เนื้อเพลง Scared of Happy คำอ่านไทย Fifth Harmony

scared-of-happy-fifth-harmony

 
It’s been a while since I was lost for words
อิท เอส บีน อะ.-ไวล์ ซิ๊นซ ไอ วอส ล็อซท ฟอร์ เวิร์ด
Need I wasn’t static and stutters
นี๊ด ไอ วอสซึ้น ที ซแททอิค แอนด์ ซทัทเทอะ
I never knew a love that doesn’t hurt
ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อะ.-ลัฝ แด้ท ด๊าสซึน ที เฮิร์ท
Feeling the heat and the burn
ฟีลอิง ฮีท แอนด์ เบิร์น


Just give me one good reason
จั๊สท กี๊ฝ มี วัน กู๊ด รี๊ซั่น
Drop everything and leave it
ดรอพ เอ๊วี่ติง แอนด์ ลี๊ฝ อิท
Seconds away from turning this car back around
เซ๊คคั่น อะเวย์ ฟรอม เทินนิง ดิส คารํ แบ็ค อะราวนฺดฺ
Something about your feeling, pushing and pulling me in
ซัมติง อะเบ๊าท ยุร ฟีลอิง , พุฌอิง แอนด์ พลูลิง มี อิน
And now my walls fall down
แอนด์ นาว มาย วอลล์ ฟอลล์ เดาน


Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
I’m afraid of nothing, I’m afraid of no one
ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ นอตติง , ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ โน วัน
Used to be fearless, why am I scared of happy?
ยู๊ส ทู บี เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Scared of happy
ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่


There is something good in sticking to your guns
แดร์ อิส ซัมติง กู๊ด อิน สติ๊กคิง ทู ยุร กัน
No one to blame but yourself
โน วัน ทู เบลม บั๊ท ยุรเซลฟ
I take a step back and I breathe for once
ไอ เท้ค อะ.-สเท็พ แบ็ค แอนด์ ไอ บรีฑ ฟอร์ วั๊นซ
This is what I want
ดิส อิส ว๊อท ไอ ว้อนท


You give me one good reason
ยู กี๊ฝ มี วัน กู๊ด รี๊ซั่น
Drop everything and leave it
ดรอพ เอ๊วี่ติง แอนด์ ลี๊ฝ อิท
Seconds away from turning this car back around
เซ๊คคั่น อะเวย์ ฟรอม เทินนิง ดิส คารํ แบ็ค อะราวนฺดฺ
Something about your feeling, pushing and pulling me in
ซัมติง อะเบ๊าท ยุร ฟีลอิง , พุฌอิง แอนด์ พลูลิง มี อิน
And now my walls fall down
แอนด์ นาว มาย วอลล์ ฟอลล์ เดาน


Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
I’m afraid of nothing, I’m afraid of no one
ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ นอตติง , ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ โน วัน
Used to be fearless, why am I scared of happy?
ยู๊ส ทู บี เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Scared of happy
ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่


When it all goes down, when it all goes down
เว็น อิท ออล โกซ เดาน , เว็น อิท ออล โกซ เดาน
Will you still be around?
วิล ยู สทิลล บี อะราวนฺดฺ ?
I’m coming back, no more running away
ไอ เอ็ม คัมอิง แบ็ค , โน โม รันนิง อะเวย์


Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
I’m afraid of nothing, I’m afraid of no one
ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ นอตติง , ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ โน วัน
Used to be fearless, why am I scared of happy?
ยู๊ส ทู บี เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?


Why am I scared of happy? Scared of happy
วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่
Why am I scared of happy? Scared of happy
วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่
Why am I scared of happy? Scared of happy
วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่
Why am I?
วาย แอ็ม ไอ ?
Used to be fearless, why am I scared of happy?
ยู๊ส ทู บี เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
Usually fearless, why am I scared of happy?
ยูฉัวลิ เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?
I’m afraid of nothing, I’m afraid of no one
ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ นอตติง , ไอ เอ็ม อะเฟรด อ็อฝ โน วัน
Used to be fearless, why am I…
ยู๊ส ทู บี เฟียเล็ซ , วาย แอ็ม ไอ…
Why am I scared of happy?
วาย แอ็ม ไอ ซคา อ็อฝ แฮ๊พพี่ ?

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scared of Happy คำอ่านไทย Fifth Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น