เนื้อเพลง No U Hang up คำอ่านไทย Shayne Ward

Oh, yeah
(โอ , เย่)

You got my attention
(ยู ก็อท ไม แอ็ทเทนฌัน)
At hello
(แอ็ท เฮ็ลโล)
We had this connection
(วี แฮ็ด ที ค็อนเนคฌัน)
That wouldn’t let go
(แดท วูดดึ่น เล็ท โก)
There was something sexy
(แฑ วอส ซัมติง เซคซิ)
About your voice
(อะเบาท ยุร ฝอยซ)
Anything you say
(เอนอิธิง ยู เซ)
Makes a beautiful noise
(เมค ซา บยูทิฟุล นอยส)

Oh-oh
(โอ โอ)

And now we break up
(แอ็นด เนา วี บเรค อัพ)
To make up right away [we make up right away]
(ทู เมค อัพ ไรท อะเว [ วี เมค อัพ ไรท อะเว ])
Just an excuse
(จัซท แอน เอ็คซคยูซ)
To lay in bad all day [oh we’ll lay in bed all day]
(ทู เล อิน แบ็ด ออล เด [ โอ เว็ล เล อิน เบ็ด ออล เด ])
I know that this thing we have
(ไอ โน แดท ที ธิง วี แฮ็ฝ)
Won’t ever change
(ว็อนท เอฝเออะ เชนจ)
That’s why I have
(แฑ็ท ฮไว ไอ แฮ็ฝ)
The confidence to say
(เดอะ คอนฟิเด็นซ ทู เซ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
A lot of girls are sexy
(อะ ล็อท อ็อฝ เกิล แซร์ เซคซิ)
But you know how to use it
(บัท ยู โน เฮา ทู ยูซ อิท)
You can keep me
(ยู แค็น คีพ มี)
Up on the phone all night
(อัพ ออน เดอะ โฟน ออล ไนท)
We say let’s hang up on three
(วี เซ เล็ท แฮ็ง อัพ ออน ธรี)
But we don’t ever do it
(บัท วี ด้อนท์ เอฝเออะ ดู อิท)
Ain’t it crazy
(เอน ดิธ คเรสิ)
How after all this time
(เฮา อาฟเทอะ ออล ที ไทม)
We got that you hang up
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ)
No, you hang up kinda love
(โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ)
We got that you hang up
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ)
No, you hang up kinda love
(โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ)

Every time you call me
(เอฝริ ไทม ยู คอล มี)
I won’t lie
(ไอ ว็อนท ไล)
I still get the goosebumps
(ไอ ซทิล เก็ท เดอะ ดกูซมัมสฺ)
I felt the first time
(ไอ เฟ็ลท เดอะ เฟิซท ไทม)
That I saw you walk
(แดท ไอ ซอ ยู วอค)
In to a room
(อิน ทู อะ รุม)
Girl, you had me hooked
(เกิล , ยู แฮ็ด มี ฮุค)
On that beautiful view
(ออน แดท บยูทิฟุล ฝยู)

And now we break up
(แอ็นด เนา วี บเรค อัพ)
And now we break up
(แอ็นด เนา วี บเรค อัพ)
To make up right away [oh, we make up right away]
(ทู เมค อัพ ไรท อะเว [ โอ , วี เมค อัพ ไรท อะเว ])
Just an excuse
(จัซท แอน เอ็คซคยูซ)
To lay in bad all day [and we lay in bed all day]
(ทู เล อิน แบ็ด ออล เด [ แอ็นด วี เล อิน เบ็ด ออล เด ])
I know that this thing we have
(ไอ โน แดท ที ธิง วี แฮ็ฝ)
Won’t ever change
(ว็อนท เอฝเออะ เชนจ)
That’s why I have
(แฑ็ท ฮไว ไอ แฮ็ฝ)
The confidence to say
(เดอะ คอนฟิเด็นซ ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

We got that you hang up
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ)
No, you hang up kinda love [kinda love]
(โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ [ กินดา ลัฝ ])

Baby you still know
(เบบิ ยู ซทิล โน)
Just how to blow my mind
(จัซท เฮา ทู บโล ไม ไมนด)
And after everything that we’ve been through
(แอ็นด อาฟเทอะ เอ๊วี่ติง แดท หวีบ บีน ธรู)
It still feels right
(อิท ซทิล ฟีล ไรท)
[Girl and I] I know
([ เกิล แอ็นด ดาย ] ไอ โน)
[That] I can’t
([ แดท ] ไอ แค็นท)
Picture living my life
(พีคเชอะ ลีฝอิง ไม ไลฟ)
Without you
(วิเฑาท ยู)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
A lot of girls are sexy
(อะ ล็อท อ็อฝ เกิล แซร์ เซคซิ)
But you know how to use it
(บัท ยู โน เฮา ทู ยูซ อิท)
You can keep me
(ยู แค็น คีพ มี)
Up on the phone all night [all night]
(อัพ ออน เดอะ โฟน ออล ไนท [ ออล ไนท ])
We say let’s hang up on three
(วี เซ เล็ท แฮ็ง อัพ ออน ธรี)
But we don’t ever do it
(บัท วี ด้อนท์ เอฝเออะ ดู อิท)
Ain’t it crazy
(เอน ดิธ คเรสิ)
How after all this time
(เฮา อาฟเทอะ ออล ที ไทม)
We got that you hang up
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ)
No, you hang up kinda love
(โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ)
We got that you hang up
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ)
No, you hang up kinda love
(โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ)

A lot of girls are sexy [a lot of girls are so sexy]
(อะ ล็อท อ็อฝ เกิล แซร์ เซคซิ [ อะ ล็อท อ็อฝ เกิล แซร์ โซ เซคซิ ])
You can keep me
(ยู แค็น คีพ มี)
Up on the phone all night [oh, you better watch]
(อัพ ออน เดอะ โฟน ออล ไนท [ โอ , ยู เบทเทอะ ว็อช ])
We say let’s hang up on three [you hang up, no, you hang up kinda love]
(วี เซ เล็ท แฮ็ง อัพ ออน ธรี [ ยู แฮ็ง อัพ , โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ ])
But we don’t ever do it [you hang up you hang up kinda love]
(บัท วี ด้อนท์ เอฝเออะ ดู อิท [ ยู แฮ็ง อัพ ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ ])
Ain’t it crazy
(เอน ดิธ คเรสิ)
How after all this time
(เฮา อาฟเทอะ ออล ที ไทม)

We got that you hang up. No, you hang up kinda love [x4]
(วี ก็อท แดท ยู แฮ็ง อัพ โน , ยู แฮ็ง อัพ กินดา ลัฝ [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No U Hang up คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น