เนื้อเพลง Half Of My Heart คำอ่านไทย John Mayer Feat. Taylor Swift

I was born in the arms of imaginary friends
(ไอ วอส บอน อิน ดิ อาม อ็อฝ อิแมจอิเนริ ฟเร็นด)
Free to roam, made a home out of everywhere I’ve been
(ฟรี ทู โรม , เมด อะ โฮม เอาท อ็อฝ เอวี่แวร์ อิฝ บีน)
Then you come crashing in, like the realest thing
(เฑ็น ยู คัม แคร๊ชชิง อิน , ไลค เดอะ รีเอวรีเอส ธิง)
Trying my best to understand all that your love can bring
(ทไรอิง ไม เบ็ซท ทู อันเดิซแทนด ออล แดท ยุร ลัฝ แค็น บริง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Oh half of my heart’s got a grip on the situation
(โอ ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ก็อท ดา กริพ ออน เดอะ ซิชิวเอฌัน)
Half of my heart takes time
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท เทค ไทม)
Half of my heart’s got a right mind to tell you
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ก็อท ดา ไรท ไมนด ทู เท็ล ยู)
That I can’t keep loving you [can’t keep loving you]
(แดท ไอ แค็นท คีพ ลัฝอิง ยู [ แค็นท คีพ ลัฝอิง ยู ])
Oh, with half of my heart
(โอ , วิฑ ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)

I was made to believe I’d never love somebody else
(ไอ วอส เมด ทู บิลีฝ อาย เนฝเออะ ลัฝ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
I made a plan, stay the man who can only love himself
(ไอ เมด อะ แพล็น , ซเท เดอะ แม็น ฮู แค็น โอ๊นลี่ ลัฝ ฮิมเซลฟ)
Lonely was the song I sang, ’till the day you came
(โลนลิ วอส เดอะ ซ็อง ไอ แซ็ง , ทิล เดอะ เด ยู เคม)
Showing me a another way and all that my love can bring
(โชว์วิง มี อะ แอะนัธเออะ เว แอ็นด ออล แดท ไม ลัฝ แค็น บริง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

With half of my heart
(วิฑ ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)

Your faith is strong
(ยุร เฟธ อีส ซทร็อง)
But I can only fall short for so long
(บัท ไอ แค็น โอ๊นลี่ ฟอล ฌอท ฟอ โซ ล็อง)
Down the road, later on
(เดาน เดอะ โรด , เลทเออะ ออน)
You will hate that I never gave more to you than half of my heart
(ยู วิล เฮท แดท ไอ เนฝเออะ เกฝ โม ทู ยู แฑ็น ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
But I can’t stop loving you
(บัท ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
[I can’t stop loving you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู ])
I can’t stop loving you
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
[I can’t stop loving you]
([ ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู ])
I can’t stop loving you with half of my
(ไอ แค็นท ซท็อพ ลัฝอิง ยู วิฑ ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม)

Half of my heart
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Oh, half of my heart
(โอ , ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Half of my heart’s got a real good imagination
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ก็อท ดา ริแอ็ล กุด อิแมจิเนฌัน)
Half of my heart’s got you
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ก็อท ยู)
Half of my heart’s got a right mind to tell you
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ก็อท ดา ไรท ไมนด ทู เท็ล ยู)
That half of my heart won’t do
(แดท ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท ว็อนท ดู)

Half of my heart is a shotgun wedding
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท อีส ซา ชอทกัน เวดดิง)
To a bride with a paper ring
(ทู อะ บไรด วิฑ อะ เพเพอะ ริง)
And half of my heart is the part of a man
(แอ็นด ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท อีส เดอะ พาท อ็อฝ อะ แม็น)
Who’s never truly loved anything
(ฮู เนฝเออะ ทรูลิ ลัฝ เอนอิธิง)

Half of my heart
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Oh, half of my heart
(โอ , ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Half of my heart
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Oh, half of my heart
(โอ , ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Half of my heart
(ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)
Oh, half of my heart
(โอ , ฮาล์ฟ อ็อฝ ไม ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Half Of My Heart คำอ่านไทย John Mayer Feat. Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น