คำอ่านไทย Billy Joel

Friday night I crashed your party
(ฟไรดิ ไนท ไอ คแร็ฌ ยุร พาทิ)
Saturday I said I’m sorry
(แซทเออะดิ ไอ เซ็ด แอม ซอริ)
Sunday came and trashed me out again
(ซันดิ เคม แอ็นด ทแร็ฌ มี เอาท อะเกน)
I was only having fun
(ไอ วอส โอ๊นลี่ แฮฝวิ่ง ฟัน)
Wasn’t hurting any one
(วอสซึ้น เฮอดิง เอนอิ วัน)
And we all enjoyed the weekend for a change
(แอ็นด วี ออล เอ็นจอย เดอะ วี๊คเกน ฟอ รา เชนจ)
I’ve been stranded in the combat zone
(อิฝ บีน ซทแร็นด อิน เดอะ คอมแบ็ท โสน)
I walked through Bedford Stuy alone
(ไอ วอค ธรู เบ๊ดฟลูด สตูย อะโลน)
Even rode my motorcycle in the rain
(อีเฝ็น โรด ไม มอเดอร์ไซเคิล อิน เดอะ เรน)
And you told me not to drive
(แอ็นด ยู โทลด มี น็อท ทู ดไรฝ)
But I made it home alive
(บัท ไอ เมด อิท โฮม อะไลฝ)
So you said that only proves that I’m insane
(โซ ยู เซ็ด แดท โอ๊นลี่ พรูฝ แดท แอม อินเซน)
You may be right
(ยู เม บี ไรท)
I may be crazy
(ไอ เม บี คเรสิ)
But it just may be a lunatic you’re looking for
(บัท ดิธ จัซท เม บี อะ ลยูนะทิค ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
Turn out the light
(เทิน เอาท เดอะ ไลท)
Don’t try to save me
(ด้อนท์ ทไร ทู เซฝ มี)
You may be wrong for all I know
(ยู เม บี ร็อง ฟอ ออล ไอ โน)
But you may be right
(บัท ยู เม บี ไรท)
Remember how I found you there
(ริเมมเบอะ เฮา ไอ เฟานด ยู แฑ)
Alone in your electric chair
(อะโลน อิน ยุร อิเลคทริค แช)
I told you dirty jokes until you smiled
(ไอ โทลด ยู เดอทิ โจค อันทีล ยู ซไมล)
You were lonely for a man
(ยู เวอ โลนลิ ฟอ รา แม็น)
I said take me as I am
(ไอ เซ็ด เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม)
Cause you might enjoy some madness for a while
(คอส ยู ไมท เอ็นจอย ซัม แมดเน็ซ ฟอ รา ฮไวล)
Now think of all the years you tried to
(เนา ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ เยีย ยู ทไร ทู)
Find someone to satisfy you
(ไฟนด ซัมวัน ทู แซทอิซไฟ ยู)
I might be as crazy as you say
(ไอ ไมท บี แอ็ส คเรสิ แอ็ส ยู เซ)
If i’m crazy then it’s true
(อิฟ แอม คเรสิ เฑ็น อิทซ ทรู)
That it’s all because of you
(แดท อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
And you wouldn’t want me any other way
(แอ็นด ยู วูดดึ่น ว็อนท มี เอนอิ อัฑเออะ เว)
You may be right
(ยู เม บี ไรท)
I may be crazy
(ไอ เม บี คเรสิ)
But it just may be a lunatic you’re looking for
(บัท ดิธ จัซท เม บี อะ ลยูนะทิค ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
It’s too late to fight
(อิทซ ทู เลท ทู ไฟท)
It’s too late to change me
(อิทซ ทู เลท ทู เชนจ มี)
You may be wrong for all I know
(ยู เม บี ร็อง ฟอ ออล ไอ โน)
But you may be right
(บัท ยู เม บี ไรท)
You may be right
(ยู เม บี ไรท)
I may be crazy
(ไอ เม บี คเรสิ)
But it just may be a lunatic you’re looking for
(บัท ดิธ จัซท เม บี อะ ลยูนะทิค ยัวร์ ลุคอิง ฟอ)
Turn out the light
(เทิน เอาท เดอะ ไลท)
Don’t try to save me
(ด้อนท์ ทไร ทู เซฝ มี)
You may be wrong for all I know
(ยู เม บี ร็อง ฟอ ออล ไอ โน)
But you may be right
(บัท ยู เม บี ไรท)
You may be wrong but you may be right
(ยู เม บี ร็อง บัท ยู เม บี ไรท)
You may be wrong but you may be right
(ยู เม บี ร็อง บัท ยู เม บี ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You May Be Right คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น