เนื้อเพลง Whataya Want from Me คำอ่านไทย Adam Lambert

Hey, slow it down
(เฮ , ซโล อิท เดาน)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Yeah, I’m afraid
(เย่ , แอม อัฟเรด)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

There might have been a time
(แฑ ไมท แฮ็ฝ บีน อะ ไทม)
When I would give myself away
(ฮเว็น นาย วูด กิฝ ไมเซลฟ อะเว)
[Ooh] Once upon a time
([ อู้ ] วันซ อุพอน อะ ไทม)
I didn’t give a damn
(ไอ ดิ๊นอิน กิฝ อะ แด็ม)
But now here we are
(บัท เนา เฮียร วี อาร์)
So whataya want from me
(โซ ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

Just don’t give up
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
I’m workin’ it out
(แอม เวิคกิน หนิด เอาท)
Please don’t give in
(พลีส ด้อนท์ กิฝ อิน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
It messed me up, need a second to breathe
(อิท เม็ซ มี อัพ , เน อะ เซคอันด ทู บรีฑ)
Just keep coming around
(จัซท คีพ คัมอิง อะเรานด)
Hey, whataya want from me
(เฮ , ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

Yeah, it’s plain to see
(เย่ , อิทซ พเลน ทู ซี)
That baby you’re beautiful
(แดท เบบิ ยัวร์ บยูทิฟุล)
And there’s nothing wrong with you
(แอ็นด แฑ นัธอิง ร็อง วิฑ ยู)
It’s me I’m a freak
(อิทซ มี แอม มา ฟรีค)
But thanks for lovin’ me
(บัท แธ็งค ฟอ โลวิน มี)
‘Cause you’re doing it perfectly
(คอส ยัวร์ ดูอิง อิท เพอเฟ็คทลิ)

There might have been a time
(แฑ ไมท แฮ็ฝ บีน อะ ไทม)
When I would let you slip away
(ฮเว็น นาย วูด เล็ท ยู ซลิพ อะเว)
I wouldn’t even try but I think
(ไอ วูดดึ่น อีเฝ็น ทไร บัท ไอ ธิงค)
You could save my life
(ยู คูด เซฝ ไม ไลฟ)

Just don’t give up
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
I’m workin’ it out
(แอม เวิคกิน หนิด เอาท)
Please don’t give in
(พลีส ด้อนท์ กิฝ อิน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
It messed me up, need a second to breathe
(อิท เม็ซ มี อัพ , เน อะ เซคอันด ทู บรีฑ)
Just keep coming around
(จัซท คีพ คัมอิง อะเรานด)
Hey, whataya want from me
(เฮ , ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

Just don’t give up on me
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ ออน มี)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
No, I won’t let you down
(โน , ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)

So
(โซ)
Just don’t give up
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
I’m workin’ it out
(แอม เวิคกิน หนิด เอาท)
Please don’t give in
(พลีส ด้อนท์ กิฝ อิน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
It messed me up, need a second to breathe
(อิท เม็ซ มี อัพ , เน อะ เซคอันด ทู บรีฑ)
Just keep coming around
(จัซท คีพ คัมอิง อะเรานด)
Hey, whataya want from me
(เฮ , ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

Just don’t give up
(จัซท ด้อนท์ กิฝ อัพ)
I’m workin’ it out
(แอม เวิคกิน หนิด เอาท)
Please don’t give in
(พลีส ด้อนท์ กิฝ อิน)
I won’t let you down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
It messed me up, need a second to breathe
(อิท เม็ซ มี อัพ , เน อะ เซคอันด ทู บรีฑ)
Just keep coming around
(จัซท คีพ คัมอิง อะเรานด)
Hey, whataya want from me
(เฮ , ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
[whataya want from me]
([ ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี ])
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)
[whataya want from me]
([ ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี ])
Whataya want from me
(ฮวอทเทยา ว็อนท ฟร็อม มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whataya Want from Me คำอ่านไทย Adam Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น