เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Kelly Clarkson

You’ve got your mother and your brother
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ยุร บรัฑเออะ)
Every other undercover
(เอฝริ อัฑเออะ อันเดอะคัฝเออะ)
Tellin’ you what to say [say]
(เทลลิน ยู ฮว็อท ทู เซ [ เซ ])
You think I’m stupid
(ยู ธิงค แอม ซทยูทิด)
But the truth is
(บัท เดอะ ทรูธ อีส)
That it’s cupid, baby
(แดท อิทซ คยูพิด , เบบิ)
Lovin’ you has made me this way
(โลวิน ยู แฮ็ส เมด มี ที เว)
So before you point your finger
(โซ บิโฟ ยู พอยนท ยุร ฟีงเกอะ)
Get your hands off of my trigger
(เก็ท ยุร แฮ็นด ออฟฟ อ็อฝ ไม ทรีกเกอะ)
Oh yeah
(โอ เย่)
You need to know this situation’s getting old
(ยู เน ทู โน ที ซิชิวเอฌัน เกดดดิ้ง โอลด)
And now the more you talk
(แอ็นด เนา เดอะ โม ยู ทอค)
The less I can take, oh
(เดอะ เล็ซ ซาย แค็น เทค , โอ)

I’m looking for attention
(แอม ลุคอิง ฟอ แอ็ทเทนฌัน)
Not another question
(น็อท แอะนัธเออะ คเวซชัน)
Should you stay or should you go?
(ฌูด ยู ซเท ออ ฌูด ยู โก)
Well, if you don’t have the answer
(เว็ล , อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิ อานเซอะ)
Why are you still standin’ here?
(ฮไว อาร์ ยู ซทิล แสตนดิน เฮียร)
Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)

I waited here for you
(ไอ เวท เฮียร ฟอ ยู)
Like a kid waiting after school
(ไลค เก คิด เวททิง อาฟเทอะ ซคูล)
So tell me how come you never showed [showed]?
(โซ เท็ล มี เฮา คัม ยู เนฝเออะ โฌ [ โฌ ])
I gave you everything
(ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง)
And never asked for anything
(แอ็นด เนฝเออะ อาซค ฟอ เอนอิธิง)
And look at me
(แอ็นด ลุค แกท มี)
I’m all alone [alone]
(แอม ออล อะโลน [ อะโลน ])
So, before you start defendin’
(โซ , บิโฟ ยู ซทาท ดีฟเฟนดิน)
Baby, stop all your pretendin’
(เบบิ , ซท็อพ ออล ยุร พีเทนดิน)
I know you know I know
(ไอ โน ยู โน ไอ โน)
So what’s the point in being slow
(โซ ฮว็อท เดอะ พอยนท อิน บีอิง ซโล)
Let’s get the show on the road today
(เล็ท เก็ท เดอะ โฌ ออน เดอะ โรด ทุเด)
Hey
(เฮ)

I’m looking for attention
(แอม ลุคอิง ฟอ แอ็ทเทนฌัน)
Not another question
(น็อท แอะนัธเออะ คเวซชัน)
Should you stay or should you go?
(ฌูด ยู ซเท ออ ฌูด ยู โก)
Well, if you don’t have the answer
(เว็ล , อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิ อานเซอะ)
Why are you still standin’ here?
(ฮไว อาร์ ยู ซทิล แสตนดิน เฮียร)
Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)

I wanna love
(ไอ วอนนา ลัฝ)
I want a fire
(ไอ ว็อนท ดา ไฟร)
To feel the burn
(ทู ฟีล เดอะ เบิน)
My desires
(ไม ดิไสร)
I wanna man by my side
(ไอ วอนนา แม็น ไบ ไม ไซด)
Not a boy who runs and hides
(น็อท ดา บอย ฮู รัน แซน ไฮด)
Are you gonna fight for me?
(อาร์ ยู กอนนะ ไฟท ฟอ มี)
Die for me?
(ได ฟอ มี)
Live and breathe for me?
(ไลฝ แอ็นด บรีฑ ฟอ มี)
Do you care for me?
(ดู ยู แค ฟอ มี)
‘Cause if you don’t then just leave
(คอส อิฟ ยู ด้อนท์ เฑ็น จัซท ลีฝ)

I’m looking for attention
(แอม ลุคอิง ฟอ แอ็ทเทนฌัน)
Not another question
(น็อท แอะนัธเออะ คเวซชัน)
Should you stay or should you go?
(ฌูด ยู ซเท ออ ฌูด ยู โก)
Well, if you don’t have the answer
(เว็ล , อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิ อานเซอะ)
Why are you still standin’ here?
(ฮไว อาร์ ยู ซทิล แสตนดิน เฮียร)
Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Just walk away
(จัซท วอค อะเว)

If you don’t have the answer
(อิฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ดิ อานเซอะ)
Walk away
(วอค อะเว)
Just walk [walk] away
(จัซท วอค [ วอค ] อะเว)
[Just walk away]
([ จัซท วอค อะเว ])
Then just leave
(เฑ็น จัซท ลีฝ)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Walk away
(วอค อะเว)
Walk away
(วอค อะเว)
Walk away
(วอค อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น