เนื้อเพลง I Have A Dream คำอ่านไทย Westlife

[Shane:]
([ เชน : ])
I have a dream, a song to sing
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม , อะ ซ็อง ทู ซิง)
To help me cope with anything
(ทู เฮ็ลพ มี โคพ วิฑ เอนอิธิง)
If you see the wonder [wonder] of a fairy tale
(อิฟ ยู ซี เดอะ วันเดอะ [ วันเดอะ ] อ็อฝ อะ แฟริ เทล)
You can take the future even if you fail
(ยู แค็น เทค เดอะ ฟยูเชอะ อีเฝ็น อิฟ ยู เฟล)
I believe in angels
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล)
Something good in everything I see
(ซัมติง กุด อิน เอ๊วี่ติง ไอ ซี)
I believe in angels
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล)
When I know the time is right for me
(ฮเว็น นาย โน เดอะ ไทม อีส ไรท ฟอ มี)
I’ll cross the stream – I have a dream
(อิล คร็อซ เดอะ ซทรีม ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Oh yeah
(โอ เย่)
I have a dream [have a dream], a fantasy [fantasy]
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม [ แฮ็ฝ อะ ดรีม ] , อะ แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ ])
To help me through [help me through] reality [reality]
(ทู เฮ็ลพ มี ธรู [ เฮ็ลพ มี ธรู ] ริแอลอิทิ [ ริแอลอิทิ ])
And my destination [destination] makes it worth the while
(แอ็นด ไม เดซทิเนฌัน [ เดซทิเนฌัน ] เมค ซิท เวิธ เดอะ ฮไวล)
Pushing through the darkness
(พุฌอิง ธรู เดอะ ดาคเน็ซ)
[[Mark:] pushing through the darkness baby]
([ [ ม๊าร์ค : ] พุฌอิง ธรู เดอะ ดาคเน็ซ เบบิ ])
Still another mile
(ซทิล แอะนัธเออะ ไมล)

[Shane:]
([ เชน : ])
I believe in angels
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล)
Something good in everything I see
(ซัมติง กุด อิน เอ๊วี่ติง ไอ ซี)
[[Mark:] everything I see yeah]
([ [ ม๊าร์ค : ] เอ๊วี่ติง ไอ ซี เย่ ])
I believe in angels
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล)
[[Mark:] I believe in angels ]
([ [ ม๊าร์ค : ] ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล ])
When I know the time is right for me
(ฮเว็น นาย โน เดอะ ไทม อีส ไรท ฟอ มี)
[[Mark:] time is right for me]
([ [ ม๊าร์ค : ] ไทม อีส ไรท ฟอ มี ])
I’ll cross the stream – I have a dream
(อิล คร็อซ เดอะ ซทรีม ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม)

I have a dream [oh yeah], a song to sing[song to sing]
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม [ โอ เย่ ] , อะ ซ็อง ทู ซิง [ ซ็อง ทู ซิง ])
To help me cope with anything
(ทู เฮ็ลพ มี โคพ วิฑ เอนอิธิง)
If you see the wonder [if you see the wonder] of a fairy tale [of a fairy tale]
(อิฟ ยู ซี เดอะ วันเดอะ [ อิฟ ยู ซี เดอะ วันเดอะ ] อ็อฝ อะ แฟริ เทล [ อ็อฝ อะ แฟริ เทล ])
You can take the future even if you fail [yeah yeah yeah yeah]
(ยู แค็น เทค เดอะ ฟยูเชอะ อีเฝ็น อิฟ ยู เฟล [ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
I believe in angels
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล)
Something good in everything I see [everything]
(ซัมติง กุด อิน เอ๊วี่ติง ไอ ซี [ เอ๊วี่ติง ])
I believe in angels [yeah]
(ไอ บิลีฝ อิน เอนเจล [ เย่ ])
When I know the time is right for me [right for me]
(ฮเว็น นาย โน เดอะ ไทม อีส ไรท ฟอ มี [ ไรท ฟอ มี ])
I’ll cross the stream [cross the stream] – I have a dream [have a dream]
(อิล คร็อซ เดอะ ซทรีม [ คร็อซ เดอะ ซทรีม ] ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม [ แฮ็ฝ อะ ดรีม ])
I’ll cross the stream [cross the stream] – I have a dream
(อิล คร็อซ เดอะ ซทรีม [ คร็อซ เดอะ ซทรีม ] ไอ แฮ็ฝ อะ ดรีม)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have A Dream คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น