เนื้อเพลง Patience คำอ่านไทย Guns N’ Roses

1,2,1,2,3,4
(1 , 2 , 1 , 2 , 3 , 4)
[whistle]
([ วิสเทิ่ล ])
Shed a tear ’cause I’m missin’ you
(ชี อะ เทีย คอส แอม มิซซิน ยู)
I’m still alright to smile
(แอม ซทิล ออลไร๊ท ทู ซไมล)
Girl, I think about you every day now
(เกิล , ไอ ธิงค อะเบาท ยู เอฝริ เด เนา)
Was a time when I wasn’t sure
(วอส ซา ไทม ฮเว็น นาย วอสซึ้น ฌุร)
But you set my mind at ease
(บัท ยู เซ็ท ไม ไมนด แอ็ท อีส)
There is no doubt
(แฑ อีส โน เดาท)
You’re in my heart now
(ยัวร์ อิน ไม ฮาท เนา)

Said, woman, take it slow
(เซ็ด , วูมเอิน , เทค อิท ซโล)
It’ll work itself out fine
(อิว เวิค อิทเซลฟ เอาท ไฟน)
All we need is just a little patience
(ออล วี เน อีส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ)
Said, sugar, make it slow
(เซ็ด , ฌูกเออะ , เมค อิท ซโล)
And we come together fine
(แอ็นด วี คัม ทุเกฑเออะ ไฟน)
All we need is just a little patience
(ออล วี เน อีส จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ)
[patience]
([ เพเฌ็นซ ])
Mm, yeah
(อึมมมม , เย่)

I sit here on the stairs
(ไอ ซิท เฮียร ออน เดอะ ซแท)
‘Cause I’d rather be alone
(คอส อาย ราฑเออะ บี อะโลน)
If I can’t have you right now
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ไรท เนา)
I’ll wait, dear
(อิล เวท , เดีย)
Sometimes I get so tense
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท โซ เท็นซ)
But I can’t speed up the time
(บัท ไอ แค็นท ซพีด อัพ เดอะ ไทม)
But you know, love
(บัท ยู โน , ลัฝ)
There’s one more thing to consider
(แฑ วัน โม ธิง ทู ค็อนซีดเออะ)

Said, woman, take it slow
(เซ็ด , วูมเอิน , เทค อิท ซโล)
And things will be just fine
(แอ็นด ธิง วิล บี จัซท ไฟน)
You and I’ll just use a little patience
(ยู แอ็นด อิล จัซท ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ)
Said, sugar, take the time
(เซ็ด , ฌูกเออะ , เทค เดอะ ไทม)
‘Cause the lights are shining bright
(คอส เดอะ ไลท แซร์ ชายนิง ไบร๊ท)
You and I’ve got what it takes
(ยู แอ็นด อิฝ ก็อท ฮว็อท ดิธ เทค)
To make it, We won’t fake it,
(ทู เมค อิท , วี ว็อนท เฟค อิท ,)
I’ll never break it
(อิล เนฝเออะ บเรค อิท)
’cause I can’t take it
(คอส ไอ แค็นท เทค อิท)

[whistle]
([ วิสเทิ่ล ])
…little patience, mm yeah, mm yeah
(ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ , อึมมมม เย่ , อึมมมม เย่)
need a little patience, yeah
(เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ , เย่)
just a little patience, yeah
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ , เย่)
some more patience, yeah
(ซัม โม เพเฌ็นซ , เย่)
need some patience, yeah
(เน ซัม เพเฌ็นซ , เย่)
could use some patience, yeah
(คูด ยูซ ซัม เพเฌ็นซ , เย่)
gotta have some patience, yeah
(กอททะ แฮ็ฝ ซัม เพเฌ็นซ , เย่)
all it takes is patience,
(ออล อิท เทค ซิส เพเฌ็นซ ,)
just a little patience
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เพเฌ็นซ)
is all you need *
(อีส ซอร์ ยู เน *)

I BEEN WALKIN’ THE STREETS AT NIGHT
(ไอ บีน วอคกิน เดอะ ซทรีท แอ็ท ไนท)
JUST TRYIN’ TO GET IT RIGHT
(จัซท ทายอิน ทู เก็ท ดิธ ไรท)
HARD TO SEE WITH SO MANY AROUND
(ฮาด ทู ซี วิฑ โซ เมนอิ อะเรานด)
YOU KNOW I DON’T LIKE
(ยู โน ไอ ด้อนท์ ไลค)
BEING STUCK IN THE CROWD
(บีอิง ซทัค อิน เดอะ คเราด)
AND THE STREETS DON’T CHANGE
(แอ็นด เดอะ ซทรีท ด้อนท์ เชนจ)
BUT BABY THE NAME
(บัท เบบิ เดอะ เนม)
I AIN’T GOT TIME FOR THE GAME
(ไอ เอน ก็อท ไทม ฟอ เดอะ เกม)
‘CAUSE I NEED YOU
(คอส ไอ เน ยู)
YEAH, YEAH, BUT I NEED YOU
(เย่ , เย่ , บัท ไอ เน ยู)
OO, I NEED YOU
(โอโอ , ไอ เน ยู)
WHOA, I NEED YOU
(โว้ว , ไอ เน ยู)
OO, ALL THIS TIME **
(โอโอ , ออล ที ไทม **)
[ah]
([ อา ])

[[]-whispered]
([ [ ] ฮวีซเพอะ ])
[*Background Vocals]
([ *แบ็คกราว โฝแค็ล ])
[**Main Vocals]
([ **เมน โฝแค็ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Patience คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น