เนื้อเพลง No Compadre คำอ่านไทย Future And DJ Esco

no-compadre-future-and-dj-esco

[Hook:]
[ฮุ๊ค :]
Mi no compadre [x7]
มี โน ตอมพาดี [x7]
Me no, me no compadre
มี โน , มี โน ตอมพาดี


My seats on some reptile
มาย ซีท ออน ซัม เร็พไทล์
You n*ggas ain’t reptiles
ยู นิกแกส เอน ที เร็พไทล์
I come with a lot of power
ไอ คัม วิธ อะ.-ล็อท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์
I come with the Aquafina
ไอ คัม วิธ อควาฟินา
You hang on my naked married finger
ยู แฮง ออน มาย แน็ค แมริด ฟิ๊งเก้อร
I came with the chicken, I came exquisite
ไอ เคม วิธ ชีคเค็น , ไอ เคม เอคซควิสิท
I wish me the check on my transportation
ไอ วิ๊ช มี เช็ค ออน มาย ทแรนสโพะเทฌัน
We came from this section [?]
วี เคม ฟรอม ดิส เซ๊คชั่น [?]
See what I do when I came through faded
ซี ว๊อท ไอ ดู เว็น ไอ เคม ทรู แฟ็ด
All of these n*ggas they gang related
ออล อ็อฝ ฑิส นิกแกส เด แก๊ง รีเหลท
Drug related got me walkin’, pacin’
ดรัก รีเหลท ก็อท มี วอคกิน , พาซิน
Peakin’ out the window like a Kujo
พี๊คิน เอ๊าท วิ๊นโด้ว ไล๊ค อะ.-คูโจ
See some real n*ggas gettin’ dirty
ซี ซัม เรียล นิกแกส เกดดิน เดอทิ
Seen a p*ssy n*gga get some recognition
ซีน อะ.-พ็อซซี่ นิกก้า เก็ท ซัม เรค็อกนีฌอัน
20 racks inside of n*ggas b*tches
20 แร็ค อิ๊นไซด์ อ็อฝ นิกแกส บิสเช็ด
20 bricks’ll have a n*gga twitchin’
20 บริ๊ค วิว แฮ็ฝ อะ.-นิกก้า ทวิชิน
They say you wanna conquer [?] all the mall
เด เซย์ ยู วอนนา คองเคอะ [?] ออล มอลล์
Diamond VBS’n, Niagara Falls
ได๊ม่อนดํ วีเอ็นเอส , ไนแอการ่า ฟอลล์
Dranks is drankin’ fall asleep in the boat
ดแร็งค อิส แดงคิน ฟอลล์ อะสลี๊พ อิน โบ๊ท
Keep the stankers stankin’, n*gga right in my coat
คี๊พ สเตงเกอ สเตงกิน, นิกก้า ไร๊ท อิน มาย โค๊ท
Got a bracelet wrapped around my wrist
ก็อท อะ.-บเรซเล็ท แร็พท อะราวนฺดฺ มาย ริ๊ซท
Like to see that sh*t light up and glisten
ไล๊ค ทู ซี แด้ท ชิด ไล๊ท อั๊พ แอนด์ กริซเซ็น
Want to see some fish come back a brick?
ว้อนท ทู ซี ซัม ฟิช คัม แบ็ค อะ.-บริ๊ค ?
Put some bread on your head, get ya hit
พุท ซัม เบร้ด ออน ยุร เฮด , เก็ท ยา ฮิท


[Bridge:]
[บริดจ :]
F*ck around think it’s a game
ฟัค อะราวนฺดฺ ทริ๊งค อิท เอส อะ.-เกม
F*ck around, get on that drank
ฟัค อะราวนฺดฺ , เก็ท ออน แด้ท ดแร็งค
F*ck around with all the f*ck arounds
ฟัค อะราวนฺดฺ วิธ ออล ฟัค อะราวนฺดฺ
You f*ck around, get murked today
ยู ฟัค อะราวนฺดฺ , เก็ท เมิค ทูเดย์
F*ck around, get work today
ฟัค อะราวนฺดฺ , เก็ท เวิ๊ร์ค ทูเดย์
F*ck around with all the f*ck arounds
ฟัค อะราวนฺดฺ วิธ ออล ฟัค อะราวนฺดฺ
F*ck around, you gone get paid
ฟัค อะราวนฺดฺ , ยู กอน เก็ท เพลด
F*ck around, we goin’ crazy
ฟัค อะราวนฺดฺ , วี โกอิน คเรสิ


[Hook]
[ฮุ๊ค ]


I’m not a [?]
ไอ เอ็ม น็อท อะ.-[?]
We can’t be reunited
วี แคน ที บี รียุไนท
F*ck it, I’m not being modest
ฟัค อิท , ไอ เอ็ม น็อท บีอิง มอดเอ็ซท
Had a young n*gga right up on the [?]
แฮ็ด อะ.-ยัง นิกก้า ไร๊ท อั๊พ ออน [?]
My jewelry hang on my wrist like I’m retarded
มาย จูเอ็ลริ แฮง ออน มาย ริ๊ซท ไล๊ค ไอ เอ็ม ริทาด
I came with the gang and they like [?] retarded
ไอ เคม วิธ แก๊ง แอนด์ เด ไล๊ค [?] ริทาด
N*ggas be like that b*tch must been imported
นิกแกส บีส มัสท์ บีน อิ๊มพอร์ท
N*ggas shoot birds at judge in the court
นิกแกส ชู๊ท เบิร์ด แอ็ท จั๊ดจ อิน คอร์ท
Bought a chain to swang at Mardi Gras
บอท อะ.-เชน ทู ซวัง แอ็ท มาดิ กาส
For forty bands a n*gga daddy die
ฟอร์ ฟอทิ แบนด์ อะ.-นิกก้า แดดดิ ดาย
Automatic, n*gga air you out
ออโทะแมทอิค , นิกก้า แอร์ ยู เอ๊าท
I was a [?], never, never, more
ไอ วอส อะ.-[?], เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , โม
Greedy n*gga with an attitude
กรีดอิ นิกก้า วิธ แอ๊ททิจูด
All the rackin’ in my [?]
ออล ลิกอิน อิน มาย [?]
I’ve been known to [?]
ไอ แฮฟ บีน โนน ทู [?]
All the sh*t gone end in casualties
ออล ชิด กอน เอ็นด อิน แคฉอวลทิส
I be gettin’ a lot of fettuccine
ไอ บี เกดดิน อะ.-ล็อท อ็อฝ เฟสตูซีน
I just went and bought a n*gga trap
ไอ จั๊สท เว็นท แอนด์ บอท อะ.-นิกก้า แถร๊บ
They just wanna see a n*gga miserable
เด จั๊สท วอนนา ซี อะ.-นิกก้า มิเซอร์เรเบิล
Put a [?] on ’em, leave him critical
พุท อะ.-[?] ออน เอ็ม , ลี๊ฝ ฮิม คริ๊ทิคอล
Take the codeine and let them [?]
เท้ค โคดีน แอนด์ เล็ท เด็ม [?]
Everyday a celebration
เอวี่เดย์ อะ.-เซลิบเรฌัน
The struggle got me dedicated
สทรั๊กเกิ้ล ก็อท มี เด๊ดดิเขต
This money got me levitatin’
ดิส มั๊นนี่ ก็อท มี ลีวิทานิน


[Bridge]
[บริดจ ]


[Hook]
[ฮุ๊ค ]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Compadre คำอ่านไทย Future And DJ Esco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น