เนื้อเพลง Whateva คำอ่านไทย Fetty Wap

 
Hello?
เฮ็ลโล ?
(Hello)
(เฮ็ลโล )
What’s up with you
ว๊อท เอส อั๊พ วิธ ยู
(Nothing, what you up to?)
(นอตติง , ว๊อท ยู อั๊พ ทู ?)
Sh*t I’m on the stove
ชิด ไอ เอ็ม ออน สโท๊ฝ
(What you about to do?)
(ว๊อท ยู อะเบ๊าท ทู ดู ?)
Shoot, I wanted to let you hear something real quick
ชู๊ท , ไอ ว้อนท ทู เล็ท ยู เฮียร ซัมติง เรียล ควิค


Whatever is mine is yours
ฮว็อทเอฝเออะ อิส ไมน์ อิส ยุร
Everything that you need I provide and more
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู นี๊ด ไอ โพรไฝด แอนด์ โม
It’s just something about you, I can not ignore
อิท เอส จั๊สท ซัมติง อะเบ๊าท ยู , ไอ แคน น็อท อิกโน
Everything that you do
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู ดู
I swear I adore
ไอ สแวร์ ไอ อะโด
When you were looking my way
เว็น ยู เวอ ลุคอิง มาย เวย์
Seent the look on your face
ซีน ลุ๊ค ออน ยุร เฟซ
I walked up and said hey
ไอ ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ เซ็ด เฮ
Now look where we stand today
นาว ลุ๊ค แวร์ วี สแทนด์ ทูเดย์
Girl I just want to be yours
เกิร์ล ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ยุร
Aye, yeah, baby, aye
ไอ , ย่า , เบ๊บี้ , ไอ
Squad, 17
ซคว็อด , 17
Whatever is mine is yours
ฮว็อทเอฝเออะ อิส ไมน์ อิส ยุร
Everything that you need I provide and more
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู นี๊ด ไอ โพรไฝด แอนด์ โม
It’s just something about you, I can not ignore
อิท เอส จั๊สท ซัมติง อะเบ๊าท ยู , ไอ แคน น็อท อิกโน
Everything that you do (ZooWap)
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู ดู (ซูแว๊บ )
I swear I adore
ไอ สแวร์ ไอ อะโด
When you were looking my way
เว็น ยู เวอ ลุคอิง มาย เวย์


When you feeling down gotta get you high
เว็น ยู ฟีลอิง เดาน กอททะ เก็ท ยู ไฮฮ
We gonna spend them bands, I’mma get you fly
วี กอนนะ สเพ็นด เด็ม แบนด์ , แอมม่า เก็ท ยู ฟลาย
She my Trap Queen, with her whipping pies
ชี มาย แถร๊บ ควีน , วิธ เฮอ วิปปิ้ง ไพ
Stay high, see you sexier in my eyes
สเทย์ ไฮฮ , ซี ยู เซ็กซี่ อิน มาย อาย
Where you tryna go though?
แวร์ ยู ทายนา โก โธ ?
That n*gga he’s a dummy, he’s a dodo
แด้ท นิกก้า ฮี เอส อะ.-ดัมมิ , ฮี เอส อะ.-โดโด
I swear to God I’ll never let you go though
ไอ สแวร์ ทู ก๊อด ไอ วิว เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก โธ
And anywhere you wanting, we can go though
แอนด์ เอนอิฮแว ยู วอนทิง , วี แคน โก โธ
Uh, for you a n*gga switch it up
อา , ฟอร์ ยู อะ.-นิกก้า สวิทช์ อิท อั๊พ
Trade the coupe for a range, that’s the family truck
เทรด คูเพ ฟอร์ อะ.-เร๊นจ , แด้ท เอส แฟ๊มิลี่ ทรั๊ค
Look, riding ’round with my shorty with the blinking cut
ลุ๊ค , ไรดอิง ราวนด วิธ มาย ชอร์ทดิง วิธ กำลังบลิ๊งค คัท
And she gonna let it go, try to stick me up
แอนด์ ชี กอนนะ เล็ท อิท โก , ธราย ทู สทิ๊ค มี อั๊พ
I’m like everything we want, make the ground shake
ไอ เอ็ม ไล๊ค เอ๊วี่ติง วี ว้อนท , เม้ค กราวนด์ เช้ค
Aye baby got back, that’s a pound cake
ไอ เบ๊บี้ ก็อท แบ็ค , แด้ท เอส อะ.-เพานด เค้ก
Whole squad on the grind like a skateboard
โฮล ซคว็อด ออน ไกรนด ไล๊ค อะ.-สเคทบอร์ดท
That’s why everywhere we go, n*ggas make noise
แด้ท เอส วาย เอวี่แวร์ วี โก , นิกก้า เม้ค น๊อยส
I’m like Silver Surfer baby, you can see me swimming
ไอ เอ็ม ไล๊ค ซิ๊ลเฝ่อร เซิฟเฟอ เบ๊บี้ , ยู แคน ซี มี สวิมมิง
Batman Benz, that’s how I be dipping
แบทแมน เบนซฺ , แด้ท เอส ฮาว ไอ บี ดริพพิง
Orange Lamb, that’s what I just rented
อ๊อเร้นจ แล็ม , แด้ท เอส ว๊อท ไอ จั๊สท เร๊นท
Big Benz Wap, my squad winning
บิ๊ก เบนซฺ แว๊บ , มาย ซคว็อด วีนนิง


Whatever is mine is yours
ฮว็อทเอฝเออะ อิส ไมน์ อิส ยุร
Everything that you need I provide and more
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู นี๊ด ไอ โพรไฝด แอนด์ โม
It’s just something about you, I can not ignore
อิท เอส จั๊สท ซัมติง อะเบ๊าท ยู , ไอ แคน น็อท อิกโน
Everything that you do
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู ดู
I swear I adore
ไอ สแวร์ ไอ อะโด
When you were looking my way
เว็น ยู เวอ ลุคอิง มาย เวย์
Seent the look on your face
ซีน ลุ๊ค ออน ยุร เฟซ
I walked up and said hey
ไอ ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ เซ็ด เฮ
Now look where we stand today
นาว ลุ๊ค แวร์ วี สแทนด์ ทูเดย์
Girl I just want to be yours
เกิร์ล ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ยุร
Aye, yeah baby, aye
ไอ , ย่า เบ๊บี้ , ไอ
Squad, 17
ซคว็อด , 17


[Monty:]
[มอนตี้ :]
Monty, 1738
มอนตี้ , 1738
Beautiful, yes you are
บยูทิฟุล , เย็ซ ยู แอ
In my eyes you’re a star
อิน มาย อาย ยู รี อะ.-สทาร์
Big house, fancy cars
บิ๊ก เฮ้าส , แฟ๊นซี คารํ
Yeah it’s yours, yeah it’s yours baby
ย่า อิท เอส ยุร , ย่า อิท เอส ยุร เบ๊บี้
Press record baby
เพรส เร๊คขอร์ด เบ๊บี้
Seen you before
ซีน ยู บีฟอร์
Wonder what you got in store baby
วั๊นเด้อร ว๊อท ยู ก็อท อิน สโทร์ เบ๊บี้
And I already know what you’re thinking
แอนด์ ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ยู รี ติ้งกิง
And we ain’t gotta tell nobody, I can keep a secret
แอนด์ วี เอน ที กอททะ เทลล โนบอดี้ , ไอ แคน คี๊พ อะ.-ซี๊เขร็ท
You can have whatever baby, keep it
ยู แคน แฮ็ฝ ฮว็อทเอฝเออะ เบ๊บี้ , คี๊พ อิท
Two hundred on the dash, taking bags out of Neiman’s
ทู ฮั๊นเดร็ด ออน แด็ฌ , เทคอิง แบ๊ก เอ๊าท อ็อฝ นีแมน เอส
Nails done, hair done, everything did
เนล ดัน , แฮร์ ดัน , เอ๊วี่ติง ดิด
Cause if we gotta do it, we gotta do it big
ค๊อส อิ๊ฟ วี กอททะ ดู อิท , วี กอททะ ดู อิท บิ๊ก
She buy me a pistol, I buy her a purse
ชี บาย มี อะ.-พิ๊สท่อล , ไอ บาย เฮอ อะ.-เพิซ
And everywhere we go, we get the His and Hers
แอนด์ เอวี่แวร์ วี โก , วี เก็ท ฮิส แอนด์ เฮอ


Whatever is mine is yours
ฮว็อทเอฝเออะ อิส ไมน์ อิส ยุร
Everything that you need I provide and more
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู นี๊ด ไอ โพรไฝด แอนด์ โม
It’s just something about you, I can not ignore
อิท เอส จั๊สท ซัมติง อะเบ๊าท ยู , ไอ แคน น็อท อิกโน
Everything that you do
เอ๊วี่ติง แด้ท ยู ดู
I swear I adore
ไอ สแวร์ ไอ อะโด
When you were looking my way
เว็น ยู เวอ ลุคอิง มาย เวย์
Seent the look on your face
ซีน ลุ๊ค ออน ยุร เฟซ
I walked up and said hey
ไอ ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ เซ็ด เฮ
Now look where we stand today
นาว ลุ๊ค แวร์ วี สแทนด์ ทูเดย์
Girl I just want to be yours
เกิร์ล ไอ จั๊สท ว้อนท ทู บี ยุร
Aye, yeah baby, aye
ไอ , ย่า เบ๊บี้ , ไอ
Squad, 17
ซคว็อด , 17


[Fetty Wap (Monty):]
[แฟดดี้ แว๊บ (มอนตี้ ):]
Is yours
อิส ยุร
You need and more
ยู นี๊ด แอนด์ โม
Can not ignore
แคน น็อท อิกโน
I adore
ไอ อะโด
Yeah baby
ย่า เบ๊บี้
Aye
ไอ
Squad
ซคว็อด
1738
1738
(Woah-oah-oah
(ว้าว -โออา -โออา
Aye
ไอ
Baby
เบ๊บี้
Oah-oah-oah-oah
โออา -โออา -โออา -โออา
Baby
เบ๊บี้
Squad
ซคว็อด
Hahaha)
ฮาฮาฮา )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whateva คำอ่านไทย Fetty Wap

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น