เนื้อเพลง Lil Haiti Baby คำอ่านไทย Future

lil-haiti-baby-future

Yeah, yeah
ย่า , ย่า
It’s that EVOL, ah
อิ๊ส แด้ท อีโวว, อา
You understand me?
ยู อั๊นเด้อรสแทนด มี ?


I bagged this bad b*tch, it was nothing to get her
ไอ แบกเก็ด ดิส แบ้ด บิช , อิท วอส นอตติง ทู เก็ท เฮอ
You want a whole brick? Oh it’s nothing to get ’em
ยู ว้อนท อะ.-โฮล บริ๊ค ?โอ อิ๊ส นอตติง ทู เก็ท ‘อิม
Oh, you want diamonds like this? It wasn’t nothing to get ’em
โอ , ยู ว้อนท ได๊ม่อนดํ ไล๊ค ดิส ?อิท ว๊อสสึน นอตติง ทู เก็ท ‘อิม
I had to focus, then it wasn’t nothing to get ’em
ไอ แฮ็ด ทู โฟ๊คัส , เด็น อิท ว๊อสสึน นอตติง ทู เก็ท ‘อิม


Hey, thirty thousand on a watch, I swear thank God I’m ballin’
เฮ , เธอทิ เธ๊าซั่นด ออน อะ.-ว๊อทช , ไอ สแวร์ แธ๊งค์ ก๊อด เอม บาลิน’
Feds watching on my spot, they say somebody called ’em
เฟ็ด วัทชิง ออน มาย สพอท , เด เซย์ ซัมบอดี้ คอลลํ ‘อิม
Hottest n*gga in the streets, they see my Audemars
ฮอทเดว นิกงา อิน สทรีท , เด ซี มาย อูเดม่า
Hottest n*gga in the streets, three thousands grams of shoo
ฮอทเดว นิกงา อิน สทรีท , ทรี เธ๊าซั่นด กแร็ม อ็อฝ ฌู
Boston, Georgia, I’m with that game, you got that girl that blow
บอซตัน , จอร์จา , เอม วิธ แด้ท เกม , ยู ก็อท แด้ท เกิร์ล แด้ท โบลว์
Oh, you want my life, that’s la famil, that’s all I know
โอ , ยู ว้อนท มาย ไล๊ฟ , แด้ท เอส ลา แฟมอล, แด้ท เอส ออล ไอ โนว์
Catch me pissing out the codeine from the night before
แค็ทช มี พิซซิง เอ๊าท โคดีน ฟรอม ไน๊ท บีฟอร์
This for Khaled, this for n*ggas ’round the Ace and bottles
ดิส ฟอร์ คอลเล็ต, ดิส ฟอร์ นิกงา ‘ราว เอซ แอนด์ บ๊อทเทิ่ล
This for G-rod, C-Rod, all these n*ggas banging B’s
ดิส ฟอร์ จี -ร็อด , ซี -ร็อด , ออล ฑิส นิกงา กำลังแบง นีส
This the greatest story never told, you gotta see it
ดิส เกสเดด สท๊อรี่ เน๊เฝ่อร์ โทลด , ยู กอททะ ซี อิท
I, I got some names but I ain’t gon’ never drop ’em
ไอ , ไอ ก็อท ซัม เนม บั๊ท ไอ เอน กอน’ เน๊เฝ่อร์ ดรอพ ‘อิม
Aye, she say my name but she won’t ever drop me
ไอ , ชี เซย์ มาย เนม บั๊ท ชี โวน เอ๊เฝ่อร์ ดรอพ มี


You want an R&B chick, shawty it ain’t nothin’ to get her
ยู ว้อนท อาร์ &บี ชิค , ชาวดี้ อิท เอน น็อตเตีน’ ทู เก็ท เฮอ
You want to run around the town, well it ain’t nothin’ to get her
ยู ว้อนท ทู รัน อะราวนฺดฺ ทาวน์ , เวลล อิท เอน น็อตเตีน’ ทู เก็ท เฮอ
You want to drive around in that Rolls, you know it ain’t nothin’ to get her
ยู ว้อนท ทู ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ อิน แด้ท โรลล , ยู โนว์ อิท เอน น็อตเตีน’ ทู เก็ท เฮอ
You know that I’m gonna make homies ride for me, it ain’t nothin’ to get ’em
ยู โนว์ แด้ท เอม กอนนะ เม้ค โฮมี ไรด์ ฟอร์ มี , อิท เอน น็อตเตีน’ ทู เก็ท ‘อิม


We throwed away that money cause that mula swole
วี โธรว์ อะเวย์ แด้ท มั๊นนี่ ค๊อส แด้ท มูล่า สโวว
I throw that grams of bar, I’m servin’ in the cold
ไอ โธรว์ แด้ท กแร็ม อ็อฝ บาร์ , เอม เซออิน’ อิน โคลด์
Got fifty eight grams of bar, we servin’ up here?
ก็อท ฟีฟทิ เอท กแร็ม อ็อฝ บาร์ , วี เซออิน’ อั๊พ เฮียร ?
They say they got Magnolia, shawty bangin’ either
เด เซย์ เด ก็อท แม็กโนเลียะ , ชาวดี้ บันจิน’ ไอ๊เทร่อ
They trapped out Angola, they was out the NOLA
เด แทร๊พ เอ๊าท อัลโกล่า, เด วอส เอ๊าท โนล่า
Then f*ck around and then know you, got to be a cobra
เด็น ฟัค อะราวนฺดฺ แอนด์ เด็น โนว์ ยู , ก็อท ทู บี อะ.-ค๊อบร้า
They cooped up with that yola, not that good coke cola
เด คูพ อั๊พ วิธ แด้ท โยล่า, น็อท แด้ท กู๊ด โคค โคละ
I f*cked around and showed them that my heart is colder
ไอ ฟัค อะราวนฺดฺ แอนด์ โชว์ เด็ม แด้ท มาย ฮาร์ท อิส โคลเดอ
My water whippin’ issues now we packin pistols
มาย ว๊อเท่อร วิปอิน’ อิ๊ชชู่ นาว วี แพคกิน พิ๊สท่อล
They packin’ gats and lots these n*ggas sending missiles
เด แพ็กอิน’ แกท แอนด์ ล็อท ฑิส นิกงา เซนดิ้ง มีซซิล
They say they hate the kid, the kid was getting’ mula
เด เซย์ เด เฮท คิด , คิด วอส เก็ตติง’ มูล่า
You wanna ask around, then you can ask my jeweler
ยู วอนนา อาสคฺ อะราวนฺดฺ , เด็น ยู แคน อาสคฺ มาย จูเอ็ลเลอะ


Bodies came around, he shot ’em on a bike
บอดีสฺ เคม อะราวนฺดฺ , ฮี ฌ็อท ‘อิม ออน อะ.-ไบค
Oh he poppin’ wheelies, a lil Haiti baby
โอ ฮี เพ็บอิน’ วีลีส, อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Oh they say that n*gga he just a lil Haiti baby
โอ เด เซย์ แด้ท นิกงา ฮี จั๊สท อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Oh they say that boy he just a lil Haiti baby
โอ เด เซย์ แด้ท บอย ฮี จั๊สท อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Shoot in broad day, he shoot in broad day
ชู๊ท อิน บรอด เดย์ , ฮี ชู๊ท อิน บรอด เดย์
Shot the whole window up in broad day
ฌ็อท โฮล วิ๊นโด้ว อั๊พ อิน บรอด เดย์
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้


Dumping down the pills, I feel my head explodin’
ดัมปิง เดาน พิลล์ , ไอ ฟีล มาย เฮด เอ็กโพดิน’
Roll a pound of dope, I gotta keep on smokin’
โรลล อะ.-เพานด อ็อฝ โดพ , ไอ กอททะ คี๊พ ออน สโมกิน’
Money comin’ in, we ain’t gon’ never spend it
มั๊นนี่ คอมอิน’ อิน , วี เอน กอน’ เน๊เฝ่อร์ สเพ็นด อิท
Ten thousand bags of kush, we ain’t gon’ never listen
เท็น เธ๊าซั่นด แบ๊ก อ็อฝ ครูช , วี เอน กอน’ เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น
I just wanna be there for my n*gga, woo
ไอ จั๊สท วอนนา บี แดร์ ฟอร์ มาย นิกงา , วู
I just wanna go back to the Bentley store
ไอ จั๊สท วอนนา โก แบ็ค ทู เบนลี่ สโทร์
I just wanna go back to the Lamb’ store
ไอ จั๊สท วอนนา โก แบ็ค ทู แล๊ม’ สโทร์
I just wanna buy another Rover though
ไอ จั๊สท วอนนา บาย อะน๊าเทร่อร์ โรฝเออะ โธ
I just wanna get back on a yacht tomorrow
ไอ จั๊สท วอนนา เก็ท แบ็ค ออน อะ.-ย็อท ทูม๊อโร่ว
I just wanna buy another spot tomorrow
ไอ จั๊สท วอนนา บาย อะน๊าเทร่อร์ สพอท ทูม๊อโร่ว
All this money comin’ in, can’t never spend it
ออล ดิส มั๊นนี่ คอมอิน’ อิน , แค๊น เน๊เฝ่อร์ สเพ็นด อิท
I swear, all this money comin’ in, we’re still winnin’
ไอ สแวร์ , ออล ดิส มั๊นนี่ คอมอิน’ อิน , เวียอา สทิลล วินนิน’
Shoot in broad day, shoot in broad day
ชู๊ท อิน บรอด เดย์ , ชู๊ท อิน บรอด เดย์
Shot the whole window up in broad day
ฌ็อท โฮล วิ๊นโด้ว อั๊พ อิน บรอด เดย์
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้


Coke in all the cars, we ain’t got no facade
โคค อิน ออล คารํ , วี เอน ก็อท โน ฟะซาด
Pull up in that ‘Rari, we don’t know facade
พูลล อั๊พ อิน แด้ท ‘ลาลิ, วี ด๊อน โนว์ ฟะซาด
Pull up with that yappa, it wasn’t no facade
พูลล อั๊พ วิธ แด้ท แยบป้า, อิท ว๊อสสึน โน ฟะซาด
Lettin’ off all the rounds, it wasn’t just no facade
เล็ททิน’ ออฟฟ ออล ราวนด , อิท ว๊อสสึน จั๊สท โน ฟะซาด


Bodies came around, he shot ’em on a bike
บอดีสฺ เคม อะราวนฺดฺ , ฮี ฌ็อท ‘อิม ออน อะ.-ไบค
Oh he poppin’ wheelies, he a lil Haiti baby
โอ ฮี เพ็บอิน’ วีลีส, ฮี อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Oh they say that n*gga, he a lil Haiti baby
โอ เด เซย์ แด้ท นิกงา , ฮี อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Oh they say that boy, he a lil Haiti baby
โอ เด เซย์ แด้ท บอย , ฮี อะ.-ลิล เฮดิ เบ๊บี้
Shoot in broad day, he shoot in broad day
ชู๊ท อิน บรอด เดย์ , ฮี ชู๊ท อิน บรอด เดย์
Shot the whole window up in broad day
ฌ็อท โฮล วิ๊นโด้ว อั๊พ อิน บรอด เดย์
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้
Oh that’s that lil Haiti baby, Haiti baby
โอ แด๊สอิส แด้ท ลิล เฮดิ เบ๊บี้ , เฮดิ เบ๊บี้


Dumpin’ back these pills, I feel my head explodin’
ดั๊มอิน’ แบ็ค ฑิส พิลล์ , ไอ ฟีล มาย เฮด เอ็กโพดิน’
Jumpin’ out these whips, we ain’t on no facade
จัมอิน’ เอ๊าท ฑิส ฮวิพ , วี เอน ออน โน ฟะซาด
Pull up in that ‘Rari, ain’t no no Facade
พูลล อั๊พ อิน แด้ท ‘ลาลิ, เอน โน โน ฟะซาด
Pull up in that ‘Rari, ain’t no no Facade
พูลล อั๊พ อิน แด้ท ‘ลาลิ, เอน โน โน ฟะซาด
Shoot in broad day, he shoot in broad day
ชู๊ท อิน บรอด เดย์ , ฮี ชู๊ท อิน บรอด เดย์
Shot the whole window up in broad day
ฌ็อท โฮล วิ๊นโด้ว อั๊พ อิน บรอด เดย์


EVOL
อีโวว

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lil Haiti Baby คำอ่านไทย Future

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น