เนื้อเพลง Duality คำอ่านไทย Slipknot

I push my fingers into my eyes…
(ไอ พุฌ ไม ฟีงเกอะ อีนทุ ไม ไอ)
It’s the only thing that slowly stops the ache…
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซโลลิ ซท็อพ ดิ เอค)
But it’s made of all the things I have to take…
(บัท อิทซ เมด อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แฮ็ฝ ทู เทค)
Jesus, it never ends, it works its way inside…
(จีสัซ , อิท เนฝเออะ เอ็นด , อิท เวิค อิทซ เว อีนไซด)
If the pain goes on…
(อิฟ เดอะ เพน โกซ ออน)
Ah!
(อา !)

I have screamed until my veins collapsed
(ไอ แฮ็ฝ ซครีม อันทีล ไม เฝน ค็อลแลพซ)
I’ve waited as my time’s elapsed
(อิฝ เวท แอ็ส ไม ไทม อิแลพซ)
Now, all I do is live with so much fate
(เนา , ออล ไอ ดู อีส ไลฝ วิฑ โซ มัช เฟท)
I’ve wished for this, I’ve bitched at that
(อิฝ วิฌ ฟอ ที , อิฝ บิช แอ็ท แดท)
I’ve left behind this little fact:
(อิฝ เล็ฟท บิไฮนด ที ลิ๊ทเทิ่ล แฟ็คท :)
You cannot kill what you did not create
(ยู แคนน็อท คิล ฮว็อท ยู ดิด น็อท คริเอท)
I’ve gotta say what I’ve gotta say
(อิฝ กอททะ เซ ฮว็อท อิฝ กอททะ เซ)
And then I swear I’ll go away
(แอ็นด เฑ็น นาย ซแว อิล โก อะเว)
But I can’t promise you’ll enjoy the noise
(บัท ไอ แค็นท พรอมอิซ โยว เอ็นจอย เดอะ นอยส)
I guess I’ll save the best for last
(ไอ เก็ซ อิล เซฝ เดอะ เบ็ซท ฟอ ลาซท)
My future seems like one big past
(ไม ฟยูเชอะ ซีม ไลค วัน บิก พาซท)
You’re left with me ’cause you left me no choice
(ยัวร์ เล็ฟท วิฑ มี คอส ยู เล็ฟท มี โน ชอยซ)

I push my fingers into my eyes
(ไอ พุฌ ไม ฟีงเกอะ อีนทุ ไม ไอ)
It’s the only thing that slowly stops the ache
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซโลลิ ซท็อพ ดิ เอค)
If the pain goes on,
(อิฟ เดอะ เพน โกซ ออน ,)
I’m not gonna make it!
(แอม น็อท กอนนะ เมค อิท !)

Put me back together
(พัท มี แบ็ค ทุเกฑเออะ)
Or separate the skin from bone
(ออ เซพอะริท เดอะ ซคิน ฟร็อม โบน)
Leave me all the Pieces, then you can leave me alone
(ลีฝ มี ออล เดอะ พีซ , เฑ็น ยู แค็น ลีฝ มี อะโลน)
Tell me the reality is better than the dream
(เท็ล มี เดอะ ริแอลอิทิ อีส เบทเทอะ แฑ็น เดอะ ดรีม)
But I found out the hard way,
(บัท ไอ เฟานด เอาท เดอะ ฮาด เว ,)
Nothing is what it seems!
(นัธอิง อีส ฮว็อท ดิธ ซีม !)

I push my fingers into my eyes
(ไอ พุฌ ไม ฟีงเกอะ อีนทุ ไม ไอ)
It’s the only thing that slowly stops the ache
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซโลลิ ซท็อพ ดิ เอค)
But it’s made of all the things I have to take
(บัท อิทซ เมด อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แฮ็ฝ ทู เทค)
Jesus, it never ends, it works its way inside
(จีสัซ , อิท เนฝเออะ เอ็นด , อิท เวิค อิทซ เว อีนไซด)
If the pain goes on,
(อิฟ เดอะ เพน โกซ ออน ,)
I’m not gonna make it!
(แอม น็อท กอนนะ เมค อิท !)

[2x]
([ 2x ])
All I’ve got…all I’ve got is insane.
(ออล อิฝ ก็อท ดอร์ อิฝ ก็อท อีส อินเซน)

[4x]
([ 4x ])
All I’ve got…all I’ve got is insane!
(ออล อิฝ ก็อท ดอร์ อิฝ ก็อท อีส อินเซน !)

I push my fingers into my eyes
(ไอ พุฌ ไม ฟีงเกอะ อีนทุ ไม ไอ)
It’s the only thing that slowly stops the ache
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ซโลลิ ซท็อพ ดิ เอค)
But it’s made of all the things I have to take
(บัท อิทซ เมด อ็อฝ ออล เดอะ ธิง ซาย แฮ็ฝ ทู เทค)
Jesus, it never ends, it works its way inside
(จีสัซ , อิท เนฝเออะ เอ็นด , อิท เวิค อิทซ เว อีนไซด)
If the pain goes on,
(อิฟ เดอะ เพน โกซ ออน ,)
I’m not gonna make it!
(แอม น็อท กอนนะ เมค อิท !)

[2x]
([ 2x ])
All I’ve got…all I’ve got is insane.
(ออล อิฝ ก็อท ดอร์ อิฝ ก็อท อีส อินเซน)

[2x]
([ 2x ])
All I’ve got…all I’ve got is insane!
(ออล อิฝ ก็อท ดอร์ อิฝ ก็อท อีส อินเซน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Duality คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น