เนื้อเพลง Lonely Hunter คำอ่านไทย Foals

lonely-hunter-foals

It’s a new day just in time for me to say I’m sorry
อิท เอส อะ.-นิว เดย์ จั๊สท อิน ไทม์ ฟอร์ มี ทู เซย์ ไอ เอ็ม ซ๊อรี่
For all the things I said I didn’t mean
ฟอร์ ออล ทริง ไอ เซ็ด ไอ ดินอฺ ที มีน
It’s a new time, so why must I wait in line for what is mine?
อิท เอส อะ.-นิว ไทม์ , โซ วาย มัสท์ ไอ เว้ท อิน ไลน์ ฟอร์ ว๊อท อิส ไมน์ ?
It’s a new day, why must it be the same?
อิท เอส อะ.-นิว เดย์ , วาย มัสท์ อิท บี เซม ?


Been gone too long, so don’t wait up, it’s 3 a.m., I got held up
บีน กอน ทู ลอง , โซ ด๊อน ที เว้ท อั๊พ , อิท เอส 3 a.m., ไอ ก็อท เฮ็ลด อั๊พ
Tried to call, I’m on my way
ทไร ทู คอลลํ , ไอ เอ็ม ออน มาย เวย์
Will I see you? I’ve got lost in foreign lands
วิล ไอ ซี ยู ?ไอ แฮฟ ก็อท ล็อซท อิน ฟอร์เรน แลนด์
Tried to get back, oh, I hoped you understand
ทไร ทู เก็ท แบ็ค , โอ , ไอ ฮ็อพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด
Just remember the love is a gun in your hand
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ ลัฝ อิส อะ.-กัน อิน ยุร แฮนด์


It’s a new year just in time for me to say
อิท เอส อะ.-นิว เยียร์ จั๊สท อิน ไทม์ ฟอร์ มี ทู เซย์
I’d be there but didn’t make the great to new time
ไอ ดี บี แดร์ บั๊ท ดินอฺ ที เม้ค เกรท ทู นิว ไทม์
So why must I wait in line for what is mine?
โซ วาย มัสท์ ไอ เว้ท อิน ไลน์ ฟอร์ ว๊อท อิส ไมน์ ?
It’s a new day always feels the same
อิท เอส อะ.-นิว เดย์ ออลเว ฟีล เซม


Been gone too long, so don’t wait up, it’s 3 a.m., I got held up
บีน กอน ทู ลอง , โซ ด๊อน ที เว้ท อั๊พ , อิท เอส 3 a.m., ไอ ก็อท เฮ็ลด อั๊พ
Tried to call, I’m on my way
ทไร ทู คอลลํ , ไอ เอ็ม ออน มาย เวย์
Will I see you? I’ve got lost in foreign lands
วิล ไอ ซี ยู ?ไอ แฮฟ ก็อท ล็อซท อิน ฟอร์เรน แลนด์
Tried to get back, oh, I hoped you understand
ทไร ทู เก็ท แบ็ค , โอ , ไอ ฮ็อพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด
Wait forever for love is a gun in your hand
เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร ฟอร์ ลัฝ อิส อะ.-กัน อิน ยุร แฮนด์
In the deep blue I’m a hundred miles from land
อิน ดี๊พ บลู ไอ เอ็ม อะ.-ฮั๊นเดร็ด ไมล ฟรอม แลนด์
Treading water, it’s too deep for me to stand
กำลังทเร็ด ว๊อเท่อร , อิท เอส ทู ดี๊พ ฟอร์ มี ทู สแทนด์
Just remember love is a gun in your hand
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ ลัฝ อิส อะ.-กัน อิน ยุร แฮนด์


Just in time for me to say I’m sorry
จั๊สท อิน ไทม์ ฟอร์ มี ทู เซย์ ไอ เอ็ม ซ๊อรี่
Why must I wait in line for what is mine?
วาย มัสท์ ไอ เว้ท อิน ไลน์ ฟอร์ ว๊อท อิส ไมน์ ?


In the deep blue see the whitecaps from the shore
อิน ดี๊พ บลู ซี whitecaps ฟรอม ชอร์
But I can’t swim, and it keep me wanting more
บั๊ท ไอ แคน ที สวิม , แอนด์ อิท คี๊พ มี วอนทิง โม
Just remember love is a gun in your hand
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ ลัฝ อิส อะ.-กัน อิน ยุร แฮนด์
Will I see you? I’ve got lost in in foreign lands
วิล ไอ ซี ยู ?ไอ แฮฟ ก็อท ล็อซท อิน อิน ฟอร์เรน แลนด์
Tried to make it back, oh, I hoped you understand
ทไร ทู เม้ค อิท แบ็ค , โอ , ไอ ฮ็อพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด
Wait forever for love is a gun in your hand
เว้ท ฟอเร๊เฝ่อร ฟอร์ ลัฝ อิส อะ.-กัน อิน ยุร แฮนด์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lonely Hunter คำอ่านไทย Foals

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น