เนื้อเพลง Rule The World คำอ่านไทย Take That

You light the skies up above me
(ยู ไลท เดอะ สกาย อัพ อะบัฝ มี)
A star so bright you blind me, yeah, yeah
(อะ ซทา โซ ไบร๊ท ยู บไลนด มี , เย่ , เย่)
Dont close your eyes
(ด้อนท์ คโลส ยุร ไอ)
Don’t fade away, don’t fade away, oh
(ด้อนท์ เฝด อะเว , ด้อนท์ เฝด อะเว , โอ)

Yeah, you and me we can ride on a star
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไรด ออน อะ ซทา)
If you stay with me, girl, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท วิฑ มี , เกิล , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)
Yeah, you and me we can light up the sky
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไลท อัพ เดอะ ซไค)
If you stay by my side, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท ไบ ไม ไซด , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)

If walls break down, I will comfort you
(อิฟ วอล บเรค เดาน , ไอ วิล คัมเฟิท ยู)
If angels cry, oh, I’ll be there for you
(อิฟ เอนเจล คไร , โอ , อิล บี แฑ ฟอ ยู)
You’ve saved my soul
(ยู๊ฟ เซฝ ไม โซล)
Don’t leave me now, don’t leave me now, oh
(ด้อนท์ ลีฝ มี เนา , ด้อนท์ ลีฝ มี เนา , โอ)

Yeah, you and me we can ride on a star
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไรด ออน อะ ซทา)
If you stay with me, girl, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท วิฑ มี , เกิล , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)
Yeah, you and me we can light up the sky
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไลท อัพ เดอะ ซไค)
If you stay by my side, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท ไบ ไม ไซด , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)

All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู)
All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you, oh
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู , โอ)

Yeah, you and me we can ride on a star
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไรด ออน อะ ซทา)
If you stay with me, girl, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท วิฑ มี , เกิล , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)
Yeah, you and me we can light up the sky
(เย่ , ยู แอ็นด มี วี แค็น ไลท อัพ เดอะ ซไค)
If you stay by my side, we can rule the world
(อิฟ ยู ซเท ไบ ไม ไซด , วี แค็น รูล เดอะ เวิลด)

All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู)
All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู)

All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู)
All the stars are coming out tonight
(ออล เดอะ ซทา แซร์ คัมอิง เอาท ทุไนท)
They’re lighting up the sky tonight for you, for you.
(เดรว ลายดิง อัพ เดอะ ซไค ทุไนท ฟอ ยู , ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rule The World คำอ่านไทย Take That

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น