เนื้อเพลง Say Ok คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

You are fine
(ยู อาร์ ไฟน)
You are sweet
(ยู อาร์ สวี้ท)
But I’m still a bit naive with my heart
(บัท แอม ซทิล อะ บิท นาอีฝ วิฑ ไม ฮาท)
When you’re close I don’t breathe
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ไอ ด้อนท์ บรีฑ)
I can’t find the words to speak
(ไอ แค็นท ไฟนด เดอะ เวิด ทู ซพีค)
I feel sparks
(ไอ ฟีล ซพาค)
But I don’t want to be into you
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อีนทุ ยู)
If you’re not looking for true love
(อิฟ ยัวร์ น็อท ลุคอิง ฟอ ทรู ลัฝ)
No I don’t wanna start seein’ you
(โน ไอ ด้อนท์ วอนนา ซทาท ซีอินยู)
If I can’t be your only one
(อิฟ ฟาย แค็นท บี ยุร โอ๊นลี่ วัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So tell me when it’s not alright
(โซ เท็ล มี ฮเว็น อิทซ น็อท ออลไร๊ท)
When it’s not OK
(ฮเว็น อิทซ น็อท โอเค)
Will you try to make me feel better?
(วิล ยู ทไร ทู เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
Will you say alright? [say alright]
(วิล ยู เซ ออลไร๊ท [ เซ ออลไร๊ท ])
Will you say OK? [Say OK]
(วิล ยู เซ โอเค [ เซ โอเค ])
Will you stick with me through whatever?
(วิล ยู ซทิค วิฑ มี ธรู ฮว็อทเอฝเออะ)
Or run away
(ออ รัน อะเว)
[Say that it’s gonna be alright. That it’s gonna be OK]
([ เซ แดท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท แดท อิทซ กอนนะ บี โอเค ])
Say OK.
(เซ โอเค)

When you call I don’t know if I should pick up the phone every time
(ฮเว็น ยู คอล ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย ฌูด พิค อัพ เดอะ โฟน เอฝริ ไทม)
I’m not like all my friends who keep calling up the boys, I’m so shy
(แอม น็อท ไลค ออล ไม ฟเร็นด ฮู คีพ คอลลิง อัพ เดอะ บอย , แอม โซ ไฌ)
But I don’t want to be into you
(บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อีนทุ ยู)
If you don’t treat me the right way
(อิฟ ยู ด้อนท์ ทรีท มี เดอะ ไรท เว)
See I can only start seeing you
(ซี ไอ แค็น โอ๊นลี่ ซทาท ซีอิง ยู)
If you can make my heart feel safe [feel safe]
(อิฟ ยู แค็น เมค ไม ฮาท ฟีล เซฟ [ ฟีล เซฟ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
When it’s not alright
(ฮเว็น อิทซ น็อท ออลไร๊ท)
When it’s not OK
(ฮเว็น อิทซ น็อท โอเค)
Will you try to make me feel better?
(วิล ยู ทไร ทู เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
Will you say alright? [say alright]
(วิล ยู เซ ออลไร๊ท [ เซ ออลไร๊ท ])
Will you say OK? [Say OK]
(วิล ยู เซ โอเค [ เซ โอเค ])
Will you stick with me through whatever?
(วิล ยู ซทิค วิฑ มี ธรู ฮว็อทเอฝเออะ)
Or run away
(ออ รัน อะเว)
[Say that it’s gonna be alright. That it’s gonna be OK
([ เซ แดท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท แดท อิทซ กอนนะ บี โอเค)
Don’t run away, don’t run away]
(ด้อนท์ รัน อะเว , ด้อนท์ รัน อะเว ])

Let me know if it’s gonna be you
(เล็ท มี โน อิฟ อิทซ กอนนะ บี ยู)
Boy, you’ve got some things to prove
(บอย , ยู๊ฟ ก็อท ซัม ธิง ทู พรูฝ)
Let me know that you’ll keep me safe
(เล็ท มี โน แดท โยว คีพ มี เซฟ)
I don’t want you to run away so
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู รัน อะเว โซ)
Let me know that you’ll call on time
(เล็ท มี โน แดท โยว คอล ออน ไทม)
Let me know that you’ll help me shine
(เล็ท มี โน แดท โยว เฮ็ลพ มี ไฌน)
Will you wipe my tears away
(วิล ยู ไวพ ไม เทีย อะเว)
Will you hold me close and say
(วิล ยู โฮลด มี คโลส แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When it’s not alright
(ฮเว็น อิทซ น็อท ออลไร๊ท)
When it’s not OK
(ฮเว็น อิทซ น็อท โอเค)
Will you try to make me feel better
(วิล ยู ทไร ทู เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
Will you say alright? [say alright]
(วิล ยู เซ ออลไร๊ท [ เซ ออลไร๊ท ])
Will you say OK? [Say OK]
(วิล ยู เซ โอเค [ เซ โอเค ])
Will you stick with me through whatever?
(วิล ยู ซทิค วิฑ มี ธรู ฮว็อทเอฝเออะ)
Or run away
(ออ รัน อะเว)
[Say that it’s gonna be alright. That it’s gonna be OK]
([ เซ แดท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท แดท อิทซ กอนนะ บี โอเค ])
Say OK
(เซ โอเค)
[Don’t run away, don’t run away]
([ ด้อนท์ รัน อะเว , ด้อนท์ รัน อะเว ])
[Say that it’s gonna be alright. That it’s gonna be OK, don’t run away]
([ เซ แดท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท แดท อิทซ กอนนะ บี โอเค , ด้อนท์ รัน อะเว ])
Will you say OK
(วิล ยู เซ โอเค)
[Say that it’s gonna be alright. That it’s gonna be OK]
([ เซ แดท อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท แดท อิทซ กอนนะ บี โอเค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Ok คำอ่านไทย Vanessa Hudgens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น