เนื้อเพลง Rewind คำอ่านไทย Fetty Wap

Rewind-Fetty Wap
 
Remy Boooyz, yeaaah
เรมมี่ บอย, เย้
1738, squad
1738, ซคว็อด
Montana, Fetty Cash
มอนเทนา , แฟดดี้ แค๊ช
Remy Boyz, haha, yeah
เรมมี่ บอยซ์ , ฮาฮา , ย่า


[Hook:]
[ฮุ๊ค :]
When you’re with him, I swear I’m always on your mind
เว็น ยู รี วิธ ฮิม , ไอ สแวร์ ไอ เอ็ม ออลเว ออน ยุร ไมนด์
I had to stop you girl cause you were so damn fine
ไอ แฮ็ด ทู สท๊อพ ยู เกิร์ล ค๊อส ยู เวอ โซ แดมนํ ไฟน
I know you’re with him now but soon you will be mine
ไอ โนว์ ยู รี วิธ ฮิม นาว บั๊ท ซูน ยู วิล บี ไมน์
If I could bring it back, I’ll probly press rewind
อิ๊ฟ ไอ เคิด บริง อิท แบ็ค , ไอ วิว พรอบบี เพรส รีไวนด์
Rewind, rewind, rewind, rewind
รีไวนด์ , รีไวนด์ , รีไวนด์ , รีไวนด์
Rewind, rewind baby, rewind, rewind, yeaaaah
รีไวนด์ , รีไวนด์ เบ๊บี้ , รีไวนด์ , รีไวนด์ , เย้
I know you’re with him now but soon you will be mine
ไอ โนว์ ยู รี วิธ ฮิม นาว บั๊ท ซูน ยู วิล บี ไมน์
If I could bring it back, I’ll probly press rewind
อิ๊ฟ ไอ เคิด บริง อิท แบ็ค , ไอ วิว พรอบบี เพรส รีไวนด์


Hit the trap with a whole key
ฮิท แถร๊บ วิธ อะ.-โฮล คีย์
Blowing dope by the OZ
โบลว์ลิง โดพ บาย โอซี
Behind tints moving lowkey
บีฮายน์ ทินท มูฝอิง โลวคีย์
I think that you should know me
ไอ ทริ๊งค แด้ท ยู เชิด โนว์ มี
Yeah, I heard that you taken
ย่า , ไอ เฮิด แด้ท ยู เทคเอ็น
I think that I can change it
ไอ ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน เช้งจํ อิท
The look on your face
ลุ๊ค ออน ยุร เฟซ
And probably think I’m playing
แอนด์ พรอบอับลิ ทริ๊งค ไอ เอ็ม พเลนิ่ง
Look how you love to hate him
ลุ๊ค ฮาว ยู ลัฝ ทู เฮท ฮิม
Like your smile and your hairdo
ไล๊ค ยุร สไมล์ แอนด์ ยุร แฮร์ดู
Chop it up over here boo
ช๊อพ อิท อั๊พ โอ๊เฝ่อร เฮียร บู
Take the top off the convertible and show off your hairdo
เท้ค ท๊อพ ออฟฟ คอนเวิสเดเบิล แอนด์ โชว์ ออฟฟ ยุร แฮร์ดู
The one I attend to, the one I am into
วัน ไอ แอทเท็นด ทู , วัน ไอ แอ็ม อิ๊นทู
If I pull out the beamer, I’ma cop you the Benz coooupe, baby
อิ๊ฟ ไอ พูลล เอ๊าท บีเมอร์ , ไอ มา ค็อพ ยู เบนซฺ คูปี้, เบ๊บี้
Cause we be all night, baby
ค๊อส วี บี ออล ไน๊ท , เบ๊บี้
Don’t turn off them lights, baby
ด็อน ที เทิร์น ออฟฟ เด็ม ไล๊ท , เบ๊บี้
I wanna see you fight, baby
ไอ วอนนา ซี ยู ไฟ้ท , เบ๊บี้
I’ma make you mine, baby
ไอ มา เม้ค ยู ไมน์ , เบ๊บี้
Do that thing I like, baby
ดู แด้ท ทริง ไอ ไล๊ค , เบ๊บี้
Eating you with ice, baby
อีสดิง ยู วิธ ไอ๊ซ์ , เบ๊บี้
Montana, Fetty Cash and Dice, baby, yeaaaaah
มอนเทนา , แฟดดี้ แค๊ช แอนด์ ไดซ , เบ๊บี้ , เย้


[Hook]
[ฮุ๊ค ]


[Monty:]
[มอนตี้ :]
I said love and loyalty, what do you call that?
ไอ เซ็ด ลัฝ แอนด์ ลอยแอ็ลทิ , ว๊อท ดู ยู คอลลํ แด้ท ?
We used to play fight, smoke weed and fall back
วี ยู๊ส ทู เพลย์ ไฟ้ท , สโม๊ค วี แอนด์ ฟอลล์ แบ็ค
Even late night, whole freaks’ll call back
อี๊เฝ่น เหลท ไน๊ท , โฮล ฟรี๊ค วิว คอลลํ แบ็ค
If I had a chance, I’d bring it all back
อิ๊ฟ ไอ แฮ็ด อะ.-แช้นซํ , ไอ ดี บริง อิท ออล แบ็ค
You could be Gina and I will be Martin
ยู เคิด บี จีน่า แอนด์ ไอ วิล บี มาทิน
And you can be Gabrielle and I’ll be Dwayne Wade
แอนด์ ยู แคน บี แก๊บบีเอล แอนด์ ไอ วิว บี ดเวย์น เวด
I know you very well and we want the same thing
ไอ โนว์ ยู เฝ๊รี่ เวลล แอนด์ วี ว้อนท เซม ทริง
But, life ain’t a fairytale; my n*ggas gangbang
บั๊ท , ไล๊ฟ เอน ที อะ.-แฟรี่เทล ; มาย เน็กแกส แก๊งแบง
Just to be honest, I think she in college
จั๊สท ทู บี อ๊อนเน็สท , ไอ ทริ๊งค ชี อิน ค๊อลลิจ
If life was a VCR, I would rewind it
อิ๊ฟ ไล๊ฟ วอส อะ.-วีซีอา, ไอ เวิด รีไวนด์ อิท
Take off your Vicky bra and let me inside it
เท้ค ออฟฟ ยุร วิกกี้ บรา แอนด์ เล็ท มี อิ๊นไซด์ อิท
I might get excited if I get invited
ไอ ไมท เก็ท เอ็กไซ๊ทํ อิ๊ฟ ไอ เก็ท อินไฝ๊ท
But, baby don’t fight it
บั๊ท , เบ๊บี้ ด็อน ที ไฟ้ท อิท
Cause this is celebration every time we united
ค๊อส ดิส อิส เซลิบเรฌัน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี ยูนิท
Just show me how you feel
จั๊สท โชว์ มี ฮาว ยู ฟีล
Cause you ain’t gotta hide it
ค๊อส ยู เอน ที กอททะ ไฮด์ อิท
And you can take the wheel
แอนด์ ยู แคน เท้ค วีล
If you know how to ride it, if you know how to ride itttt
อิ๊ฟ ยู โนว์ ฮาว ทู ไรด์ อิท , อิ๊ฟ ยู โนว์ ฮาว ทู ไรด์ อิท


[Hook]
[ฮุ๊ค ]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rewind คำอ่านไทย Fetty Wap

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น