เนื้อเพลง Easier To Run คำอ่านไทย Linkin Park

It’s easier to run
(อิทซ อีสไซน์ ทู รัน)
Replacing this pain with something numb
(รีเพสซิง ที เพน วิฑ ซัมติง นัม)
It’s so much easier to go
(อิทซ โซ มัช อีสไซน์ ทู โก)
Than face all this pain here all alone
(แฑ็น เฟซ ออล ที เพน เฮียร ออล อะโลน)

Something has been taken from deep inside of me
(ซัมติง แฮ็ส บีน เทคเอ็น ฟร็อม ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
The secret I’ve kept locked away no one can ever see
(เดอะ ซีคเร็ท อิฝ เค็พท ล็อค อะเว โน วัน แค็น เอฝเออะ ซี)
Wounds so deep they never show they never go away
(วูนด โซ ดีพ เฑ เนฝเออะ โฌ เฑ เนฝเออะ โก อะเว)
Like moving pictures in my head for years and years they’ve played
(ไลค มูฝอิง พีคเชอะ ซิน ไม เฮ็ด ฟอ เยีย แซน เยีย เดวฟ พเล)

[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made I would]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ไอ วูด ])
[If I could stand up and take the blame I would]
([ อิฟ ฟาย คูด ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค เดอะ บเลม ไอ วูด ])
[If I could take all the shame to the grave I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เทค ออล เดอะ เฌม ทู เดอะ กแรฝ ไอ วูด ])
[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made I would]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ไอ วูด ])
[If I could stand up and take the blame I would]
([ อิฟ ฟาย คูด ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค เดอะ บเลม ไอ วูด ])
[I would take all my shame to the grave]
([ ไอ วูด เทค ออล ไม เฌม ทู เดอะ กแรฝ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s easier to run
(อิทซ อีสไซน์ ทู รัน)
Replacing this pain with something numb
(รีเพสซิง ที เพน วิฑ ซัมติง นัม)
It’s so much easier to go
(อิทซ โซ มัช อีสไซน์ ทู โก)
Than face all this pain here all alone
(แฑ็น เฟซ ออล ที เพน เฮียร ออล อะโลน)

Sometimes I remember the darkness of my past
(ซัมไทม์ ซาย ริเมมเบอะ เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ ไม พาซท)
Bringing back these memories I wish I didn’t have
(บริงกิง แบ็ค ฑิส เมรโมรี ซาย วิฌ ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ)
Sometimes I think of letting go and never looking back
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค อ็อฝ เลทดิง โก แอ็นด เนฝเออะ ลุคอิง แบ็ค)
And never moving forward so there’d never be a past
(แอ็นด เนฝเออะ มูฝอิง ฟอเวิด โซ แฑ เนฝเออะ บี อะ พาซท)

[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made I would]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ไอ วูด ])
[If I could stand up and take the blame I would]
([ อิฟ ฟาย คูด ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค เดอะ บเลม ไอ วูด ])
[If I could take all the shame to the grave I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เทค ออล เดอะ เฌม ทู เดอะ กแรฝ ไอ วูด ])
[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made I would]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ไอ วูด ])
[If I could stand up and take the blame I would]
([ อิฟ ฟาย คูด ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค เดอะ บเลม ไอ วูด ])
[I would take all my shame to the grave]
([ ไอ วูด เทค ออล ไม เฌม ทู เดอะ กแรฝ ])

Just washing it aside
(จัซท ว็อฌนิ่ง อิท อะไซด)
All of the helplessness inside
(ออล อ็อฝ เดอะ เฮลพเล็ซเน็ซ อีนไซด)
Pretending I don’t feel misplaced
(พรีเทนดิง ไอ ด้อนท์ ฟีล มิซพเลซ)
It’s so much simpler than change
(อิทซ โซ มัช ซิมเพรอ แฑ็น เชนจ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s easier to run
(อิทซ อีสไซน์ ทู รัน)
Replacing this pain with something numb
(รีเพสซิง ที เพน วิฑ ซัมติง นัม)
It’s so much easier to go
(อิทซ โซ มัช อีสไซน์ ทู โก)
Than face all this pain here all alone
(แฑ็น เฟซ ออล ที เพน เฮียร ออล อะโลน)

It’s easier to run
(อิทซ อีสไซน์ ทู รัน)
[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ])
It’s easier to go
(อิทซ อีสไซน์ ทู โก)
[If I could change I would take back the pain I would]
([ อิฟ ฟาย คูด เชนจ ไอ วูด เทค แบ็ค เดอะ เพน นาย วูด ])
[Retrace every wrong move that I made I would]
([ รีทเรซ เอฝริ ร็อง มูฝ แดท ไอ เมด ไอ วูด ])
[If I could stand up and take the blame I would]
([ อิฟ ฟาย คูด ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค เดอะ บเลม ไอ วูด ])
[I would take all my shame to the grave]
([ ไอ วูด เทค ออล ไม เฌม ทู เดอะ กแรฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Easier To Run คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น