เนื้อเพลง The Zephyr Song คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

Can I get your hand to write on
(แค็น นาย เก็ท ยุร แฮ็นด ทู ไรท ออน)
Just a piece of leg to bite on?
(จัซท ดา พีซ อ็อฝ เล็ก ทู ไบท ออน)
What a night to fly my kite on
(ฮว็อท ดา ไนท ทู ฟไล ไม ไคท ออน)
Do you want to flash your light on?
(ดู ยู ว็อนท ทู ฟแล็ฌ ยุร ไลท ออน)
Take a look it’s on display for you
(เทค เก ลุค อิทซ ออน ดิซพเล ฟอ ยู)
Coming down, no not today
(คัมอิง เดาน , โน น็อท ทุเด)

Did you meet your fortune teller
(ดิด ยู มีท ยุร ฟอชุน เทลเลอะ)
Get it off with no propeller
(เก็ท ดิธ ออฟฟ วิฑ โน พโระเพลเลอะ)
Do it up it’s on with Stella
(ดู อิท อัพ อิทซ ออน วิฑ สเตลลา)
What a way to finally smell her
(ฮว็อท ดา เว ทู ไฟแน็ลลิ ซเม็ล เฮอ)
Pickin’ up but not too strong for you
(พิกคิน อัพ บัท น็อท ทู ซทร็อง ฟอ ยู)
Take a piece and pass it on
(เทค เก พีซ แอ็นด เพซ ซิท ออน)

Fly away on my zephyr
(ฟไล อะเว ออน ไม เสฟเออะ)
I feel it more than ever
(ไอ ฟีล อิท โม แฑ็น เอฝเออะ)
And in this perfect weather
(แอ็นด อิน ที เพ๊อร์เฟ็คท เวฑเออะ)
We’ll find a place together
(เว็ล ไฟนด อะ พเลซ ทุเกฑเออะ)
Fly on my wind
(ฟไล ออน ไม วินด)

Rebel and a liberator
(เรบเอ็ล แอ็นด อะ ลีบเออะเรเทอะ)
Find a way to be a skater
(ไฟนด อะ เว ทู บี อะ สเคเดอ)
Rev it up to levitate her
(เร็ฝ อิท อัพ ทู เลวิเทจ เฮอ)
Super friendly aviator
(ซยูเพอะ ฟเรนดลิ เอฝิเอเทอะ)
Take a look it’s on display for you
(เทค เก ลุค อิทซ ออน ดิซพเล ฟอ ยู)
Comin’ down, no not today
(คัมอิน เดาน , โน น็อท ทุเด)

Fly away on my zephyr
(ฟไล อะเว ออน ไม เสฟเออะ)
I feel it more than ever
(ไอ ฟีล อิท โม แฑ็น เอฝเออะ)
And in this perfect weather
(แอ็นด อิน ที เพ๊อร์เฟ็คท เวฑเออะ)
We’ll find a place together
(เว็ล ไฟนด อะ พเลซ ทุเกฑเออะ)

In the water where I center my emotion
(อิน เดอะ วอเทอะ ฮแว ไอ เซนเทอะ ไม อิโมฌัน)
All the world can pass me by
(ออล เดอะ เวิลด แค็น เพซ มี ไบ)
Fly away on my zephyr
(ฟไล อะเว ออน ไม เสฟเออะ)
We’ll find a place together
(เว็ล ไฟนด อะ พเลซ ทุเกฑเออะ)

Whoa whoa whoa whoa whoa whoa – do you
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว ดู ยู)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Whoa whoa whoa whoa whoa whoa – won’t you
(โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว โว้ว ว็อนท ยู)
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

Fly away on my zephyr
(ฟไล อะเว ออน ไม เสฟเออะ)
I feel it more than ever
(ไอ ฟีล อิท โม แฑ็น เอฝเออะ)
And in this perfect weather
(แอ็นด อิน ที เพ๊อร์เฟ็คท เวฑเออะ)
We’ll find a place together
(เว็ล ไฟนด อะ พเลซ ทุเกฑเออะ)

In the water where I center my emotion
(อิน เดอะ วอเทอะ ฮแว ไอ เซนเทอะ ไม อิโมฌัน)
All the world can pass me by
(ออล เดอะ เวิลด แค็น เพซ มี ไบ)
Fly away on my zephyr
(ฟไล อะเว ออน ไม เสฟเออะ)
We’re gonna live forever
(เวอ กอนนะ ไลฝ เฟาะเรฝเออะ)
Forever
(เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Zephyr Song คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น