เนื้อเพลง Fourth of July คำอ่านไทย Fall Out Boy

fourth-of-july-fall-out-boy

 
(You and I were, you and I were fire.
(ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร .
You and I were, you and I were fire.
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร .
You and I were, you and I were fire, fire, fire)
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออะร )


It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
That went off too soon
แด้ท เว็นท ออฟฟ ทู ซูน
And I miss you when the ? too
แอนด์ ไอ มิซ ยู เว็น ?ทู
It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
I said I’d never miss you
ไอ เซ็ด ไอ ดี เน๊เฝ่อร์ มิซ ยู
But I guess you’ll never know
บั๊ท ไอ เกสส ยู วิว เน๊เฝ่อร์ โนว์
Where the bridges I have burned never really led home
แวร์ บริดจ ไอ แฮ็ฝ เบิร์น เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เล็ด โฮม
On the fourth of July
ออน โฟธ อ็อฝ จูไล


I’ll be as honest as you let me
ไอ วิว บี แอส อ๊อนเน็สท แอส ยู เล็ท มี
I miss your early morning company
ไอ มิซ ยุร เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง คัมพะนิ
If you get me
อิ๊ฟ ยู เก็ท มี
You are my favorite “what if”
ยู แอ มาย เฟเฝอะริท ” ว๊อท อิ๊ฟ “
You are my best “I’ll never know”
ยู แอ มาย เบ๊สท์ ” ไอ วิว เน๊เฝ่อร์ โนว์ “


I’m starting to forget
ไอ เอ็ม ซทาททิง ทู ฟอร์เก๊ท
Just what summer ever meant to you
จั๊สท ว๊อท ซั๊มเม่อร์ เอ๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ยู
What did it ever mean to you?
ว๊อท ดิด อิท เอ๊เฝ่อร์ มีน ทู ยู ?


Oh, I’m sorry, I didn’t mean any of it
โอ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ ดินอฺ ที มีน เอ๊นี่ อ็อฝ อิท
I just got too lonely, lonely, whoa
ไอ จั๊สท ก็อท ทู โลนลิ , โลนลิ , โว้ว
In between being young and being right
อิน บีทะวีน บีอิง ยัง แอนด์ บีอิง ไร๊ท
You were my Versailles at night
ยู เวอ มาย เวอร์ซาย แอ็ท ไน๊ท


It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
That went off too soon
แด้ท เว็นท ออฟฟ ทู ซูน
And I miss you when the ? too
แอนด์ ไอ มิซ ยู เว็น ?ทู
It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
I said I’d never miss you
ไอ เซ็ด ไอ ดี เน๊เฝ่อร์ มิซ ยู
But I guess you’ll never know
บั๊ท ไอ เกสส ยู วิว เน๊เฝ่อร์ โนว์
Where the bridges I have burned never really led home
แวร์ บริดจ ไอ แฮ็ฝ เบิร์น เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เล็ด โฮม
On the fourth of July
ออน โฟธ อ็อฝ จูไล


My 9 to 5 is cutting open old scars
มาย นาย ทู ไฟ้ว์ อิส คัททิง โอ๊เพ่น โอลด์ ซคา
Again and again ’til I’m stuck in your head
อะเกน แอนด์ อะเกน ทิล ไอ เอ็ม ซทัค อิน ยุร เฮด
Head my downward spiral
เฮด มาย เดานเวิด สไพ๊ร่อล
Never mind I’ll be drowned
เน๊เฝ่อร์ ไมนด์ ไอ วิว บี ดราวน
And I’m the holy water you have in the ??
แอนด์ ไอ เอ็ม โฮ๊ลี่ ว๊อเท่อร ยู แฮ็ฝ อิน ??


And all my thoughts of you
แอนด์ ออล มาย ธอท อ็อฝ ยู
They could be all through the room
เด เคิด บี ออล ทรู รูม
And now don’t tell me you’re crying
แอนด์ นาว ด็อน ที เทลล มี ยู รี คไรอิง
Oh, honey, you don’t have to lie
โอ , ฮั๊นนี่ , ยู ด็อน ที แฮ็ฝ ทู ไล


Oh, I’m sorry, I didn’t mean any of it
โอ , ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ , ไอ ดินอฺ ที มีน เอ๊นี่ อ็อฝ อิท
I just got too lonely, lonely, whoa
ไอ จั๊สท ก็อท ทู โลนลิ , โลนลิ , โว้ว
In between being young and being right
อิน บีทะวีน บีอิง ยัง แอนด์ บีอิง ไร๊ท
You were my Versailles at night
ยู เวอ มาย เวอร์ซาย แอ็ท ไน๊ท


It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
That went off too soon
แด้ท เว็นท ออฟฟ ทู ซูน
And I’ll miss you when the ? too
แอนด์ ไอ วิว มิซ ยู เว็น ?ทู
It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
I said I’d never miss you
ไอ เซ็ด ไอ ดี เน๊เฝ่อร์ มิซ ยู
But I guess you’ll never know
บั๊ท ไอ เกสส ยู วิว เน๊เฝ่อร์ โนว์
Where the bridges I have burned never really led home
แวร์ บริดจ ไอ แฮ็ฝ เบิร์น เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เล็ด โฮม
On the fourth of July
ออน โฟธ อ็อฝ จูไล


I wish I’d known how much you loved me
ไอ วิ๊ช ไอ ดี โนน ฮาว มัช ยู ลัฝ มี
I wish I cared enough to know
ไอ วิ๊ช ไอ คารํ อีน๊าฟ ทู โนว์
I’m sorry every song’s about you
ไอ เอ็ม ซ๊อรี่ เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง เอส อะเบ๊าท ยู
The torture of small talk with someone you used to love
ท๊อเจ้อร อ็อฝ สมอลล์ ท๊อล์ค วิธ ซัมวัน ยู ยู๊ส ทู ลัฝ


It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
That went off too soon
แด้ท เว็นท ออฟฟ ทู ซูน
And I miss you when the ? too
แอนด์ ไอ มิซ ยู เว็น ?ทู
It was the fourth of July
อิท วอส โฟธ อ็อฝ จูไล
You and I were, you and I were fire, fire, fireworks
ยู แอนด์ ไอ เวอ , ยู แอนด์ ไอ เวอ ไฟเออะร , ไฟเออะร , ไฟเออเวิร์ค
I said I’d never miss you
ไอ เซ็ด ไอ ดี เน๊เฝ่อร์ มิซ ยู
But I guess you’ll never know
บั๊ท ไอ เกสส ยู วิว เน๊เฝ่อร์ โนว์
Where the bridges I have burned never really led home
แวร์ บริดจ ไอ แฮ็ฝ เบิร์น เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ เล็ด โฮม
On the fourth of July
ออน โฟธ อ็อฝ จูไล

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fourth of July คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น