เนื้อเพลง I Say a Little Prayer for You คำอ่านไทย Whitney Houston

The moment I wake up
(เดอะ โมเม็นท ไอ เวค อัพ)
Before I put on my make up
(บิโฟ ไอ พัท ออน ไม เมค อัพ)
I say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
While combing my hair now
(ฮไวล โคมอิงส ไม แฮ เนา)
And wond’ring what dress to wear now
(แอ็นด วอนดริง ฮว็อท ดเรซ ทู แว เนา)
I say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

Forever, forever you’ll stay in my heart
(เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ โยว ซเท อิน ไม ฮาท)
And I will love you
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู)
Forever, and ever we never will part
(เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด เอฝเออะ วี เนฝเออะ วิล พาท)
Oh, how I love you
(โอ , เฮา ไอ ลัฝ ยู)
Together, together, that’s how it must be.
(ทุเกฑเออะ , ทุเกฑเออะ , แฑ็ท เฮา อิท มัซท บี)
To live without you
(ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Would only mean heartache for me
(วูด โอ๊นลี่ มีน ฮาทเทคฟอ มี)

I run for the bus now, dear
(ไอ รัน ฟอ เดอะ บัซ เนา , เดีย)
While riding I think of us dear
(ฮไวล ไรดอิง ไอ ธิงค อ็อฝ อัซ เดีย)
I say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
At work I just take time
(แอ็ท เวิค ไอ จัซท เทค ไทม)
and all through my coffee break time
(แอ็นด ออล ธรู ไม คอฟฟิ บเรค ไทม)
I say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

Forever, forever you’ll stay in my heart
(เฟาะเรฝเออะ , เฟาะเรฝเออะ โยว ซเท อิน ไม ฮาท)
And I will love you
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ ยู)
Forever, and ever we never will part
(เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด เอฝเออะ วี เนฝเออะ วิล พาท)
Oh, how I love you
(โอ , เฮา ไอ ลัฝ ยู)
Together, together, that’s how it must be.
(ทุเกฑเออะ , ทุเกฑเออะ , แฑ็ท เฮา อิท มัซท บี)
To live without you
(ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Would only mean heartache for me
(วูด โอ๊นลี่ มีน ฮาทเทคฟอ มี)

My darling, believe me
(ไม ดาลิง , บิลีฝ มี)
For me there is no one but you
(ฟอ มี แฑ อีส โน วัน บัท ยู)
Please love me too
(พลีส ลัฝ มี ทู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Answer my prayer
(อานเซอะ ไม พเรเออะ)
Say you love me too
(เซ ยู ลัฝ มี ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Say a Little Prayer for You คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น