เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย Linkin Park

I woke up in a dream today
(ไอ โวค อัพ อิน อะ ดรีม ทุเด)
To the cold of the static and put my cold feet on the floor
(ทู เดอะ โคลด อ็อฝ เดอะ ซแททอิค แอ็นด พัท ไม โคลด ฟีท ออน เดอะ ฟโล)
Forgot all about yesterday
(เฟาะกอท ดอร์ อะเบาท เยซเทอะดิ)
Remembering I’m pretending to be where I’m not anymore
(รัเมมเบอร์ริง แอม พรีเทนดิง ทู บี ฮแว แอม น็อท แอนนี่มอ)
A little taste of hypocrisy
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทซท อ็อฝ ฮิพอคริซิ)

And I’m left in the wake of the mistake, slow to react
(แอ็นด แอม เล็ฟท อิน เดอะ เวค อ็อฝ เดอะ มิซเทค , ซโล ทู ริแอคท)
So even though you’re so close to me
(โซ อีเฝ็น โธ ยัวร์ โซ คโลส ทู มี)
You’re still so distant and I can’t bring you back
(ยัวร์ ซทิล โซ ดีซแท็นท แอ็นด ดาย แค็นท บริง ยู แบ็ค)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
It’s true the way I feel
(อิทซ ทรู เดอะ เว ไอ ฟีล)
Was promised by your face
(วอส พรอมอิซ ไบ ยุร เฟซ)
The sound of your voice
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฝอยซ)
Painted on my memories
(เพนท ออน ไม เมรโมรี)
Even if you’re not with me
(อีเฝ็น อิฟ ยัวร์ น็อท วิฑ มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[I’m with you]
([ แอม วิฑ ยู ])

(ยู)

(เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see
(เนา ไอ ซี)
Even when I close my eyes
(อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see keeping everything inside
(เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see even when I close my eyes
(เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)

I hit you and you hit me back
(ไอ ฮิท ยู แอ็นด ยู ฮิท มี แบ็ค)
We fall to the floor, the rest of the day stands still
(วี ฟอล ทู เดอะ ฟโล , เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เด ซแท็นด ซทิล)
Fine line between this and that
(ไฟน ไลน บีทวิน ที แซน แดท)
When things go wrong I pretend the past isn’t real
(ฮเว็น ธิง โก ร็อง ไอ พริเทนด เดอะ พาซท อีสซึ่น ริแอ็ล)
Now I’m trapped in this memory
(เนา แอม แทร๊พ อิน ที เมมโอะริ)

And I’m left in the wake of the mistake, slow to react
(แอ็นด แอม เล็ฟท อิน เดอะ เวค อ็อฝ เดอะ มิซเทค , ซโล ทู ริแอคท)
So even though you’re close to me
(โซ อีเฝ็น โธ ยัวร์ คโลส ทู มี)
You’re still so distant and I can’t bring you back
(ยัวร์ ซทิล โซ ดีซแท็นท แอ็นด ดาย แค็นท บริง ยู แบ็ค)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

No, no matter how far we’ve come
(โน , โน แมทเทอะ เฮา ฟา หวีบ คัม)
I can’t wait to see tomorrow
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ทุมอโร)
No matter how far we’ve come, I
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา หวีบ คัม , ไอ)
I can’t wait to see tomorrow
(ไอ แค็นท เวท ทู ซี ทุมอโร)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see keeping everything inside
(เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see even when I close my eyes
(เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see keeping everything inside
(เนา ไอ ซี คีพอิง เอ๊วี่ติง อีนไซด)
[with you]
([ วิฑ ยู ])
You
(ยู)
Now I see even when I close my eyes
(เนา ไอ ซี อีเฝ็น ฮเว็น นาย คโลส ไม ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น