เนื้อเพลง Breaking Now คำอ่านไทย From Ashes To New

breaking-now-from-ashes-to-new

I just don’t care, don’t care anymore
ไอ จั๊สท ด๊อน ที แคร์ , ด๊อน ที แคร์ แอนนี่มอ


I just don’t care anymore and I can’t pretend
ไอ จั๊สท ด๊อน ที แคร์ แอนนี่มอ แอนด์ ไอ แคน ที พรีเท็นด์
I haven’t been here before and haven’t seen the end
ไอ เฮเฝน ที บีน เฮียร บีฟอร์ แอนด์ เฮเฝน ที ซีน เอ็นด
I sometimes hope for a cure I’m just lost within
ไอ ซัมไทม์ โฮพ ฟอร์ อะ.-เคียวรํ ไอ เอ็ม จั๊สท ล็อซท วิธอิน
I just don’t care anymore, why can’t I win
ไอ จั๊สท ด๊อน ที แคร์ แอนนี่มอ , วาย แคน ที ไอ วิน


I open my eyes and these lies
ไอ โอ๊เพ่น มาย อาย แอนด์ ฑิส ไล
they breed and they feed off of me
เด บรีด แอนด์ เด ฟี ออฟฟ อ็อฝ มี
I try to revive a design
ไอ ธราย ทู ริไฝฝ อะ.-ดีไซนํ
but can’t see a need to agree
บั๊ท แคน ที ซี อะ.-นี๊ด ทู อะกรี
I’d hide in my mind and rewind
ไอ ดี ไฮด์ อิน มาย ไมนด์ แอนด์ รีไวนด์
the scene or I’d flee underneath
ซีน ออ ไอ ดี ฟลี อันเดอะนีธ
But time after time I still find
บั๊ท ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ ไอ สทิลล ไฟนด์
I bleed more for me to succeed
ไอ บลีด โม ฟอร์ มี ทู ซัคซี๊ด


It’s hard to care care care if I’m breaking now
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เบร๊คคิง นาว
Every single thing I swear tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง ไอ สแวร์ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน
It’s hard to care care care if I make it out
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เม้ค อิท เอ๊าท
Every single thought of despair tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ธอท อ็อฝ ดิซแพ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน


I’m keeping myself alive to just live like this
ไอ เอ็ม คีพอิง ไมเซลฟ อะไล๊ฝ ทู จั๊สท ไล้ฝ ไล๊ค ดิส
And force myself to decide what’s my life’s purpose
แอนด์ ฟอร์ซ ไมเซลฟ ทู ดีไซด์ ว๊อท เอส มาย ไล๊ฟ เอส เพ๊อร์โพส
I’m stuck in back of the line and behind the mix
ไอ เอ็ม ซทัค อิน แบ็ค อ็อฝ ไลน์ แอนด์ บีฮายน์ มิกซ์
Still trying to find what is mine find where I fit
สทิลล ทไรอิง ทู ไฟนด์ ว๊อท อิส ไมน์ ไฟนด์ แวร์ ไอ ฟิท


I open my eyes and these lies
ไอ โอ๊เพ่น มาย อาย แอนด์ ฑิส ไล
they breed and they feed off of me
เด บรีด แอนด์ เด ฟี ออฟฟ อ็อฝ มี
I try to revive a design
ไอ ธราย ทู ริไฝฝ อะ.-ดีไซนํ
but can’t see a need to agree
บั๊ท แคน ที ซี อะ.-นี๊ด ทู อะกรี
I’d hide in my mind and rewind
ไอ ดี ไฮด์ อิน มาย ไมนด์ แอนด์ รีไวนด์
the scene or I’d flee underneath
ซีน ออ ไอ ดี ฟลี อันเดอะนีธ
But time after time I still find
บั๊ท ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ ไอ สทิลล ไฟนด์
I bleed more for me to succeed
ไอ บลีด โม ฟอร์ มี ทู ซัคซี๊ด


It’s hard to care care care if I’m breaking now
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เบร๊คคิง นาว
Every single thing I swear tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง ไอ สแวร์ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน
It’s hard to care care care if I make it out
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เม้ค อิท เอ๊าท
Every single thought of despair tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ธอท อ็อฝ ดิซแพ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ


It’s hard to care care care if I’m breaking now
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เอ็ม เบร๊คคิง นาว
Every single thing I swear tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ทริง ไอ สแวร์ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน
It’s hard to care care care if I make it out
อิท เอส ฮาร์ด ทู แคร์ แคร์ แคร์ อิ๊ฟ ไอ เม้ค อิท เอ๊าท
Every single thought of despair tries to take me down
เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ธอท อ็อฝ ดิซแพ ทรายส์ ทู เท้ค มี เดาน


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ


All the time it’s trying to break me
ออล ไทม์ อิท เอส ทไรอิง ทู เบร๊ค มี
Every lie is trying to take me
เอ๊เฝอร์รี่ ไล อิส ทไรอิง ทู เท้ค มี
Now I find I’m dying to save me
นาว ไอ ไฟนด์ ไอ เอ็ม ไดอิง ทู เซฝ มี
But down inside I care a little less lately
บั๊ท เดาน อิ๊นไซด์ ไอ แคร์ อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เลทลิ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breaking Now คำอ่านไทย From Ashes To New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น