เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

I will never find another lover sweeter than you,
(ไอ วิล เนฝเออะ ไฟนด แอะนัธเออะ ลัฝเออะ สวีตเดอ แฑ็น ยู ,)
Sweeter than you
(สวีตเดอ แฑ็น ยู)
And I will never find another lover more precious than you
(แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ ไฟนด แอะนัธเออะ ลัฝเออะ โม พเรฌอัซ แฑ็น ยู)
More precious than you
(โม พเรฌอัซ แฑ็น ยู)
Girl you are close to me you’re like my mother,
(เกิล ยู อาร์ คโลส ทู มี ยัวร์ ไลค ไม ม๊าเธ่อร์ ,)
Close to me you’re like my father,
(คโลส ทู มี ยัวร์ ไลค ไม ฟาเฑอะ ,)
Close to me you’re like my sister,
(คโลส ทู มี ยัวร์ ไลค ไม ซีซเทอะ ,)
Close to me you’re like my brother
(คโลส ทู มี ยัวร์ ไลค ไม บรัฑเออะ)
You are the only one my everything and for you this song I sing
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไม เอ๊วี่ติง แอ็นด ฟอ ยู ที ซ็อง ไอ ซิง)

And all my life I’ve prayed for someone like you
(แอ็นด ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
And I thank God that I, that I finally found you
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด แดท ไอ , แดท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู)
All my life I’ve prayed for someone like you
(ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
And I hope that you feel the same way too
(แอ็นด ดาย โฮพ แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
Yes, I pray that you do love me too
(เย็ซ , ไอ พเร แดท ยู ดู ลัฝ มี ทู)

I said you’re all that I’m thinking of…..baby
(ไอ เซ็ด ยัวร์ ออล แดท แอม ติ้งกิง อ็อฝ เบบิ)

Said, I promise to never fall in love with a stranger,
(เซ็ด , ไอ พรอมอิซ ทู เนฝเออะ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ อะ ซทเรนเจอะ ,)
You’re all I’m thinking of, I praise the Lord above,
(ยัวร์ ออล แอม ติ้งกิง อ็อฝ , ไอ พเรส เดอะ ลอด อะบัฝ ,)
For sending me your love, I cherish every hug,
(ฟอ เซนดิ้ง มี ยุร ลัฝ , ไอ เชริฌ เอฝริ ฮัก ,)
I really love you
(ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู)

And all my life, baby, baby, I’ve prayed for someone like you,
(แอ็นด ออล ไม ไลฟ , เบบิ , เบบิ , อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู ,)
And I thank God that I, that I finally found you, baby
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด แดท ไอ , แดท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู , เบบิ)
All my life I’ve prayed for someone like you
(ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
And I hope that you feel the same way too
(แอ็นด ดาย โฮพ แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
Yes, I pray that you do, love me
(เย็ซ , ไอ พเร แดท ยู ดู , ลัฝ มี)

You’re all that I ever known, when you smile, on my face, all I see is a glow.
(ยัวร์ ออล แดท ไอ เอฝเออะ โนน , ฮเว็น ยู ซไมล , ออน ไม เฟซ , ออล ไอ ซี อีส ซา กโล)
You turned my life around, you picked me up when I was down,
(ยู เทิน ไม ไลฟ อะเรานด , ยู พิค มี อัพ ฮเว็น นาย วอส เดาน ,)
You’re all that I ever known, when you smile on your face all I see is a glow,
(ยัวร์ ออล แดท ไอ เอฝเออะ โนน , ฮเว็น ยู ซไมล ออน ยุร เฟซ ออล ไอ ซี อีส ซา กโล ,)
You picked me up when I was down
(ยู พิค มี อัพ ฮเว็น นาย วอส เดาน)
You’re all that I ever known, when you smile on your face all I see is a glow,
(ยัวร์ ออล แดท ไอ เอฝเออะ โนน , ฮเว็น ยู ซไมล ออน ยุร เฟซ ออล ไอ ซี อีส ซา กโล ,)
You picked me up when I was down and I hope that you feel the same way too,
(ยู พิค มี อัพ ฮเว็น นาย วอส เดาน แอ็นด ดาย โฮพ แดท ยู ฟีล เดอะ เซม เว ทู ,)
Yes I pray that you do love me too
(เย็ซ ซาย พเร แดท ยู ดู ลัฝ มี ทู)

All my life, I’ve prayed for someone like you,
(ออล ไม ไลฟ , อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู ,)
And I thank God that I, that I finally found you
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด แดท ไอ , แดท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู)
All my life I’ve prayed for someone like you
(ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
Yes, I pray that you do love me too
(เย็ซ , ไอ พเร แดท ยู ดู ลัฝ มี ทู)
All my life I’ve prayed for someone like you
(ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
And I thank God that I, that I finally found you
(แอ็นด ดาย แธ็งค ก็อด แดท ไอ , แดท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู)
All my life I’ve prayed for someone like you
(ออล ไม ไลฟ อิฝ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
Yes, I pray that you do love me too
(เย็ซ , ไอ พเร แดท ยู ดู ลัฝ มี ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All My Life คำอ่านไทย K-Ci & Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น