เนื้อเพลง Gonna Get Better คำอ่านไทย Fifth Harmony

gonna-get-better-fifth-harmony

 
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I won’t leave you for a money man
ไอ ว็อน ที ลี๊ฝ ยู ฟอร์ อะ.-มั๊นนี่ แมน
No matter what we go through
โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี โก ทรู
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


I don’t know why you always think that I
ไอ ด็อน ที โนว์ วาย ยู ออลเว ทริ๊งค แด้ท ไอ
Always think I’m unsatisfied
ออลเว ทริ๊งค ไอ เอ็ม อันแซดีสฟายดฺ
That I’m tempted by kings with the finest of things
แด้ท ไอ เอ็ม เท๊มพท์ บาย คิง วิธ ไฟเนทส์ อ็อฝ ทริง
But you know that ain’t got no truth
บั๊ท ยู โนว์ แด้ท เอน ที ก็อท โน ทรู๊ธ
I don’t know why you always think that I’m
ไอ ด็อน ที โนว์ วาย ยู ออลเว ทริ๊งค แด้ท ไอ เอ็ม
Unhappy with our paradise
อันแฮพพิ วิธ เอ๊า พาราได๊ซ
That I’m wanting the trees that are growing the green
แด้ท ไอ เอ็ม วอนทิง ทรี แด้ท แอ กโรอิง กรีน
But you know all that I want is you
บั๊ท ยู โนว์ ออล แด้ท ไอ ว้อนท อิส ยู
I thought you know me better babe
ไอ ธอท ยู โนว์ มี เบ๊ทเท่อร์ เบ้บ
Than to think that I would do you that way
แฑ็น ทู ทริ๊งค แด้ท ไอ เวิด ดู ยู แด้ท เวย์
I don’t need a house in the hills and I
ไอ ด็อน ที นี๊ด อะ.-เฮ้าส อิน ฮิลล์ แอนด์ ไอ
I don’t want man like Midas
ไอ ด็อน ที ว้อนท แมน ไล๊ค มายเดซ
I thought you knew me better, babe
ไอ ธอท ยู นยู มี เบ๊ทเท่อร์ , เบ้บ
Than to think that I would do you that way
แฑ็น ทู ทริ๊งค แด้ท ไอ เวิด ดู ยู แด้ท เวย์
I don’t need a house and a Benz, I just
ไอ ด็อน ที นี๊ด อะ.-เฮ้าส แอนด์ อะ.-เบนซฺ , ไอ จั๊สท
I just want your love
ไอ จั๊สท ว้อนท ยุร ลัฝ
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I won’t leave you for a money man
ไอ ว็อน ที ลี๊ฝ ยู ฟอร์ อะ.-มั๊นนี่ แมน
No matter what we go through
โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี โก ทรู
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


I don’t know why you always think that I
ไอ ด็อน ที โนว์ วาย ยู ออลเว ทริ๊งค แด้ท ไอ
Always think I’m unsatisfied
ออลเว ทริ๊งค ไอ เอ็ม อันแซดีสฟายดฺ
That I’m tempted by kings with the finest of things
แด้ท ไอ เอ็ม เท๊มพท์ บาย คิง วิธ ไฟเนทส์ อ็อฝ ทริง
But you know that ain’t got no truth
บั๊ท ยู โนว์ แด้ท เอน ที ก็อท โน ทรู๊ธ
I don’t know why you always think that I’m
ไอ ด็อน ที โนว์ วาย ยู ออลเว ทริ๊งค แด้ท ไอ เอ็ม
Unhappy with our paradise
อันแฮพพิ วิธ เอ๊า พาราได๊ซ
That I’m wanting the trees that are growing the green
แด้ท ไอ เอ็ม วอนทิง ทรี แด้ท แอ กโรอิง กรีน
But you know all that I want is you
บั๊ท ยู โนว์ ออล แด้ท ไอ ว้อนท อิส ยู
I thought you know me better babe
ไอ ธอท ยู โนว์ มี เบ๊ทเท่อร์ เบ้บ
Than to think that I would do you that way
แฑ็น ทู ทริ๊งค แด้ท ไอ เวิด ดู ยู แด้ท เวย์
I don’t need a house in the hills and I
ไอ ด็อน ที นี๊ด อะ.-เฮ้าส อิน ฮิลล์ แอนด์ ไอ
I don’t want man like Midas
ไอ ด็อน ที ว้อนท แมน ไล๊ค มายเดซ
I thought you knew me better, babe
ไอ ธอท ยู นยู มี เบ๊ทเท่อร์ , เบ้บ
Than to think that I would do you that way
แฑ็น ทู ทริ๊งค แด้ท ไอ เวิด ดู ยู แด้ท เวย์
I don’t need a house and a Benz, I just
ไอ ด็อน ที นี๊ด อะ.-เฮ้าส แอนด์ อะ.-เบนซฺ , ไอ จั๊สท
I just want your love
ไอ จั๊สท ว้อนท ยุร ลัฝ
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I won’t leave you for a money man
ไอ ว็อน ที ลี๊ฝ ยู ฟอร์ อะ.-มั๊นนี่ แมน
No matter what we go through
โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี โก ทรู
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


Yeah yeah yeah hey
ย่า ย่า ย่า เฮ
Yeah yeah yeah
ย่า ย่า ย่า
Yeah yeah yeah no no
ย่า ย่า ย่า โน โน
Yeah yeah yeah woo
ย่า ย่า ย่า วู


I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I won’t leave you for a money man
ไอ ว็อน ที ลี๊ฝ ยู ฟอร์ อะ.-มั๊นนี่ แมน
No matter what we go through
โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี โก ทรู
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์


I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์
I won’t leave you for a money man
ไอ ว็อน ที ลี๊ฝ ยู ฟอร์ อะ.-มั๊นนี่ แมน
No matter what we go through
โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท วี โก ทรู
I’m not gonna leave you now
ไอ เอ็ม น็อท กอนนะ ลี๊ฝ ยู นาว
Oh, I know it’s gon’ get better
โอ , ไอ โนว์ อิท เอส ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gonna Get Better คำอ่านไทย Fifth Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น