เนื้อเพลง Last Resort คำอ่านไทย Papa Roach

Cut my life into pieces
(คัท ไม ไลฟ อีนทุ พีซ)
This is my last resort,
(ที ซิส ไม ลาซท ริสอท ,)
Suffocation, no breathing
(ซัฟโฟะเคฌัน , โน บรีสดิง)
Don’t give a fuck if I cut my arm bleeding
(ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค อิฟ ฟาย คัท ไม อาม บรีดดิ้ง)
This is my last resort,
(ที ซิส ไม ลาซท ริสอท ,)

Cut my life into pieces
(คัท ไม ไลฟ อีนทุ พีซ)
I’ve reached my last resort,
(อิฝ รีช ไม ลาซท ริสอท ,)
Suffocation, no breathing
(ซัฟโฟะเคฌัน , โน บรีสดิง)
Don’t give a fuck if I cut my arm bleeding
(ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค อิฟ ฟาย คัท ไม อาม บรีดดิ้ง)
Do you even care if I die bleeding?
(ดู ยู อีเฝ็น แค อิฟ ฟาย ได บรีดดิ้ง)

Would it be wrong, would it be right?
(วูด ดิท บี ร็อง , วูด ดิท บี ไรท)
If I took my life tonight,
(อิฟ ฟาย ทุค ไม ไลฟ ทุไนท ,)
Chances are that I might
(ชานซ แซร์ แดท ไอ ไมท)
Mutilation out of sight
(มยูทิเลฌัน เอาท อ็อฝ ไซท)
And I’m contemplating suicide
(แอ็นด แอม คอนเอมพลีดิง ซยูอิไซด)

‘Cause I’m losing my sight, losing my mind
(คอส แอม โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)
Losing my sight, losing my mind
(โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)

I never realized I was spread too thin
(ไอ เนฝเออะ รีแอะไลส ดาย วอส ซพเร็ด ทู ธิน)
‘Til it was too late and I was empty within
(ทิล อิท วอส ทู เลท แอ็นด ดาย วอส เอมทิ วิฑีน)
Hungry, feeding on chaos and living in sin
(ฮังกริ , ฟรีดดิง ออน เคอ็อซ แซน ลีฝอิง อิน ซิน)
Downward spiral, where do I begin?
(เดานเวิด ซไพแร็ล , ฮแว ดู ไอ บีกีน)

It all started when I lost my mother
(อิท ดอร์ ซทาท ฮเว็น นาย ล็อซท ไม ม๊าเธ่อร์)
No love for myself and no love for another
(โน ลัฝ ฟอ ไมเซลฟ แอ็นด โน ลัฝ ฟอ แอะนัธเออะ)
Searching to find a love upon a higher level
(เซิชอิง ทู ไฟนด อะ ลัฝ อุพอน อะ ไฮเออะ เลฟเอ็ล)
Finding nothing but questions and devils
(ไฟนดิง นัธอิง บัท คเวซชัน แซน เด๊ฝิ้ล)

‘Cause I’m losing my sight, losing my mind
(คอส แอม โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)
Losing my sight, losing my mind
(โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)

Nothing’s alright, nothing is fine
(นัธอิง ออลไร๊ท , นัธอิง อีส ไฟน)

I’m running and I’m crying
(แอม รันนิง แอ็นด แอม คไรอิง)
I’m crying [4x]
(แอม คไรอิง [ 4x ])
I can’t go on living this way
(ไอ แค็นท โก ออน ลีฝอิง ที เว)

Cut my life into pieces
(คัท ไม ไลฟ อีนทุ พีซ)
This is my last resort,
(ที ซิส ไม ลาซท ริสอท ,)
Suffocation, no breathing
(ซัฟโฟะเคฌัน , โน บรีสดิง)
Don’t give a fuck if I cut my arm bleeding
(ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค อิฟ ฟาย คัท ไม อาม บรีดดิ้ง)

Would it be wrong, would it be right?
(วูด ดิท บี ร็อง , วูด ดิท บี ไรท)
If I took my life tonight,
(อิฟ ฟาย ทุค ไม ไลฟ ทุไนท ,)
Chances are that I might
(ชานซ แซร์ แดท ไอ ไมท)
Mutilation out of sight
(มยูทิเลฌัน เอาท อ็อฝ ไซท)
And I’m contemplating suicide
(แอ็นด แอม คอนเอมพลีดิง ซยูอิไซด)

‘Cause I’m losing my sight, losing my mind
(คอส แอม โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)
Losing my sight, losing my mind
(โรซิง ไม ไซท , โรซิง ไม ไมนด)
Wish somebody would tell me I’m fine
(วิฌ ซัมบอดี้ วูด เท็ล มี แอม ไฟน)

Nothing’s alright, nothing is fine
(นัธอิง ออลไร๊ท , นัธอิง อีส ไฟน)

I’m running and I’m crying
(แอม รันนิง แอ็นด แอม คไรอิง)
I can’t go on living this way
(ไอ แค็นท โก ออน ลีฝอิง ที เว)

Can’t go on, living this way, nothing’s alright
(แค็นท โก ออน , ลีฝอิง ที เว , นัธอิง ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Resort คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น