เนื้อเพลง Pop! Goes My Heart คำอ่านไทย Hugh Grant feat Pop!

[VERSE 1]
([ เฝิซ 1 ])
I never thought that I could be so satisfied,
(ไอ เนฝเออะ ธอท แดท ไอ คูด บี โซ แซทอิซไฟด ,)
Everytime that I look in your angel eyes.
(เอ๊รี่ไทม์ แดท ไอ ลุค อิน ยุร เอนเจล ไอ)
A shock inside me that words just can’t describe,
(อะ ฌ็อค อีนไซด มี แดท เวิด จัซท แค็นท ดิซไครบ ,)
And there’s no explaining.
(แอ็นด แฑ โน เอคซฺเปนนิง)
There’s something in the way you move, I can’t deny,
(แฑ ซัมติง อิน เดอะ เว ยู มูฝ , ไอ แค็นท ดิไน ,)
Every word from your lips is a lullaby.
(เอฝริ เวิด ฟร็อม ยุร ลิพ ซิส ซา ลัลละไบ)
A twist of fate makes life worth while,
(อะ ทวิซท อ็อฝ เฟท เมค ไลฟ เวิธ ฮไวล ,)
You are gold and silver.
(ยู อาร์ โกลด แอ็นด ซีลเฝอะ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I said I wasn’t gonna lose my head, but then
(ไอ เซ็ด ดาย วอสซึ้น กอนนะ ลูส ไม เฮ็ด , บัท เฑ็น)
POP! Goes my heart.
(พ็อพ ! โกซ ไม ฮาท)
I wasn’t gonna fall in love again, but then
(ไอ วอสซึ้น กอนนะ ฟอล อิน ลัฝ อะเกน , บัท เฑ็น)
POP! Goes my heart.
(พ็อพ ! โกซ ไม ฮาท)
And I just can’t let you go,
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เล็ท ยู โก ,)
I can’t lose this feeling.
(ไอ แค็นท ลูส ที ฟีลอิง)

[VERSE 2]
([ เฝิซ 2 ])
These precious moments, we have so few,
(ฑิส พเรฌอัซ โมเม็นท , วี แฮ็ฝ โซ ฟยู ,)
Lets go far away, where there’s nothing to do but play.
(เล็ท โก ฟา อะเว , ฮแว แฑ นัธอิง ทู ดู บัท พเล)
You shoo to me that my destiny’s with you,
(ยู ฌู ทู มี แดท ไม เดซทินิ วิฑ ยู ,)
And there’s no explaining.
(แอ็นด แฑ โน เอคซฺเปนนิง)
Lets fly so high, will you come with me tonight?
(เล็ท ฟไล โซ ไฮ , วิล ยู คัม วิฑ มี ทุไนท)
In your dress, I confess, you’re the source of light.
(อิน ยุร ดเรซ , ไอ ค็อนเฟซ , ยัวร์ เดอะ โซซ อ็อฝ ไลท)
The way you shine in the starry skies,
(เดอะ เว ยู ไฌน อิน เดอะ ซทาริ สกาย ,)
You are gold and silver.
(ยู อาร์ โกลด แอ็นด ซีลเฝอะ)

[CHORUS] Repeat x2
([ โครัซ ] ริพีท x2)
[after first repeat there is is an interupt of lyrics shown below]
([ อาฟเทอะ เฟิซท ริพีท แฑ อีส ซิส แอน อินเทอร์รัป อ็อฝ ลีริค โฌน บิโล ])

A twist of fate makes life worth while,
(อะ ทวิซท อ็อฝ เฟท เมค ไลฟ เวิธ ฮไวล ,)
You are gold and silver.
(ยู อาร์ โกลด แอ็นด ซีลเฝอะ)

[second chorus repeat excludes “I can’t lose this feeling.”]
([ เซคอันด โครัซ ริพีท เอ็คซคลูด “ ไอ แค็นท ลูส ที ฟีลอิง “ ])

NOTE: The last four lines of verse 2 are not in the music video but are included on the song in OST Music and Lyrics
(โนท : เดอะ ลาซท โฟ ไลน อ็อฝ เฝิซ 2 อาร์ น็อท อิน เดอะ มยูสิค ฝีดอิโอ บัท อาร์ อินคลูด ออน เดอะ ซ็อง อิน OST มยูสิค แอ็นด ลีริค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pop! Goes My Heart คำอ่านไทย Hugh Grant feat Pop!

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น