เนื้อเพลง Purple Coming in คำอ่านไทย Future And DJ Esco

purple-coming-in-future-and-dj-esco

[Hook:]
[ฮุ๊ค :]
Coming in, coming in, coming in
คัมอิง อิน , คัมอิง อิน , คัมอิง อิน
I’m good on that yola, yola, I’m good with that yola, yola
ไอ เอ็ม กู๊ด ออน แด้ท โยล่า, โยล่า, ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท โยล่า, โยล่า
I’m good with that red and yellow, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท เร้ด แอนด์ เย๊ลโล่ว , นิกก้า
I’m good with that red and yellow, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท เร้ด แอนด์ เย๊ลโล่ว , นิกก้า
Purple be coming in
เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน
We got that purp coming in, we got that purp coming in
วี ก็อท แด้ท เพิบ คัมอิง อิน , วี ก็อท แด้ท เพิบ คัมอิง อิน
The purple be coming in, purple, purple, purp, purp
เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน , เพ๊อร์เพิ่ล , เพ๊อร์เพิ่ล , เพิบ, เพิบ
[Bridge:]
[บริดจ :]
I’m good with that yola, yola, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท โยล่า, โยล่า, นิกก้า
I’m good with that yellow and red, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท เย๊ลโล่ว แอนด์ เร้ด , นิกก้า
I’m good with that yellow and red, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท เย๊ลโล่ว แอนด์ เร้ด , นิกก้า
I’m good with that yellow and red, n*gga
ไอ เอ็ม กู๊ด วิธ แด้ท เย๊ลโล่ว แอนด์ เร้ด , นิกก้า
That purple be coming in, that purple be coming in
แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน , แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน
That purple be coming in, that purple be coming in
แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน , แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน
That purple be coming in
แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล บี คัมอิง อิน
I poured up a dirty Sprite again
ไอ พาว อั๊พ อะ.-เดอทิ ซพไรท อะเกน
I pop on these Percs and Vicodins
ไอ พ็อพ ออน ฑิส เพิก แอนด์ วิโคดิน
They check on that check like a Yeezy
เด เช็ค ออน แด้ท เช็ค ไล๊ค อะ.-วีซี
Came from straight out them trenches, they greasy
เคม ฟรอม สเทร๊ท เอ๊าท เด็ม แทรนชิด, เด กรีซอิ
F*ck a b*tch on that sh*t, I don’t need her
ฟัต อะ.-บีท ออน แด้ท ชิท , ไอ ด๊อน ที นี๊ด เฮอ
Fell in love with that drank and I need it
เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ แด้ท ดแร็งค แอนด์ ไอ นี๊ด อิท
I sip out my cup and I need it
ไอ ซิพ เอ๊าท มาย คัพ แอนด์ ไอ นี๊ด อิท
I grew up in the red and I seized it
ไอ กรู อั๊พ อิน เร้ด แอนด์ ไอ ซี๊ซ อิท
Sip the four of that ‘tuss out in Cleveland
ซิพ โฟ อ็อฝ แด้ท ทูส เอ๊าท อิน คลีฟแลนด์
They can’t blame me for takin’ these doses
เด แคน ที เบลม มี ฟอร์ ทอคกิ่น ฑิส โดซ
Pour that raw out, the pint in the fanta
พาว แด้ท รอว์ เอ๊าท , ไพนท อิน แฟนต้า
Tryna dodge all these scandalous heathens
ทายนา ด็อจ ออล ฑิส ซแคนแดะลัซ ฮีเฑ็น
They never gone doubt me, now they believe me
เด เน๊เฝ่อร์ กอน เดาท มี , นาว เด บีลี๊ฝ มี
They try to forget about me now I’m kinging
เด ธราย ทู ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี นาว ไอ เอ็ม คิงอิง
The greatest story ever told
เกสเดด สท๊อรี่ เอ๊เฝ่อร์ โทลด
These pretty hoes gettin’ exposed
ฑิส พริ๊ทที่ โฮ เกดดิน เอ็กซโพส
Got my styrofoam in my hand
ก็อท มาย สไตโลโฟม อิน มาย แฮนด์
F*ck all these bands up
ฟัต ออล ฑิส แบนด์ อั๊พ
[Hook]
[ฮุ๊ค ]
[Bridge]
[บริดจ ]
Walk into Barney’s I’m drinkin’ on yolo
ว๊อล์ค อิ๊นทู บาร์นี่ ไอ เอ็ม ดริงคิน ออน โยโล
Valet the photo, a hundred at the door
แฝลเอ็ท โฟโท , อะ.-ฮั๊นเดร็ด แอ็ท ดอร์
I speak the lingo, they go by the limo
ไอ สพี๊ค ลีงโก , เด โก บาย ลิมโม
F*ck you lil n*gga, I’mma fill up arenas
ฟัต ยู ลิล นิกก้า, ไอ เอ็มม่า ฟิลล อั๊พ อารี๊น่า
Washin’ the money at the cleaners, it’s dirty
วัสชิน มั๊นนี่ แอ็ท คลีนเนอร์สฺ , อิท เอส เดอทิ
You drink out my cup and it’s dirty, I come from the dirty
ยู ดริ๊งค เอ๊าท มาย คัพ แอนด์ อิท เอส เดอทิ , ไอ คัม ฟรอม เดอทิ
You drink out this cup and it’s dirty
ยู ดริ๊งค เอ๊าท ดิส คัพ แอนด์ อิท เอส เดอทิ
I got codeine in my bladder
ไอ ก็อท โคดีน อิน มาย บแลดเดอะ
I get it in like a real one
ไอ เก็ท อิท อิน ไล๊ค อะ.-เรียล วัน
You whip in a Benz and they feel you
ยู ฮวิพ อิน อะ.-เบนซฺ แอนด์ เด ฟีล ยู
It’s too much finnessin’ you feel me?
อิท เอส ทู มัช ฟินนิซึน ยู ฟีล มี ?
I went at that money, no supervision
ไอ เว็นท แอ็ท แด้ท มั๊นนี่ , โน ซยูเพอะฝีฉอัน
They love me today, they gone really feel me
เด ลัฝ มี ทูเดย์ , เด กอน ริแอ็ลลิ ฟีล มี
I see how they act when they playin’ dirty
ไอ ซี ฮาว เด แอ๊คท เว็น เด เพลย์ยิน เดอทิ
Forgivin’ me, never forgivin’ me
โฟกิวิน มี , เน๊เฝ่อร์ โฟกิวิน มี
I know that paper gone be there, it stack it
ไอ โนว์ แด้ท เพ๊เพ่อร์ กอน บี แดร์ , อิท ซแท็ค อิท
A monster, a beast uncorrupted, a savage
อะ.-ม๊อนสเท่อร์ , อะ.-บี๊สท อันคอลับเต็ด, อะ.-แซเหวจ
And 20’s, Sting gotta have it
แอนด์ 20เอส , สทิง กอททะ แฮ็ฝ อิท
That baby wants a Saleen, she can have it
แด้ท เบ๊บี้ ว้อนท อะ.-ซาลีน, ชี แคน แฮ็ฝ อิท
Pay three for that purple, if you want it, you get it
เพย์ ทรี ฟอร์ แด้ท เพ๊อร์เพิ่ล , อิ๊ฟ ยู ว้อนท อิท , ยู เก็ท อิท
Two dollars a drink, on that purp you can get it
ทู ดอลเลอะ อะ.-ดริ๊งค , ออน แด้ท พ็อบ ยู แคน เก็ท อิท
F*ck on me, s*ck on me, baby lets pour up
ฟัต ออน มี , ฟัค ออน มี , เบ๊บี้ เล็ท พาว อั๊พ
F*ck on me, s*ck on me, baby lets pour up
ฟัต ออน มี , ฟัค ออน มี , เบ๊บี้ เล็ท พาว อั๊พ
[Hook]
[ฮุ๊ค ]
[Bridge]
[บริดจ ]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Purple Coming in คำอ่านไทย Future And DJ Esco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น