เนื้อเพลง Used to This คำอ่านไทย Future

future-used-to-this

Mexicano, working like I’m Mexicano
แมกซิกาโน, เวิ๊ร์คกิ้ง ไล๊ค ไอม แมกซิกาโน
New persona, we’re moving on from Ferragamo (I’m moving on)
นิว เพอโซนา, วี รี มูฝอิง ออน ฟรอม เฟอเรกาโม (ไอม มูฝอิง ออน )
Get the llama, I party with the real Madonna (yeah)
เก็ท เดอะ ลามะ , ไอ พ๊าร์ที่ วิธ เรียล มาดอนน่า (เย่ )
Beat the odds, do numbers and remain humble (Future)
บีท อ๊อดด , ดู นั๊มเบ้อร์ แอนด์ รีเมน ฮั๊มเบิ้ล (ฟิ๊วเช่อร์ )
Drop top Porsches, I’m so used to this
ดรอพ ท๊อพ โพช , ไอม โซ ยู๊ส ทู ดิส
Smoking out the pound, I’m so used to this
สโมคกิ้ง เอ๊าท เพานด , ไอม โซ ยู๊ส ทู ดิส
I know where I’m from and I got used to this
ไอ โนว์ แวร์ ไอม ฟรอม แอนด์ ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส
Mansion in the hills, I got used to this
แม๊นชั่น อิน ฮิลล์ , ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส

Shake your booty bitches, I got used to this
เช้ค ยุร บูทิ บิดเชด , ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส
There’s Iceland in my wrist, I done got used to this
แดร์ส ไอซแล็นด อิน มาย ริ๊ซท , ไอ ดัน ก็อท ยู๊ส ทู ดิส
Tropicana bitches, I got all kinda flavors
โทปิคนากา บิดเชด , ไอ ก็อท ออล กินดา ฟเลเฝอะ
Selling dope all my life, I can’t do minimum wage (nah)
เซลลิ่ง โดพ ออล มาย ไล๊ฟ , ไอ แคน ดู มีนอิมัม เว้จ (นาห์ )
Dirty-dirty muddy, I got used to this (gang)
เดอทิ -เดอทิ มัดดิ , ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส (แก๊ง )
I give you my heart till there ain’t nothing to give (Future)
ไอ กี๊ฝ ยู มาย ฮาร์ท ทิลล์ แดร์ อิ้นท นอตติ้ง ทู กี๊ฝ (ฟิ๊วเช่อร์ )
You know I fuck with Game if you know where we been (Freebandz)
ยู โนว์ ไอ ฟัค วิธ เกม อิ๊ฟ ยู โนว์ แวร์ วี บีน (ฟรีแบนด์)
How many niggas you know can just hop in the Benz?
ฮาว เมนอิ นิกงา ยู โนว์ แคน จั๊สท ฮ็อพ อิน เบนซฺ ?
Be honest to yourself, don’t you ever pretend (tell ’em)
บี อ๊อนเน็สท ทู ยุรเซลฟ , ด็อน ยู เอ๊เฝ่อร์ พรีเท็นด์ (เทลล เอ็ม )
Don’t ever play yourself, know when it all begins (you know)
ด็อน เอ๊เฝ่อร์ เพลย์ ยุรเซลฟ , โนว์ เว็น อิท ออล บีกิน (ยู โนว์ )
I had to put my back against the wall (and what?)
ไอ แฮ็ด ทู พุท มาย แบ็ค อะเก๊นสท วอลล์ (แอนด์ ว็อท?)
Tell me that I don’t deserve to ball
เทลล มี แด้ท ไอ ด็อน ดิเสิฝ ทู บอล
Mexicano, working like I’m Mexicano
แมกซิกาโน, เวิ๊ร์คกิ้ง ไล๊ค ไอ เอ็ม แมกซิกาโน
New persona, we’re moving on from Ferragamo
นิว เพอโซนา, วี รี มูฝอิง ออน ฟรอม เฟอเรกาโม
Get the llama, I party with the real Madonna
เก็ท เดอะ ลามะ , ไอ พ๊าร์ที่ วิธ เรียล มาดอนน่า
Beat the odds, do numbers and remain humble
บีท อ๊อดด , ดู นั๊มเบ้อร์ แอนด์ รีเมน ฮั๊มเบิ้ล
Drop top Porsches, I’m so used to this
ดรอพ ท๊อพ โพช , ไอม โซ ยู๊ส ทู ดิส
Smoking out the pound, I’m so used to this (uh)
สโมคกิ้ง เอ๊าท เพานด , ไอม โซ ยู๊ส ทู ดิส (อา )
I know where I’m from and I got used to this (Lil Mexico)
ไอ โนว์ แวร์ ไอม ฟรอม แอนด์ ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส (ลิล เม๊กซีโค )
Mansion in the hills, I got used to this
แม๊นชั่น อิน ฮิลล์ , ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส

Lambo come alive man, I’m used to this
แลมโบ คัม อะไล๊ฝ แมน , ไอม ยู๊ส ทู ดิส
No one looks surprised cause we used to this
โน วัน ลุ๊ค เซอร์ไพร๊ส ค๊อส วี ยู๊ส ทู ดิส
I’ma make sure that we get used to this
ไอ มา เม้ค ชัวร์ แด้ท วี เก็ท ยู๊ส ทู ดิส
Treat my brother’s kids like they one of my kids
ทรี๊ท มาย บร๊าเท่อรํ เอส คิด ไล๊ค เด วัน อ็อฝ มาย คิด
Never looking back on it, we did what we did
เน๊เฝ่อร์ ลุ๊คกิ้ง แบ็ค ออน อิท , วี ดิด ว๊อท วี ดิด
Could never find the time for the people I miss
เคิด เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ ไทม์ ฟอร์ พี๊เพิ่ล ไอ มิซ
Thought they had my back against the wall
ธอท เด แฮ็ด มาย แบ็ค อะเก๊นสท วอลล์
Tell me that I don’t deserve to ball
เทลล มี แด้ท ไอ ด็อน ดิเสิฝ ทู บอล
Well then tell me who deserve it
เวลล เด็น เทลล มี ฮู ดิเสิฝ อิท
Eyes getting low but I’m still observing
อาย เกดดดิ้ง โลว บั๊ท ไอม สทิลล อ็อบเสอฝิง
I see you lurking
ไอ ซี ยู เลิคกิ้ง
Never see me out in person
เน๊เฝ่อร์ ซี มี เอ๊าท อิน เพ๊อร์ซั่น
I’m always working
ไอม ออลเว เวิ๊ร์คกิ้ง
Money on your head if you make a nigga nervous
มั๊นนี่ ออน ยุร เฮด อิ๊ฟ ยู เม้ค อะ.-นิกงา เนอฝัซ
Never made a move out here unless I was certain
เน๊เฝ่อร์ เมด อะ.-มู๊ฝ เอ๊าท เฮียร อันเล๊ซ ไอ วอส เซ๊อร์เท่น
Tatted on me, but this shit is deeper than the surface
ทัตเตด ออน มี , บั๊ท ดิส ชิท อิส ดิพเพอ แฑ็น เดอะ เซ๊อร์เฟซ
I’m with everyone that I was here with in the first place
ไอม วิธ เอ๊วี่วัน แด้ท ไอ วอส เฮียร วิธ อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส
Making sure that they all good before they close the curtain
แมคกิ้ง ชัวร์ แด้ท เด ออล กู๊ด บีฟอร์ เด โคลส เดอะ เค๊อร์เท่น

Mexicano, working like I’m Mexicano (skrt)
แมกซิกาโน, เวิ๊ร์คกิ้ง ไล๊ค ไอ เอ็ม แมกซิกาโน
New persona, we’re moving off of Ferragamo
นิว เพอโซนา, วี มูฝอิง ออฟฟ อ็อฝ เฟอเรกาโม
Get the llama, I party with the real Madonna
เก็ท ลามะ , ไอ พ๊าร์ที่ วิธ เรียล มาดอนน่า
Beat the odds, do numbers and remain humble (Future)
บีท อ๊อดด , ดู นั๊มเบ้อร์ แอนด์ รีเมน ฮั๊มเบิ้ล (ฟิ๊วเช่อร์ )
Drop top Porsches, I’m so used to this
ดรอพ ท๊อพ โพช , ไอม โซ ยู๊ส ทู ดิส
Smoking out the pound, I’m so used to this (smoke)
สโมคกิ้ง เอ๊าท เพานด , ไอ เอ็ม โซ ยู๊ส ทู ดิส (สโม๊ค )
I know where I’m from and I got used to this (ay)
ไอ โนว์ แวร์ ไอม ฟรอม แอนด์ ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส (ไอ )
Mansion in the hills, I got used to this (Future)
แม๊นชั่น อิน ฮิลล์ , ไอ ก็อท ยู๊ส ทู ดิส (ฟิ๊วเช่อร์ )

Ohh-oh, ohh-ohhh
โอ้ -โอ , โอ้ -โอ้

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Used to This คำอ่านไทย Future

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น