เนื้อเพลง Maybach คำอ่านไทย Future

maybach-future

I ain’t about to play with these n*ggas feel me?
ไอ เอน ที อะเบ๊าท ทู เพลย์ วิธ ฑิส นิกงา ฟีล มี ?
I’m ’bout to get these bags ya dig?
ไอ เอ็ม เบาท ทู เก็ท ฑิส แบ๊ก ยา ดีกกํ ?
Future, hold up, wassup
ฟิ๊วเช่อร์ , โฮลด์ อั๊พ , วอสซับ
Good drink, good drink
กู๊ด ดริ๊งค , กู๊ด ดริ๊งค
We ain’t playing with these
วี เอน ที พเลนิ่ง วิธ ฑิส
Freebandz, Freebandz
ฟรีแบรนซ, ฟรีแบรนซ
I just be, I just be getting it
ไอ จั๊สท บี , ไอ จั๊สท บี เกดดดิ้ง อิท
I just be getting it
ไอ จั๊สท บี เกดดดิ้ง อิท
I just be getting it
ไอ จั๊สท บี เกดดดิ้ง อิท
You know what I’m saying?
ยู โนว์ ว๊อท ไอ เอ็ม เซอิง ?
Showing improvement
โชว์วิง อิมพรูฝเม็นท
Getting fetti ya dig?
เกดดดิ้ง ฟิททิ ยา ดีกกํ ?
Laying low in a Maybach
เลยิง โลว อิน อะ.-เมบากคฺ
Spraying at you like an Arab
กำลังสเพรย์ แอ็ท ยู ไล๊ค แอแร็บ
Streets having you going crazy
สทรีท แฮฝวิ่ง ยู โกอิ้ง คเรสิ
I got my young n*ggas going crazy
ไอ ก็อท มาย ยัง นิกงา โกอิ้ง คเรสิ
Masked up n*gga everyday
แมสค อั๊พ นิกงา เอวี่เดย์
Got the sharp stick with me everyday
ก็อท ชาร์พ สทิ๊ค วิธ มี เอวี่เดย์
Half a pound in the ash tray
ฮาล์ฟ อะ.-เพานด อิน แอช ทเร
Burn it down n*gga while I wait
เบิร์น อิท เดาน นิกงา ไวล์ ไอ เว้ท
Burn it down on good drink
เบิร์น อิท เดาน ออน กู๊ด ดริ๊งค
On good drink, on good drink
ออน กู๊ด ดริ๊งค , ออน กู๊ด ดริ๊งค
Money long get your money long
มั๊นนี่ ลอง เก็ท ยุร มั๊นนี่ ลอง
Get these yellow diamonds I ain’t had to call
เก็ท ฑิส เย๊ลโล่ว ได๊ม่อนดํ ไอ เอน ที แฮ็ด ทู คอลลํ
Ridin’ low like an esse
ริดอิน โลว ไล๊ค เอสซี
Getting doped up that’s everyday
เกดดดิ้ง โดพ อั๊พ แด้ท เอส เอวี่เดย์
Hermes on me every day
เฮอมิส ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
Keep some Cartier on me every day
คี๊พ ซัม คาร์ดีเอ ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
F*ck a b*tch in a big way
ฟัค อะ.-บิช อิน อะ.-บิ๊ก เวย์
And I hit her right on the staircase
แอนด์ ไอ ฮิท เฮอ ไร๊ท ออน สเตียเคส
Hit that mouth I go bareface
ฮิท แด้ท เม๊าธ ไอ โก แบเฟส
When I’m in that mouth I go bareface
เว็น ไอ เอ็ม อิน แด้ท เม๊าธ ไอ โก แบเฟส
Pain pills took a double dose
เพน พิลล์ ทุค อะ.-ดั๊บเบิ้ล โดซ
Gotta bank roll with some iron on me
กอททะ แบ๊งค โรลล วิธ ซัม ไอ๊อ้อน ออน มี
They told you I was real, real n*gga
เด โทลด ยู ไอ วอส เรียล , เรียล นิกงา
They wasn’t lying on me
เด วอสซึ้น ที ลายยิง ออน มี
I get better and better with time don’t I?
ไอ เก็ท เบ๊ทเท่อร์ แอนด์ เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์ ด๊อน ที ไอ ?
Drinking codeine like wine don’t I?
ดริงคิง โคดีน ไล๊ค ไวน์ ด๊อน ที ไอ ?
Step on the scene, got diamonds on me
สเท็พ ออน ซีน , ก็อท ได๊ม่อนดํ ออน มี
It’s a dirty game, n*gga dying in it
อิท เอส อะ.-เดอทิ เกม , นิกงา ไดอิง อิน อิท
The black range got a rind in it
แบล๊ค เร๊นจ ก็อท อะ.-ไรนด อิน อิท
Hit her throat then dive in it
ฮิท เฮอ โธร๊ท เด็น ไดฝ อิน อิท
Flip an officer, switch sides in it
ฟลิพ อ็อฟฟิสเซอะ , สวิทช์ ไซด์ อิน อิท
N*ggas switching sides, they some pie n*ggas
นิกงา กำลังสวิทช์ ไซด์ , เด ซัม ไพ นิกงา
Thank god they ain’t my n*ggas
แธ๊งค์ ก๊อด เด เอน ที มาย นิกงา
Stacked tall like I’m hiding it
ซแท็ค ทอลล์ ไล๊ค ไอ เอ็ม ไฮดิง อิท
Steal a car use for Friday night
สทีล อะ.-คารํ ยู๊ส ฟอร์ ฟไรดิ ไน๊ท
To hotbox at the ride in
ทู ฮิตบ็อก แอ็ท ไรด์ อิน
Fire coups now I ride in it
ไฟเออะร คู๊พ นาว ไอ ไรด์ อิน อิท
Jimmy Choo I just vibe in ’em
จิมมี่ ช ไอ จั๊สท วายพฺ อิน เอ็ม
I don’t dab in ’em I just vibe in ’em
ไอ ด๊อน ที แด็บ อิน เอ็ม ไอ จั๊สท วายพฺ อิน เอ็ม
Boss n*gga with a vibe with him
บอส นิกงา วิธ อะ.-วายพฺ วิธ ฮิม
I ain’t never tryna be a side n*gga
ไอ เอน ที เน๊เฝ่อร์ ทายนา บี อะ.-ไซด์ นิกงา
Never tryna be a crap n*gga
เน๊เฝ่อร์ ทายนา บี อะ.-แครพ นิกงา
Take a champagne bath n*gga
เท้ค อะ.-แฌ็มเพน บ๊าทร นิกงา
Take a real champagne bath n*gga
เท้ค อะ.-เรียล แฌ็มเพน บ๊าทร นิกงา
You can hit him with that yopper now
ยู แคน ฮิท ฮิม วิธ แด้ท ย็อปเปอ นาว
I’mma gon’ hit her and pay the tab n*gga
ไอ เอ็มม่า ก็อน ฮิท เฮอ แอนด์ เพย์ แท็บ นิกงา
You the one talking down with ’em
ยู วัน ทอคอิง เดาน วิธ เอ็ม
When a n*gga turn around, tryna stab n*ggas
เว็น อะ.-นิกงา เทิร์น อะราวนฺดฺ , ทายนา ซแท็บ นิกงา
Laying low in a Maybach
เลยิง โลว อิน อะ.-เมบากคฺ
Spraying at you like an Arab
กำลังสเพรย์ แอ็ท ยู ไล๊ค แอแร็บ
Streets having you going crazy
สทรีท แฮฝวิ่ง ยู โกอิ้ง คเรสิ
I got my young n*ggas going crazy
ไอ ก็อท มาย ยัง นิกงา โกอิ้ง คเรสิ
Masked up n*gga everyday
แมสค อั๊พ นิกงา เอวี่เดย์
Got the sharp stick with me everyday
ก็อท ชาร์พ สทิ๊ค วิธ มี เอวี่เดย์
Half a pound in the ash tray
ฮาล์ฟ อะ.-เพานด อิน แอช ทเร
Burn it down n*gga while I wait
เบิร์น อิท เดาน นิกงา ไวล์ ไอ เว้ท
Burn it down on good drink
เบิร์น อิท เดาน ออน กู๊ด ดริ๊งค
On good drink, on good drink
ออน กู๊ด ดริ๊งค , ออน กู๊ด ดริ๊งค
Money long get your money long
มั๊นนี่ ลอง เก็ท ยุร มั๊นนี่ ลอง
Get these yellow diamonds I ain’t had to call
เก็ท ฑิส เย๊ลโล่ว ได๊ม่อนดํ ไอ เอน ที แฮ็ด ทู คอลลํ
Ridin’ low like an esse
ริดอิน โลว ไล๊ค เอสซี
Getting doped up that’s everyday
เกดดดิ้ง โดพ อั๊พ แด้ท เอส เอวี่เดย์
Hermes on me every day
เฮอมิส ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
Keep some Cartier on me every day
คี๊พ ซัม คาร์ดีเอ ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
Styrofoams in the Phantom on me
สแตลี่ฟอมัส อิน แฟนทัม ออน มี
Few racks with a hammer on me
ฟิว แร็ค วิธ อะ.-แฮ๊มเมอร์ ออน มี
Gotta move around cause them cameras on me
กอททะ มู๊ฝ อะราวนฺดฺ ค๊อส เด็ม แค๊เมร่า ออน มี
Gotta keep it cool when them cameras on me
กอททะ คี๊พ อิท คูล เว็น เด็ม แค๊เมร่า ออน มี
Live and learn and I’m still going
ไล้ฝ แอนด์ เลิร์น แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล โกอิ้ง
Money burn and I’m still going
มั๊นนี่ เบิร์น แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล โกอิ้ง
Count it up and I’m still going
เค้าทํ อิท อั๊พ แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล โกอิ้ง
I just count it up and I’m still going
ไอ จั๊สท เค้าทํ อิท อั๊พ แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล โกอิ้ง
High-tech and I’m still pouring
ไฮฮ -ทิค แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล กำลังพาว
Got high-tech and I’m still pouring
ก็อท ไฮฮ -ทิค แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล กำลังพาว
Designer-signer man it’s all on me
ดิไสนเนอะ -ซิงเกอร์ แมน อิท เอส ออล ออน มี
I got fathers diamonds and they all on me
ไอ ก็อท ฟ๊าเท่อร ได๊ม่อนดํ แอนด์ เด ออล ออน มี
Real cash n*gga ball with it
เรียล แค๊ช นิกงา บอล วิธ อิท
Gotta bend over in the stall in it
กอททะ เบ็นด โอ๊เฝ่อร อิน ซทอล อิน อิท
I’mma rich n*gga so I fall in it
ไอ เอ็มม่า ริ๊ช นิกงา โซ ไอ ฟอลล์ อิน อิท
Really it ain’t none of y’all business
ริแอ็ลลิ อิท เอน ที นัน อ็อฝ วาย ออล บีสเน็ซ
D*ck, she stand tall in it
ดิก , ชี สแทนด์ ทอลล์ อิน อิท
Flip her on her stomach then crawl in it
ฟลิพ เฮอ ออน เฮอ สโท๊มัช เด็น ครอล อิน อิท
Pocket bands have a ball with ’em
พ๊อคเค่ท แบนด์ แฮ็ฝ อะ.-บอล วิธ เอ็ม
Percocets have a ball with ’em
เพอกัสเซ็ด แฮ็ฝ อะ.-บอล วิธ เอ็ม
Pouring up act a dog with it
กำลังพาว อั๊พ แอ๊คท อะ.-ด้อกก วิธ อิท
Taliban game AK, big rings like MJ
ทาลิบัน เกม เอเค, บิ๊ก ริง ไล๊ค เอ็มเจ
Audemar with a big face
อูดีมา วิธ อะ.-บิ๊ก เฟซ
Laying low in a Maybach
เลยิง โลว อิน อะ.-เมบากคฺ
Spraying at you like an Arab
กำลังสเพรย์ แอ็ท ยู ไล๊ค แอแร็บ
Streets having you going crazy
สทรีท แฮฝวิ่ง ยู โกอิ้ง คเรสิ
I got my young n*ggas going crazy
ไอ ก็อท มาย ยัง นิกงา โกอิ้ง คเรสิ
Masked up n*gga everyday
แมสค อั๊พ นิกงา เอวี่เดย์
Got the sharp stick with me everyday
ก็อท ชาร์พ สทิ๊ค วิธ มี เอวี่เดย์
Half a pound in the ash tray
ฮาล์ฟ อะ.-เพานด อิน แอช ทเร
Burn it down n*gga while I wait
เบิร์น อิท เดาน นิกงา ไวล์ ไอ เว้ท
Burn it down on good drink
เบิร์น อิท เดาน ออน กู๊ด ดริ๊งค
On good drink, on good drink
ออน กู๊ด ดริ๊งค , ออน กู๊ด ดริ๊งค
Money long get your money long
มั๊นนี่ ลอง เก็ท ยุร มั๊นนี่ ลอง
Get these yellow diamonds I ain’t had to call
เก็ท ฑิส เย๊ลโล่ว ได๊ม่อนดํ ไอ เอน ที แฮ็ด ทู คอลลํ
Ridin’ low like an esse
ริดอิน โลว ไล๊ค เอสซี
Getting doped up that’s everyday
เกดดดิ้ง โดพ อั๊พ แด้ท เอส เอวี่เดย์
Hermes on me every day
เฮอมิส ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
Keep some Cartier on me every day
คี๊พ ซัม คาร์ดีเอ ออน มี เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
Never tryna be a side n*gga
เน๊เฝ่อร์ ทายนา บี อะ.-ไซด์ นิกงา
Never tryna be a crap n*gga
เน๊เฝ่อร์ ทายนา บี อะ.-แครพ นิกงา
Take a champagne bath n*gga
เท้ค อะ.-แฌ็มเพน บ๊าทร นิกงา
Take a real champagne bath n*gga
เท้ค อะ.-เรียล แฌ็มเพน บ๊าทร นิกงา
You can hit him with that yopper now
ยู แคน ฮิท ฮิม วิธ แด้ท ย็อปเปอ นาว
I’mma gon’ hit her and pay the tab n*gga
ไอ เอ็มม่า ก็อน ฮิท เฮอ แอนด์ เพย์ แท็บ นิกงา
You the one talking down with ’em
ยู วัน ทอคอิง เดาน วิธ เอ็ม
When a n*gga turn around, tryna stab n*ggas
เว็น อะ.-นิกงา เทิร์น อะราวนฺดฺ , ทายนา ซแท็บ นิกงา

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maybach คำอ่านไทย Future

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น