เนื้อเพลง A Knife in The Ocean คำอ่านไทย Foals

a-knife-in-the-ocean-foals

When I come to walk the line the fire may come but we’ll be just fine
เว็น ไอ คัม ทู ว๊อล์ค ไลน์ ไฟเออะร เมย์ คัม บั๊ท วี วิว บี จั๊สท ไฟน
When I go to walk the line the fire, it will come but we’ll be just fine
เว็น ไอ โก ทู ว๊อล์ค ไลน์ ไฟเออะร , อิท วิล คัม บั๊ท วี วิว บี จั๊สท ไฟน
Mouth of the ocean, be well spoken, watch your P’s and Q’s
เม๊าธ อ็อฝ โอ๊เชี่ยน , บี เวลล ซโพเค็น , ว๊อทช ยุร พี เอส แอนด์ คิว เอส
Now that we’re older, the future is colder but what is there to do?
นาว แด้ท วี รี โอลเดอะ , ฟิ๊วเช่อร์ อิส โคลเดอ บั๊ท ว๊อท อิส แดร์ ทู ดู ?
I’ll walk the line, I’ll be just fine, I’ll be right back on time
ไอ วิว ว๊อล์ค ไลน์ , ไอ วิว บี จั๊สท ไฟน , ไอ วิว บี ไร๊ท แบ็ค ออน ไทม์
The fire is coming but we’ll outrun it, we’ll never be undone
ไฟเออะร อิส คัมอิง บั๊ท วี วิว เอาทรัน อิท , วี วิว เน๊เฝ่อร์ บี อั๊นดัน


Oh, what came of the things we once believed?
โอ , ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง วี วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี
Oh, what came of the things we once believed?
โอ , ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง วี วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี


And now our parents are long departed, who can finish the songs they started?
แอนด์ นาว เอ๊า พ๊าร์เร้นท แอ ลอง ดีพาร์ท , ฮู แคน ฟิ๊หนิช ซ็อง เด สท๊าร์ท ?
Bodies are broken but it’s just a token of what is surely to come
บอดีสฺ แอ บโรเค็น บั๊ท อิท เอส จั๊สท อะ.-โทเคน อ็อฝ ว๊อท อิส ฌูรลิ ทู คัม
Unstitch the suture, please pause the future, so I can collect my things
Unstitch ซยูเชอะ , พลีซ พ๊อส ฟิ๊วเช่อร์ , โซ ไอ แคน คอลเล๊คท มาย ทริง
The fire is coming but we’ll outrun it, we’ll never be undone
ไฟเออะร อิส คัมอิง บั๊ท วี วิว เอาทรัน อิท , วี วิว เน๊เฝ่อร์ บี อั๊นดัน


Oh, what came of the things we once believed?
โอ , ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง วี วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี
Oh, what came of the things we once believed?
โอ , ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง วี วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี


When I go to walk the line the fire, it comes but I’ll be just fine
เว็น ไอ โก ทู ว๊อล์ค ไลน์ ไฟเออะร , อิท คัม บั๊ท ไอ วิว บี จั๊สท ไฟน


Oh, what came of the things we once believed?
โอ , ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง วี วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี
Oh, all lost and, oh, all lost, to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท แอนด์ , โอ , ออล ล็อซท , ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี
Oh, all lost to the depths of a hungry sea
โอ , ออล ล็อซท ทู เด็พธ อ็อฝ อะ.-ฮั๊งกรี้ ซี
All that’s left, all that’s left is the echo of a roaring sea
ออล แด้ท เอส เล๊ฟท , ออล แด้ท เอส เล๊ฟท อิส เอ๊คโค่ อ็อฝ อะ.-กำลังโร ซี
Long gone, long gone to the trace of a memory
ลอง กอน , ลอง กอน ทู เทร๊ซ อ็อฝ อะ.-เม๊มโมรี่
What came of the things I once believed?
ว๊อท เคม อ็อฝ ทริง ไอ วั๊นซ บีลี๊ฝ ?
All that’s left, all that’s left is the trace of a memory
ออล แด้ท เอส เล๊ฟท , ออล แด้ท เอส เล๊ฟท อิส เทร๊ซ อ็อฝ อะ.-เม๊มโมรี่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Knife in The Ocean คำอ่านไทย Foals

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น