เนื้อเพลง Don’t Let Me Get Me คำอ่านไทย Pink

Never win first place, I don’t support the team
(เนฝเออะ วิน เฟิซท พเลซ , ไอ ด้อนท์ ซัพโพท เดอะ ทีม)
I can’t take direction, and my socks are never
(ไอ แค็นท เทค ดิเรคฌัน , แอ็นด ไม ซ็อค แซร์ เนฝเออะ)
clean
(คลีน)
Teachers dated me, my parents hated me
(ทีชเออะ แดซ มี , ไม แพเร็นท แฮ็ท มี)
I was always in a fight cuz I can’t do nothin’
(ไอ วอส ออลเว ซิน อะ ไฟท คัซ ไอ แค็นท ดู นอทติน)
right
(ไรท)

Everyday I fight a war against the mirror
(เอวี่เดย์ ไอ ไฟท ดา วอ อะเกนซท เดอะ มีเรอะ)
I can’t take the person starin’ back at me
(ไอ แค็นท เทค เดอะ เพ๊อร์ซั่น สตาร์ริน แบ็ค แกท มี)
I’m a hazard to myself
(แอม มา แฮสเอิด ทู ไมเซลฟ)

Don’t let me get me
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท มี)
I’m my own worst enemy
(แอม ไม โอน เวิซท เอนอิมิ)
Its bad when you annoy yourself
(อิทซ แบ็ด ฮเว็น ยู แอ็นนอย ยุรเซลฟ)
So irritating
(โซ อีริเททิง)
Don’t wanna be my friend no more
(ด้อนท์ วอนนา บี ไม ฟเร็นด โน โม)
I wanna be somebody else
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

I wanna be somebody else, yeah
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ , เย่)

LA told me, “You’ll be a pop star,
(ลา โทลด มี , “ โยว บี อะ พ็อพ ซทา ,)
All you have to change is everything you are.”
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู เชนจ อีส เอ๊วี่ติง ยู อาร์ “)
Tired of being compared to damn Britney Spears
(ไทร อ็อฝ บีอิง ค็อมแพ ทู แด็ม บริทนี่ ซเพีย)
She’s so pretty, that just ain’t me
(ชี โซ พรีททิ , แดท จัซท เอน มี)

Doctor, doctor won’t you please prescribe
(ดอคเทอะ , ดอคเทอะ ว็อนท ยู พลีส พริซคไรบ)
somethin
(ซัมติน)
A day in the life of someone else?
(อะ เด อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ)
Cuz I’m a hazard to myself
(คัซ แอม มา แฮสเอิด ทู ไมเซลฟ)

Don’t let me get me
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท มี)
I’m my own worst enemy
(แอม ไม โอน เวิซท เอนอิมิ)
Its bad when you annoy yourself
(อิทซ แบ็ด ฮเว็น ยู แอ็นนอย ยุรเซลฟ)
So irritating
(โซ อีริเททิง)
Don’t wanna be my friend no more
(ด้อนท์ วอนนา บี ไม ฟเร็นด โน โม)
I wanna be somebody else
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

Don’t let me get me
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท มี)
I’m my own worst enemy
(แอม ไม โอน เวิซท เอนอิมิ)
Its bad when you annoy yourself
(อิทซ แบ็ด ฮเว็น ยู แอ็นนอย ยุรเซลฟ)
So irritating
(โซ อีริเททิง)
Don’t wanna be my friend no more
(ด้อนท์ วอนนา บี ไม ฟเร็นด โน โม)
I wanna be somebody else
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

Doctor, doctor won’t you please prescribe
(ดอคเทอะ , ดอคเทอะ ว็อนท ยู พลีส พริซคไรบ)
somethin
(ซัมติน)
A day in the life of someone else?
(อะ เด อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ ซัมวัน เอ็ลซ)
Don’t let me get me
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท มี)

Don’t let me get me
(ด้อนท์ เล็ท มี เก็ท มี)
I’m my own worst enemy
(แอม ไม โอน เวิซท เอนอิมิ)
Its bad when you annoy yourself
(อิทซ แบ็ด ฮเว็น ยู แอ็นนอย ยุรเซลฟ)
So irritating
(โซ อีริเททิง)
Don’t wanna be my friend no more
(ด้อนท์ วอนนา บี ไม ฟเร็นด โน โม)
I wanna be somebody else
(ไอ วอนนา บี ซัมบอดี้ เอ็ลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Let Me Get Me คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น