เนื้อเพลง Baby Love คำอ่านไทย Nicole Scherzinger feat Will.i.am

I remember like it was yesterday
(ไอ ริเมมเบอะ ไลค อิท วอส เยซเทอะดิ)
First kiss and I knew you changed the game
(เฟิซท คิซ แซน ดาย นยู ยู เชนจ เดอะ เกม)
You have me, exactly, well you want it,
(ยู แฮ็ฝ มี , เอ็กแสคทลิ , เว็ล ยู ว็อนท ดิธ ,)
And I’m on it
(แอ็นด แอม ออน หนิด)

And I ain’t ever gonna let you get away
(แอ็นด ดาย เอน เอฝเออะ กอนนะ เล็ท ยู เก็ท อะเว)
Holdin’ hands never made me feel this way
(โฮดดิน แฮ็นด เนฝเออะ เมด มี ฟีล ที เว)
So special, boy it’s your, your smile
(โซ ซเพฌแอ็ล , บอย อิทซ ยุร , ยุร ซไมล)
We so in love
(วี โซ อิน ลัฝ)
[love]
([ ลัฝ ])
La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
Yeah
(เย่)
We so in love
(วี โซ อิน ลัฝ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
And I just can’t get enough
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
Of your la la la la love
(อ็อฝ ยุร ลา ลา ลา ลา ลัฝ)
Yeah we so in love, love
(เย่ วี โซ อิน ลัฝ , ลัฝ)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, everything that I could ever dream of
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอ๊วี่ติง แดท ไอ คูด เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, every, every, everything
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)

Been a minute and we still holding it down
(บีน อะ มินยูท แอ็นด วี ซทิล โฮลดิง อิท เดาน)
Butterflies every time you come around
(บัทเตอร์ฟลาย เอฝริ ไทม ยู คัม อะเรานด)
You make me, so crazy
(ยู เมค มี , โซ คเรสิ)
It’s crazy, oh baby
(อิทซ คเรสิ , โอ เบบิ)

And I don’t ever wanna be with no one else
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา บี วิฑ โน วัน เอ็ลซ)
You’re the only one that ever made me melt
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท เอฝเออะ เมด มี เม็ลท)
You’re special, boy it’s your, your style
(ยัวร์ ซเพฌแอ็ล , บอย อิทซ ยุร , ยุร ซไทล)
We so in love
(วี โซ อิน ลัฝ)

La la la la
(ลา ลา ลา ลา)
Yeah
(เย่)
We so in love
(วี โซ อิน ลัฝ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
And I just can’t get enough
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท อินัฟ)
Of your la la la la love
(อ็อฝ ยุร ลา ลา ลา ลา ลัฝ)
Yeah it’s all I’m thinking of
(เย่ อิทซ ซอร์ แอม ติ้งกิง อ็อฝ)
Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
I want you to know
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, everything that I could ever dream of
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอ๊วี่ติง แดท ไอ คูด เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, everything that I could ever dream of
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอ๊วี่ติง แดท ไอ คูด เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, everything that I could ever dream of
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอ๊วี่ติง แดท ไอ คูด เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, every, every, everything
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)

[Yeah]
([ เย่ ])
Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
You’re my always and forever
(ยัวร์ ไม ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ)
You’re my sunshine
(ยัวร์ ไม ซันชาย)
On my mind, constant
(ออน ไม ไมนด , คอนสแท็นท)
Think about you all the time
(ธิงค อะเบาท ยู ออล เดอะ ไทม)
You’re my everything
(ยัวร์ ไม เอ๊วี่ติง)

Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)

[Will.I.Am]
([ วิล ไอ แอ็ม ])
You my new school [love]
(ยู ไม นยู ซคูล [ ลัฝ ])
You my old school [love]
(ยู ไม โอลด ซคูล [ ลัฝ ])
And it’s so true
(แอ็นด อิทซ โซ ทรู)
You’re the one I’m thinking of
(ยัวร์ ดิ วัน แอม ติ้งกิง อ็อฝ)

You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, everything that I could ever dream of
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอ๊วี่ติง แดท ไอ คูด เอฝเออะ ดรีม อ็อฝ)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, every, every, everything
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
You’re my every, every, every, everything
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)
You are my baby love, my baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ ลัฝ , ไม เบบิ ลัฝ)
You make the sun come up Oh boy [oh boy]
(ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ โอ บอย [ โอ บอย ])
[You make the sun come up on a cloudy day
([ ยู เมค เดอะ ซัน คัม อัพ ออน อะ คเลาดอิ เด)
You’re my number one, you’re my special thing]
(ยัวร์ ไม นัมเบอะ วัน , ยัวร์ ไม ซเพฌแอ็ล ธิง ])
You’re my every, every, every, everything
(ยัวร์ ไม เอฝริ , เอฝริ , เอฝริ , เอ๊วี่ติง)

Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You are my baby, baby, baby, baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ ลัฝ)

Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
Everything, everything, oh
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , โอ)
You’re my everything
(ยัวร์ ไม เอ๊วี่ติง)
You are my baby, baby, baby, baby love
(ยู อาร์ ไม เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Love คำอ่านไทย Nicole Scherzinger feat Will.i.am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น